Nr. 4167 - cu privire la cererea de înregistrare a grupului de inițiativă pentru susținerea candidatului la funcția de Președinte al Republicii Moldova, domnul Tudor Deliu

 • 03.09.2020
 • 2311
 • 0

H O T Ă R Â R E

cu privire la cererea de înregistrare a grupului de inițiativă pentru susținerea

candidatului la funcția de Președinte al Republicii Moldova, domnul Tudor Deliu

 

La data de 1 septembrie 2020, domnul Tudor Deliu, candidatul la funcția de Președinte al Republicii Moldova desemnat de Partidul Liberal Democrat din Moldova, a depus la Comisia Electorală Centrală cererea privind înregistrarea grupului de inițiativă în susținerea sa cu următoarele documente anexate:

 1.  hotărârea Consiliului Politic Național al Partidului Liberal Democrat din Moldova cu privire la delegarea atribuțiilor Biroului Permanent Central al Partidului Liberal Democrat din Moldova de desemnare a candidatului la funcția de Președinte al Republicii Moldova și de constituire a grupului de inițiativă pentru colectarea semnăturilor;
 2.  procesul-verbal nr. 3/B din 1 septembrie 2020 al ședinței Biroului Permanent Central al Partidului Liberal Democrat din Moldova privind desemnarea domnului Tudor Deliu în calitate de candidat la funcția de Președinte al Republicii Moldova și constituirea grupului de inițiativă pentru colectarea semnăturilor susținătorilor candidatului desemnat;
 3.  lista în original a membrilor Biroului Permanent Central participanți la ședința Biroului din 1 septembrie 2020;
 4.  lista membrilor grupului de inițiativă, inclusiv versiunea electronică a listei;
 5.  declarația candidatului privind consimțământul de a fi susținut în calitate de candidat la funcția de Președinte al Republicii Moldova, conținând și declarația pe propria răspundere privind întrunirea condițiilor constituționale referitoare la vârstă, domiciliere pe teritoriul Republicii Moldova și posedare a limbii de stat;
 6.  copia de pe actul de identitate al candidatului, cu fișa de însoțire;
 7.  copiile statutului și certificatului de înregistrare a Partidului Liberal Democrat din Moldova.

În cadrul examinării documentelor prezentate, Comisia constată următoarele.

Potrivit art. 41 alin. (6) lit. j) al statutului Partidului Liberal Democrat din Moldova, înregistrat prin decizia Ministrului Justiției nr. 41 din 25 ianuarie 2008, competența de a desemna candidatul la funcția de Președinte al Republicii Moldova aparține Consiliului Politic Național al formațiunii politice respective. Prin hotărârea din 28 august 2020, Consiliul Politic Național a delegat Biroului Permanent Central atribuția de a desemna candidatul la funcția de Președinte al Republicii Moldova și de a constitui grupul de inițiativă pentru colectarea semnăturilor. Ședința Biroului Permanent Central al Partidului Liberal Democrat din Moldova a avut loc la data de 1 septembrie 2020, în municipiul Chișinău. La ședință au participat 25 din cei 27 membri ai Biroului, fiind astfel respectat caracterul deliberativ al ședinței pentru desemnarea candidatului la alegerile prezidențiale.

Potrivit procesului-verbal nr. 3/B din 1 septembrie 2020 al ședinței Biroului Permanent Central al Partidului Liberal Democrat din Moldova, grupul de inițiativă a fost constituit din 50 de membri, iar în calitate de conducător al grupului de inițiativă a fost ales domnul Sergiu Suharenco.

Examinând documentele prezentate, Comisia Electorală Centrală constată că procedura de desemnare a candidatului la funcția de Președinte al Republicii Moldova și constituirea grupului de inițiativă au fost realizate cu respectarea cerințelor legale stabilite în acest sens.

În cadrul examinării listei membrilor grupului de inițiativă pentru susținerea candidatului la funcția de Președinte al Republicii Moldova, domnul Tudor Deliu, s-a stabilit că, din cele 50 de persoane propuse în calitate de  membri ai grupului de inițiativă, 49 întrunesc cerințele legale pentru a fi înregistrate în această calitate și se încadrează în limita plafonului stabilit pentru componența numerică a grupurilor de inițiativă.

