Nr. 2444 - cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Negureni, raionul Telenești

  • 09.04.2024
  • 311
  • 0
HOTĂRÂRE
cu privire la atribuirea unui mandat de consilier
în Consiliul comunal Negureni, raionul Telenești
 
Consiliul comunal Negureni, raionul Telenești, prin decizia nr. 1/29 din 5 martie 2024, a ridicat mandatul consilierului Botnari Lidia aleasă pe lista Partidului Politic Partidul Social Democrat European, în legătură cu absența fără motive întemeiate de la trei ședințe consecutive ale consiliului. Astfel, a devenit vacant un mandat de consilier atribuit concurentului electoral respectiv.
Conform documentelor electorale pe care le deține Comisia Electorală Centrală, mandatul de consilier în Consiliul comunal Negureni îi revine candidatului supleant Lupu Lilia de pe lista Partidului Politic Partidul Social Democrat European, confirmată prin hotărârea nr. 23 din 14 noiembrie 2023 a Consiliului electoral al circumscripției electorale comunale Negureni nr. 34/19.
În temeiul art. 25 lit. q) și r), 32 și 172 alin. (12) din Codul electoral nr. 325/2022, art. 10 alin. (1), 164 alin. (1) și 165 alin. (1) din Codul administrativ nr. 116/2018, art. 5 alin. (2) lit. a) şi alin. (3) din Legea nr. 768/2000 privind statutul alesului local şi în conformitate cu pct. 28 lit. a), 29, 45 lit. d) și 46 lit. a) din Regulamentul cu privire la procedura de confirmare a legalității alegerilor, validarea şi atribuirea mandatelor de primar şi de consilier, aprobat prin hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr. 1104/2023, Comisia Electorală Centrală h o t ă r ă ș t e:
 
1. Se ia act de vacanța unui mandat de consilier în Consiliul comunal Negureni, raionul Telenești.
2. Se atribuie mandatul de consilier în Consiliul comunal Negureni, raionul Telenești, candidatului supleant Lupu Lilia de pe lista Partidului Politic Partidul Social Democrat European.
3. Se preavizează consilierul Lupu Lilia asupra obligației de a respecta termenul de 30 de zile pentru înlăturarea stării de incompatibilitate în cazul apariției acesteia.
4. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data adoptării, se publică pe pagina web oficială a Comisiei și poate fi contestată în decurs de 30 de zile de la comunicare prin depunerea cererii prealabile la Comisia Electorală Centrală (adresă: Republica Moldova, MD-2012, mun. Chișinău, str. Vasile Alecsandri, nr. 119, e-mail: info@cec.md).  
 
Președinta
Comisiei Electorale Centrale                                                                     Angelica CARAMAN
 
Chișinău, 9 aprilie 2024
Nr. 2444