Nr. 2466 - cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul  comunal Seliște, raionul Nisporeni

  • 17.04.2024
  • 303
  • 0

HOTĂRÂRE

cu privire la atribuirea unui mandat de consilier

în Consiliul  comunal Seliște, raionul Nisporeni

 

Comisia Electorală Centrală a recepționat cererea de demisie a consilierului Cataraga Mihail ales pe lista Partidului Politic „Partidul Acțiune și Solidaritate” în Consiliul comunal Seliște, raionul Nisporeni, precum și documentele necesare atribuirii mandatului de consilier următorului candidat supleant.

Conform documentelor electorale pe care le deține Comisia Electorală Centrală, mandatul de consilier în Consiliul  comunal Seliște îi revine candidatului supleant Moţpan Ecaterina de pe lista Partidului Politic „Partidul Acțiune și Solidaritate”, confirmată prin hotărârea nr. 1 din 6 noiembrie 2023 a Consiliului electoral al circumscripției electorale comunale Seliște nr. 23/17.

În temeiul art. 25 lit. q) și r), 32 și 172 alin. (12) din Codul electoral nr. 325/2022, art. 10 alin. (1), 164 alin. (1) și 165 alin. (1) din Codul administrativ nr. 116/2018, art. 5 alin. (2) lit. h) şi alin. (3) din Legea nr. 768/2000 privind statutul alesului local şi în conformitate cu pct. 28 lit. h), 29, 45 lit. b) și 46 lit. a) din Regulamentul cu privire la procedura de confirmare a legalității alegerilor, validarea şi atribuirea mandatelor de primar şi de consilier, aprobat prin hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr. 1104/2023, Comisia Electorală Centrală hotărăște:

 

1. Se ridică, în baza cererii de demisie, mandatul consilierului Cataraga Mihail ales pe lista Partidului Politic „Partidul Acțiune și Solidaritate” în Consiliul  comunal Seliște, raionul Nisporeni.

2. Se atribuie mandatul de consilier în Consiliul  comunal Seliște, raionul Nisporeni, candidatului supleant Moţpan Ecaterina de pe lista Partidului Politic „Partidul Acțiune și Solidaritate”.

3. Se preavizează consilierul Moţpan Ecaterina asupra obligației de a respecta termenul de 30 de zile pentru înlăturarea stării de incompatibilitate în cazul apariției acesteia.

4. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data adoptării, se publică pe pagina web oficială a Comisiei și poate fi contestată în decurs de 30 de zile de la comunicare prin depunerea cererii prealabile la Comisia Electorală Centrală (adresă: Republica Moldova, MD-2012, mun. Chișinău, str. Vasile Alecsandri, nr. 119, e-mail: info@cec.md).

 

Președinta

Comisiei Electorale Centrale                                                                             Angelica CARAMAN

 

Chișinău, 17 aprilie 2024

Nr. 2466