Pornind de la faptul că prevederile legale ce țin de desemnarea candidatului la funcția de Președinte al Republicii Moldova și constituirea grupului de inițiativă în vederea susținerii candidatului la funcția respectivă au fost respectate, în temeiul art. 18 alin. (2), 41 alin. (10), 46, 111 și 114 din Codul electoral nr.1381/1997, în conformitate cu prevederile Regulamentului privind particularitățile de desemnare și înregistrare a candidaților la alegerile pentru funcția de Președinte al Republicii Moldova, aprobat prin hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr. 113/ 2016, cu modificările ulterioare, Comisia Electorală Centrală h o t ă r ă ș t e:

 

1. Se înregistrează grupul de inițiativă, în număr de 49 persoane (conform anexei), pentru colectarea semnăturilor în susținerea candidatului la funcția de Președinte al Republicii Moldova, domnul Tudor Deliu, desemnat de Partidul Liberal Democrat din Moldova.

2. Se confirmă în calitate de conducător al grupului de inițiativă domnul Sergiu Suharenco.

3. Grupul de inițiativă va colecta semnăturile susținătorilor până la data de 1 octombrie 2020, în conformitate cu prevederile art. 47 alin. (3)-(6) și 113 din Codul electoral și ale capitolului III din Regulamentul privind particularitățile de desemnare și înregistrare a candidaților la alegerile pentru funcția de Președinte al Republicii Moldova, aprobat prin hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr. 113/2016, cu modificările ulterioare.

4. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data adoptării, se publică pe pagina web oficială a Comisiei Electorale Centrale și în Monitorul Oficial al Republicii Moldova și poate fi contestată în decurs de 3 zile calendaristice de la data adoptării, fără respectarea procedurii prealabile, la Curtea de Apel Chișinău (adresa: str. Teilor, nr. 4, mun. Chișinău).

 

Președintele

Comisiei Electorale Centrale

 

 

         Dorin CIMIL

Secretarul

Comisiei Electorale Centrale

 

Maxim LEBEDINSCHI

 

Chişinău, 3 septembrie 2020

Nr. 4167

 

 

Anexă

la hotărârea Comisiei Electorale Centrale

nr. 4167 din 3 septembrie 2020

 

Lista

membrilor grupului de inițiativă pentru colectarea semnăturilor

în vederea susținerii domnului Tudor Deliu în calitate de candidat

la funcția de Președinte al Republicii Moldova

 

Nr. d/o

Numele

Prenumele

 1.  

Suharenco

Sergiu

 1.  

Levinte

Maria

 1.  

Harea

Onisim

 1.  

Racul

Anatol

 1.  

Reuleț

Varvara

 1.  

Șarban

Dragomir

 1.  

Cazac

Viorica

 1.  

Mândrescu

Iacob

 1.  

Cojocaru

Nicolae

 1.  

Mîțu

Mihai

 1.  

Marciuc

Grigore

 1.  

Cheptănaru

Alexandru

 1.  

Carauș

Alexandru

 1.  

Veremciuc

Marin

 1.  

Snegur

Marcel

 1.  

Mija

Ludmila

 1.  

Nicolai

Alexandru

 1.  

Sanduța

Galina

 1.  

Dulghier

Galina

 1.  

Colța

Dumitru

 1.  

Erimei

Iulian

 1.  

Scurtu

Lilia

 1.  

Burdila

Grigore

 1.  

Cojocaru

Nicolae

 1.  

Croitor

Vladislav

 1.  

Arnaut

Eugenia

 1.  

Frunza

Jana

 1.  

Focșa

Serafima

 1.  

Cojocaru

Galina

 1.  

Crilova

Nadejda

 1.  

Ursu

Olga

 1.  

Balmuș

Iulia

 1.  

Reniță

Vasile

 1.  

Ababii

Olga

 1.  

Grosu

Viorica

 1.  

Marcu

Nicoleta

 1.  

Gârneț

Vasile

 1.  

Beleuța

Sergiu

 1.  

Toderașcu

Andrei

 1.  

Ghenciu

Tudor

 1.  

Răileanu

Natalia

 1.  

Postolachi

Anatolie

 1.  

Tulbu

Oleg

 1.  

Movileanu

Gheorghe

 1.  

Crețu

Oleg

 1.  

Buraga

Lilia

 1.  

Cereteu

Igor

 1.  

Berezovschi

Andrei

 1.  

Lelic

Vadim