Nr. 2314 - cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Otac, raionul Rezina

  • 27.02.2024
  • 338
  • 0
H O T Ă R Â R E
cu privire la atribuirea unui mandat de consilier
în Consiliul sătesc Otac, raionul Rezina
 
Comisia Electorală Centrală a recepționat cererea de demisie a consilierului Verhovschi Maria aleasă pe lista Partidului Politic „Partidul Dezvoltării şi Consolidării Moldovei” în Consiliul sătesc Otac, raionul Rezina, precum și documentele necesare atribuirii mandatului de consilier următorului candidat supleant.
Conform documentelor electorale pe care le deține Comisia Electorală Centrală, mandatul de consilier în Consiliul sătesc Otac îi revine candidatului supleant Diacon Ion de pe lista Partidului Politic „Partidul Dezvoltării şi Consolidării Moldovei”, confirmată prin hotărârea nr. 29 din 13 noiembrie 2023 a Consiliului electoral al circumscripției electorale sătești Otac nr. 26/16.
În temeiul art. 25 lit. q) și r), 32 și 172 alin. (12) din Codul electoral nr. 325/2022, art. 10 alin. (1), 164 alin. (1) și 165 alin. (1) din Codul administrativ nr. 116/2018, art. 5 alin. (2) lit. h) şi alin. (3) din Legea nr. 768/2000 privind statutul alesului local şi în conformitate cu pct. 28 lit. h), 29, 45 lit. b) și 46 lit. a) din Regulamentul cu privire la procedura de confirmare a legalității alegerilor, validarea și atribuirea mandatelor de primar și consilier, aprobat prin hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr. 1104/2023, Comisia Electorală Centrală hotărăște:
 
1. Se ridică, în baza cererii de demisie, mandatul consilierului Verhovschi Maria aleasă pe lista Partidului Politic „Partidul Dezvoltării şi Consolidării Moldovei” în Consiliul sătesc Otac, raionul Rezina.
2. Se atribuie mandatul de consilier în Consiliul sătesc Otac, raionul Rezina, candidatului supleant Diacon Ion de pe lista Partidului Politic „Partidul Dezvoltării şi Consolidării Moldovei”.
3. Se preavizează consilierul Diacon Ion asupra obligației de a respecta termenul de 30 de zile pentru înlăturarea stării de incompatibilitate în cazul apariției acesteia.
4. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data adoptării, se publică pe pagina web oficială a Comisiei și poate fi contestată în decurs de 30 de zile de la comunicare prin depunerea cererii prealabile la Comisia Electorală Centrală (adresă: Republica Moldova, MD-2012, mun. Chișinău, str. Vasile Alecsandri, nr. 119, e-mail: info@cec.md).
 
Președinta
Comisiei Electorale Centrale                                                                 Angelica CARAMAN
 
Chișinău, 27 februarie 2024
Nr. 2314