Nr. 4171 - cu privire la cererea de înregistrare a grupului de inițiativă pentru susținerea candidatului la funcția de Președinte al Republicii Moldova, doamna Maia Sandu

 • 03.09.2020
 • 839
 • 0

H O T Ă R Â R E

cu privire la cererea de înregistrare a grupului de inițiativă pentru susținerea

candidatului la funcția de Președinte al Republicii Moldova, doamna Maia Sandu

 

La data de 2 septembrie 2020, doamna Maia Sandu, candidatul la funcția de Președinte al Republicii Moldova desemnat de Partidul Politic „Partidul Acțiune și Solidaritate”, a depus la Comisia Electorală Centrală cererea privind înregistrarea grupului de inițiativă în susținerea sa cu următoarele documente anexate:

 1. procesul-verbal nr. 6 din 1 septembrie 2020 al ședinței Consiliului Politic Național al  Partidului Politic „Partidul Acțiune și Solidaritate” privind desemnarea doamnei Maia Sandu în calitate de candidat la funcția de Președinte al Republicii Moldova și constituirea grupului de inițiativă pentru colectarea semnăturilor susținătorilor candidatului desemnat;
 2. lista în original și în copie a membrilor Consiliului Politic Național al Partidului Politic „Partidul Acțiune și Solidaritate” participanți la ședința Consiliului din 1 septembrie 2020;
 3. lista membrilor grupului de inițiativă, inclusiv lista în format electronic;
 4. declarația candidatului privind consimțământul de a fi susținut în calitate de candidat la funcția de Președinte al Republicii Moldova, conținând și declarația pe propria răspundere privind întrunirea condițiilor constituționale referitoare la vârstă, domiciliere pe teritoriul Republicii Moldova și posedare a limbii de stat;
 5. copia de pe actul de identitate al candidatului, cu fișa de însoțire;
 6. demersul în formă scrisă al conducătorului grupului de inițiativă privind desemnarea persoanei responsabile de finanțele grupului de inițiativă (trezorierul);
 7.  copiile statutului și extrasul din Registrul de stat al persoanelor juridice ale Partidului Politic „Partidul Acțiune și Solidaritate”.

            În cadrul examinării documentelor prezentate, Comisia constată următoarele.

Ședința  Consiliului Politic Național al Partidului Politic „Partidul Acțiune și Solidaritate” a avut loc la data de 1 septembrie 2020, în municipiul Chișinău. La ședință au participat 116 din cei 209 membri ai Consiliului, fiind astfel respectat caracterul deliberativ al ședinței pentru desemnarea candidatului la alegerile prezidențiale. Potrivit pct. 58 al statutului Partidului Politic „Partidul Acțiune și Solidaritate”, înregistrat la Ministerul Justiției sub nr. 60 din 26 mai 2016, competența de a desemna candidatul la funcția de Președinte al Republicii Moldova aparține Consiliului Politic Național al Partidului Politic „Partidul Acțiune și Solidaritate”.

Potrivit procesului-verbal nr. 6 din 1 septembrie 2020 al ședinței Consiliului Politic Național al  Partidului Politic „Partidul Acțiune și Solidaritate”, grupul de inițiativă a fost constituit din 99 membri, iar în calitate de conducător al grupului de inițiativă a fost ales domnul Igor Grosu.

De asemenea, în cadrul ședinței Consiliului Politic Național, conducătorului grupului de inițiativă i-a fost delegată competența de a înainta cereri de modificare și/sau completare a listei membrilor grupului de inițiativă, precum și de a desemna persoana responsabilă de finanțele grupului de inițiativă (trezorierul). Astfel, prin demersul depus la Comisia Electorală Centrală la data de 2 septembrie 2020, conducătorul grupului de inițiativă l-a desemnat pe domnul Artur Mija în calitate de persoană responsabilă de finanțele grupului de inițiativă (trezorier).

Examinând documentele prezentate, Comisia Electorală Centrală constată că procedura de desemnare a candidatului la funcția de Președinte al Republicii Moldova și constituirea grupului de inițiativă au fost realizate cu respectarea cerințelor legale stabilite în acest sens.

În cadrul examinării listei membrilor grupului de inițiativă pentru susținerea doamnei Maia Sandu în calitate de candidat la funcția de Președinte al Republicii Moldova, s-a stabilit că, din cele 99 persoane propuse în calitate de  membri ai grupului de inițiativă, 96 întrunesc cerințele pentru a fi înregistrate în această calitate și se încadrează în limita plafonului stabilit pentru componența numerică a grupurilor de inițiativă.

Pornind de la faptul că prevederile legale ce țin de desemnarea candidatului la funcția de Președinte al Republicii Moldova și constituirea grupului de inițiativă în vederea susținerii candidatului la funcția respectivă au fost respectate, în temeiul art. 18 alin. (2), 41 alin. (10), 46, 111 și 114 din Codul electoral nr.1381/1997, în conformitate cu prevederile Regulamentului privind particularitățile de desemnare și înregistrare a candidaților la alegerile pentru funcția de Președinte al Republicii Moldova, aprobat prin hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr. 113/ 2016, cu modificările ulterioare, Comisia Electorală Centrală h o t ă r ă ș t e:

 

1. Se înregistrează grupul de inițiativă, în număr de 96 persoane (conform anexei), pentru colectarea semnăturilor în susținerea candidatului la funcția de Președinte al Republicii Moldova desemnat de Partidul Politic „Partidul Acțiune și Solidaritate”, doamna Maia Sandu.

