Nr. 1811 - cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Valea Mare, raionul Ungheni

  • 08.12.2023
  • 479
  • 0
HOTĂRÂRE
cu privire la atribuirea unui mandat de consilier
în Consiliul comunal Valea Mare, raionul Ungheni
 
Comisia Electorală Centrală a recepționat cererea de demisie a consilierului  Musteaţa Nicolae ales pe lista Partidul Politic „Democraţia Acasă” în Consiliul comunal Valea Mare, raionul Ungheni, precum și documentele necesare atribuirii mandatelor de consilier următorilor candidați supleanți.
Conform documentelor electorale pe care le deține Comisia Electorală Centrală, mandatele de consilier în Consiliul comunal Valea Mare îi revine candidatului supleant Bîzga Violetta de pe lista Partidul Politic „Democraţia Acasă”, confirmată prin hotărârea nr. 27 din 14 noiembrie 2023 a Consiliului electoral al circumscripției electorale comunale Valea Mare nr. 35/32. La adoptarea hotărârii privind atribuirea mandatelor, Comisia reține declarația de refuz a candidatului supleant Iucal Vasile de pe lista aceluiași partid.
În temeiul art. 25 lit. q) și r), 32 și 172 alin. (12) din Codul electoral nr. 325/2022, art. 10 alin. (1), 164 alin. (1) și 165 alin. (1) din Codul administrativ nr. 116/2018, art. 5 alin. (2) lit. h) şi alin. (3) din Legea nr. 768/2000 privind statutul alesului local şi în conformitate cu pct. 28 lit. h), 29, 45 lit. b) și 46 lit. a) și c) din Regulamentul cu privire la procedura de confirmare a legalității alegerilor, validarea şi atribuirea mandatelor de primar şi de consilier, aprobat prin hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr. 1104/2023, Comisia Electorală Centrală hotărăște:
 
1. Se ridică, în baza cererii de demisie, mandatul consilierului Musteaţa Nicolae, ales pe lista Partidul Politic „Democraţia Acasă” în Consiliul comunal Valea Mare, raionul Ungheni.
2. Se atribuie mandatul de consilier în Consiliul comunal Valea Mare, raionul Ungheni, candidatului supleant Bîzga Violetta de pe lista Partidul Politic „Democraţia Acasă”.
3. Se preavizează consilierul Bîzga Violetta asupra obligației de a respecta termenul de 30 de zile pentru înlăturarea stării de incompatibilitate în cazul apariției acesteia.
4. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data adoptării, se publică pe pagina web oficială a Comisiei și poate fi contestată în decurs de 30 de zile de la comunicare prin depunerea cererii prealabile la Comisia Electorală Centrală (adresă: Republica Moldova, MD-2012, mun. Chișinău, str. Vasile Alecsandri, nr. 119, e-mail: info@cec.md).
 
Președinta
Comisiei Electorale Centrale                                                                                 Angelica CARAMAN
 
Chișinău, 8 decembrie 2023
Nr. 1811