Nr. 5013 - cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Horești, raionul Fălești

  • 15.06.2021
  • 176
  • 0

HOTĂRÂRE

cu privire la atribuirea unui mandat de consilier

în Consiliul comunal Horești, raionul Fălești

 

Comisia Electorală Centrală a recepționat cererea de demisie a consilierului Dimitraşco Vitalie ales pe lista Partidului Politic „Partidul Socialiştilor din Republica Moldova” în Consiliul comunal Horești, raionul Fălești, precum și documentele necesare atribuirii mandatului de consilier următorului candidat supleant.

Conform documentelor electorale pe care le deține Comisia Electorală Centrală, mandatul de consilier în Consiliul comunal Horești îi revine candidatului supleant Cazacu Valentina de pe lista Partidului Politic „Partidul Socialiştilor din Republica Moldova”, confirmată prin hotărârea Judecătoriei Bălți (sediul Central) din 1 noiembrie 2019.

Totodată, Comisia constată că cererea de demisie  a fost depusă la consiliu pe data de 7 aprilie 2021, iar la Comisie a fost recepționată pe 4 iunie 2021, astfel rezultând faptul că secretarul Consiliului comunal Horești nu a respectat termenul stabilit la pct. 29 din Regulamentul cu privire la procedura de ridicare şi validare a mandatelor de consilier, aprobat prin hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr. 2514/2019.

În temeiul art. 18 alin. (2), art. 22 alin. (1) lit. u), art. 144 alin. (12) din Codul electoral nr. 1381/1997, art. 5 alin. (2) lit. f) și alin. (3) din Legea nr. 768/2000 privind statutul alesului local și în conformitate cu pct. 15 lit. e) și pct. 29 lit. b) și e) din Regulamentul cu privire la procedura de ridicare și atribuire a mandatelor de consilier, aprobat prin hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr. 2514/2019, Comisia Electorală Centrală hotărăște:

 

1. Se ridică, în baza cererii de demisie, mandatul consilierului Dimitraşco Vitalie ales pe lista Partidului Politic „Partidul Socialiştilor din Republica Moldova” în Consiliul comunal Horești, raionul Fălești.

2. Se atribuie mandatul de consilier în Consiliul comunal Horești, raionul Fălești, candidatului supleant Cazacu Valentina de pe lista Partidului Politic „Partidul Socialiştilor din Republica Moldova”.

3. Se preavizează consilierul Cazacu Valentina asupra obligației de a respecta termenul de 30 de zile pentru înlăturarea stării de incompatibilitate în cazul apariției acesteia.

4. Se atenționează secretarul Consiliului comunal Horești, doamna Iacob Natalia, asupra necesității respectării termenului stabilit la pct. 29 din Regulamentul cu privire la procedura de ridicare şi validare a mandatelor de consilier, aprobat prin hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr. 2514/2019.

5. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data adoptării, se publică pe pagina web oficială a Comisiei și poate fi contestată în decurs de 30 de zile de la comunicare prin depunerea cererii prealabile la Comisia Electorală Centrală (adresa: mun. Chișinău, str. Vasile Alecsandri, nr. 119).

 

Președintele

Comisiei Electorale Centrale                                                                                            Dorin CIMIL

 

Secretarul

Comisiei Electorale Centrale                                                                       Maxim LEBEDINSCHI

 

Chișinău, 15 iunie 2021

Nr. 5013