2. Se confirmă în calitate de conducător al grupului de inițiativă domnul Igor Grosu.

3. Se confirmă în calitate de persoană responsabilă de finanțele grupului de inițiativă (trezorier) domnul Artur Mija.

4. Grupul de inițiativă va colecta semnăturile susținătorilor până la data de 1 octombrie 2020, în conformitate cu prevederile art. 47 alin. (3)-(6) și 113 din Codul electoral și ale capitolului III din Regulamentul privind particularitățile de desemnare și înregistrare a candidaților la alegerile pentru funcția de Președinte al Republicii Moldova, aprobat prin hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr. 113/2016, cu modificările ulterioare.

5. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data adoptării, se publică pe pagina web oficială a Comisiei Electorale Centrale și în Monitorul Oficial al Republicii Moldova și poate fi contestată în decurs de 3 zile calendaristice de la data adoptării, fără respectarea procedurii prealabile, la Curtea de Apel Chișinău (adresa: str. Teilor, nr. 4, mun. Chișinău).

 

Președintele

Comisiei Electorale Centrale                                                                                       Dorin CIMIL

 

Secretarul

Comisiei Electorale Centrale                                                                       Maxim LEBEDINSCHI

 

Chișinău, 3 septembrie 2020

Nr. 4171

 

 

 

 

Anexă

la hotărârea Comisiei Electorale Centrale

nr. 4171 din 3 septembrie 2020

Lista

membrilor grupului de inițiativă pentru colectarea semnăturilor

în vederea susținerii doamnei Maia Sandu în calitate de candidat

la funcția de Președinte al Republicii Moldova

 

Nr. d/o

Numele

Prenumele

 1.  

Grosu

Igor

 1.  

Vieru

Valentin

 1.  

Borziac

Natalia

 1.  

Budescu

Sergiu

 1.  

Brinișter

Valentin

 1.  

Hîncu

Violeta

 1.  

Seredenco

Tatiana

 1.  

Piscunov

Alexandra

 1.  

Calaidjoglu

Nicolae

 1.  

Puţuntică

Petru

 1.  

Rotari

Tatiana

 1.  

David

Maria

 1.  

Olari

Ion

 1.  

Pavlenco

Andrei

 1.  

Pavlenco

Mariana

 1.  

Catană

Alexandru

 1.  

Bolea

Vladimir

 1.  

Perciun

Dan

 1.  

Hajder

Gheorghe

 1.  

Trubca

Alexandr

 1.  

Munteanu-Pojoga

Angela

 1.  

Istratii

Dorian

 1.  

Grădinaru

Vasile

 1.  

Sîrghi

Eugenia

 1.  

Sidor

Vasile

 1.  

Lungu

Valeriu

 1.  

Babălău

Vasile

 1.  

Ataman

Liudmila

 1.  

Josanu

Vitalie

 1.  

Bologan

Alexandru

 1.  

Gîscă

Ion

 1.  

Gonța

Iulia

 1.  

Cupcea

Claudia

 1.  

Pleșcanu

Vasile

 1.  

Falcă

Lidia

 1.  

Gasciuc

Ludmila

 1.  

Crețu

Ruslan

 1.  

Blîndescu

Valentina

 1.  

Novac

Larisa

 1.  

Ciulicov

Elena

 1.  

Cîșlaru

Ion

 1.  

Manic

Valentina

 1.  

Barbu

Lidia

 1.  

Moraru

Efim

 1.  

Bunduchi

Ion

 1.  

Frunze

Petru

 1.  

Petco

Andrei

 1.  

Eremia

Natalia

 1.  

Niculai

Victor

 1.  

Plămădeală

Ion

 1.  

Carp

Rodica

 1.  

Gurez

Gheorghe

 1.  

Babă

Dumitru

 1.  

Portevschi

Vasile

 1.  

Ulinici

Diana

 1.  

Diavor

Ion

 1.  

Negel

Dan

 1.  

Codreanu

Alexei

 1.  

Russu

Valentina

 1.  

Uncu

Valentin

 1.  

Ivanov

Igor

 1.  

Bagrin

Sergiu

 1.  

Țurcan

Alexei

 1.  

Clapaniuc

Gheorghe

 1.  

Ichim

Gheorghe

 1.  

Cojocari

Elena

 1.  

Dombrovschii

Alistar

 1.  

Druga

Maria

 1.  

Babici

Ion

 1.  

Costin

Ion

 1.  

Burlacu

Veaceslav

 1.  

Plitoc

Arcadie

 1.  

Qatrawi

Ersilia

 1.  

Andrian

Olesea

 1.  

Voloh

Larisa

 1.  

Carp

Lilian

 1.  

Ursu

Ion

 1.  

Goncearuc

Nicolae

 1.  

Tulgara

Iurie

 1.  

Tubure

Ion

 1.  

Dubencu

Ion

 1.  

Popa

Ion

 1.  

Cheptonar

Adrian

 1.  

Oancea

Daniela

 1.  

Ciuvaga

Djulieta

 1.  

Gandrabur

Petru

 1.  

Zaim

Liudmila

 1.  

Para

Mihail

 1.  

Rangu

Valentin

 1.  

Gherman

Doina

 1.  

Roșca

Veronica

 1.  

Batin

Tatiana

 1.  

Carțîn

Valeriu

 1.  

Roșca

Pavel

 1.  

Cotoman

Ion

 1.  

Buzu

Petru