Nr. 4321 - cu privire la cererea de înregistrare a domnului Octavian ȚÎCU în calitate de candidat la funcția de Președinte al Republicii Moldova, desemnat de Partidul Politic „Partidul Unității Naționale”, a simbolului electoral și de confirmare a reprezentantului cu drept de vot consultativ în Comisia Electorală Centrală și a persoanei responsabile de finanțe (trezorierul)

  • 05.10.2020
  • 2409
  • 0

HOTĂRÂRE

cu privire la cererea de înregistrare a domnului Octavian ȚÎCU în calitate de candidat

la funcția de Președinte al Republicii Moldova, desemnat de Partidul Politic

„Partidul Unității Naționale”, a simbolului electoral și de confirmare a reprezentantului

cu drept de vot consultativ în Comisia Electorală Centrală și a persoanei

responsabile de finanțe (trezorierul)

 

La 29 septembrie 2020, domnul Octavian Țîcu, candidatul la funcția de Președinte al Republicii Moldova desemnat de Partidul Politic „Partidul Unității Naționale”, a depus la Comisia Electorală Centrală demersul de înregistrare în calitate de candidat la alegerile pentru funcția de Președinte al Republicii Moldova din 1 noiembrie 2020, cu următoarele documente anexate:

a) listele de subscripție numerotate și sistematizate;

b) datele biografice ale candidatului;

c) declarația candidatului privind consimțământul de a candida la alegerile pentru funcția de Președinte al Republicii Moldova, conținând și declarația pe propria răspundere despre lipsa interdicțiilor legale/judecătorești de a candida;

d) declarația pe propria răspundere privind inexistența restricțiilor legale/judecătorești de a candida sau de a ocupa funcții publice, precum și inexistența actelor de constatare rămase definitive referitoare la regimul declarării averii și intereselor personale, la stările de incompatibilitate și la confiscarea averii nejustificate, acte care nu sunt prescrise.

e) declarația de avere și interese personale a candidatului pentru ultimii 2 ani anteriori anului în care se desfășoară alegerile, în conformitate cu Legea privind declararea averii și a intereselor personale;

f) certificatul de sănătate al candidatului pentru funcția de Președinte al Republicii Moldova, eliberat de instituția medicală la care acesta se află în evidentă;

g) copia de pe actul de identitate al candidatului, cu fișa de însoțire;

h) demersul privind desemnarea reprezentantului cu drept de vot consultativ al candidatului în Comisia Electorală Centrală;

i) demersul privind desemnarea persoanei responsabile de finanțele candidatului (trezorierul).

La setul de documente este anexat simbolul electoral al candidatului Octavian Țîcu în vederea imprimării în buletinul de vot – sintagma „Partidul Unității Naționale” formată dintr-un cerc în interiorul căruia este amplasată denumirea prescurtată a partidului, adică inițialele „PUN” de culoare albă.

În calitate de reprezentant cu drept de vot consultativ al candidatului în Comisia Electorală Centrală a fost desemnat domnul Ion Cobîșenco, pentru care s-a anexat actul ce atestă deținerea studiilor superioare juridice. În calitate de persoană responsabilă de finanțele candidatului (trezorierul) a fost desemnată doamna Nicoleta Cocoță.

Materialele depuse au fost verificate şi s-a constatat că acestea corespund cerințelor Codului electoral.

Conform actului de predare-recepționare a documentelor și listelor de subscripție prezentate de domnul Octavian Țîcu, Comisia Electorală Centrală a recepționat spre verificare 793 de liste de subscripție cu 19703 de semnături ale susținătorilor domnului Octavian Țîcu în calitate de candidat la funcția de Președinte al Republicii Moldova, colectate din 24 de unități administrativ-teritoriale de nivelul al doilea numeric declarate de candidat. Totodată, Comisia reține că au fost restituite 95 liste necompletate și 112 de liste nu au fost restituite.

În urma verificării autenticității datelor din 786 de liste de subscripție, conținând 19575 semnături, 3436 semnături au fost declarate nule și neavenite. Totodată, s-a stabilit că, din totalul de semnături procesate, 16139 semnături se consideră valabile și întrunesc cerințele legale pentru susținerea candidatului la funcția de Președinte al Republicii Moldova, încadrându-se în limita cerințelor stabilite la art. 113 alin. (1) și (2) din Codul electoral.

Pornind de la faptul că prevederile legale ce țin de desemnarea și înregistrarea candidatului la funcția de Președinte al Republicii Moldova au fost respectate, în temeiul art. 12, 15, 18 alin. (2), 41 alin. (2) lit. a), 46 alin. (2) lit. a), 47-49, 113 alin.(1) și (2) din Codul electoral nr.1381/1997 și în conformitate cu pct. 52 din Regulamentul privind particularitățile de desemnare și înregistrare a candidaților la alegerile pentru funcția de Președinte al Republicii Moldova, aprobat prin hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr. 113/2016, cu modificările ulterioare, pct. 33 lit. a), 40 lit. a) și 44 din Regulamentul privind modul de întocmire, prezentare şi verificare a listelor de subscripție, aprobat prin hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr.1730/2018, Comisia Electorală Centrală h o t ă r ă ș t e:

 

1. Se înregistrează domnul Octavian Țîcu în calitate de candidat la funcția de Președinte al Republicii Moldova, desemnat de Partidul Politic „Partidul Unității Naționale”, pentru alegerile prezidențiale din 1 noiembrie 2020.

2. Se înregistrează simbolul electoral pentru imprimare în buletinul de vot la alegerile pentru funcția de Președinte al Republicii Moldova din 1 noiembrie 2020 care reprezintă sintagma „Partidul Unității Naționale” formată dintr-un cerc în interiorul căruia este amplasată denumirea prescurtată a partidului, adică inițialele „PUN” de culoare albă.

3. Se confirmă în calitate de reprezentant cu drept de vot consultativ în Comisia Electorală Centrală pentru perioada campaniei electorale domnul Ion Cobîșenco.

4. Se confirmă în calitate de persoană responsabilă de finanțe (trezorier) doamna Nicoleta Cocoță.

5. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data adoptării, se publică pe pagina web oficială a Comisiei Electorale Centrale și în Monitorul Oficial al Republicii Moldova și poate fi contestată în decurs de 3 zile calendaristice de la data adoptării, fără respectarea procedurii prealabile, la Curtea de Apel Chișinău (adresa: str. Teilor, nr. 4, mun. Chișinău).

 

Președintele

Comisiei Electorale Centrale                                                                                            Dorin CIMIL

 

Secretarul

Comisiei Electorale Centrale                                                                         Maxim LEBEDINSCHI

 

Chișinău, 5 octombrie 2020

Nr.

 4321