Nr. 4175 - cu privire la cererea de înregistrare a grupului de inițiativă pentru susținerea candidatului la funcția de Președinte al Republicii Moldova, domnul Dorin Chirtoacă

 • 03.09.2020
 • 2541
 • 0

H O T Ă R Â R E
cu privire la cererea de înregistrare a grupului de inițiativă pentru susținerea

candidatului la funcția de Președinte al Republicii Moldova, domnul Dorin Chirtoacă

 

Prin hotărârea nr. 4149 din 1 septembrie 2020, Comisia Electorală Centrală a înregistrat Blocul electoral UNIREA pentru participare la alegerile prezidențiale din 1 noiembrie 2020, constituit de către partidele politice: Partidul Liberal, Partidul Național Liberal, Partidul Politic „Partidul Popular Românesc” și Partidul Politic “UNIUNEA SALVAȚI BASARABIA”, precum și simbolul electoral.

La data de 2 septembrie 2020, domnul Dorin Chirtoacă, candidatul la funcția de Președinte al Republicii Moldova desemnat de Blocul electoral UNIREA, a depus la Comisia Electorală Centrală cererea privind înregistrarea grupului de inițiativă în susținerea sa cu următoarele documente anexate:

 1.  procesul-verbal nr. 1 din 1 septembrie 2020 al ședinței Consiliului Politic al Blocului electoral  UNIREA privind desemnarea domnului Dorin Chirtoacă în calitate de candidat la funcția de Președinte al Republicii Moldova și constituirea grupului de inițiativă pentru colectarea semnăturilor susținătorilor candidatului desemnat;
 2.  lista în original a membrilor Consiliului Politic al Blocului electoral  UNIREA participanți la ședința Consiliului din 1 septembrie 2020;
 3.  lista membrilor grupului de inițiativă, inclusiv lista în format electronic;
 4.  declarația candidatului privind consimțământul de a fi susținut în calitate de candidat la funcția de Președinte al Republicii Moldova, conținând și declarația pe propria răspundere privind întrunirea condițiilor constituționale referitoare la vârstă, domiciliere pe teritoriul Republicii Moldova și posedare a limbii de stat;
 5.  copia de pe actul de identitate al candidatului, cu fișa de însoțire;

În cadrul examinării documentelor prezentate, Comisia constată următoarele.

Ședința Consiliului Politic al Blocului electoral  UNIREA a avut loc la data de 1 septembrie 2020. La ședință au participat toți cei 12 membri ai Consiliului, fiind astfel respectat caracterul deliberativ al ședinței pentru desemnarea candidatului la alegerile prezidențiale. Potrivit pct. 6 al Acordului de constituire, competența de a desemna candidatul la funcția de Președinte al Republicii Moldova aparține Consiliului Politic al Blocului electoral UNIREA.

Potrivit procesului-verbal nr. 1 din 1 septembrie 2020 al ședinței Consiliului Politic al Blocului electoral UNIREA, grupul de inițiativă a fost constituit din 36 de membri, iar în calitate de conducător al grupului de inițiativă a fost ales domnul Ion Cebanu. 

De asemenea, în cadrul ședinței Consiliului, conducătorului grupului de inițiativă i-a fost delegată competența de a înainta cereri de modificare și completare a listei membrilor grupului de inițiativă.

Examinând documentele prezentate, Comisia Electorală Centrală constată că procedura de desemnare a candidatului la funcția de Președinte al Republicii Moldova și constituirea grupului de inițiativă au fost realizate cu respectarea cerințelor legale stabilite în acest sens.

În cadrul examinării listei membrilor grupului de inițiativă pentru susținerea domnului Dorin Chirtoacă în calitate de candidat la funcția de Președinte al Republicii Moldova, s-a stabilit că toate cele 36 de persoane propuse în calitate de membri ai grupului de inițiativă întrunesc cerințele legale pentru a fi înregistrate în această calitate.

Pornind de la faptul că prevederile legale ce țin de desemnarea candidatului la funcția de Președinte al Republicii Moldova și constituirea grupului de inițiativă în vederea susținerii candidatului la funcția respectivă au fost respectate, în temeiul art. 18 alin. (2), art. 46, art. 111 și art. 114 din Codul electoral nr.1381/1997, în conformitate cu prevederile Regulamentului privind particularitățile de desemnare și înregistrare a candidaților la alegerile pentru funcția de Președinte al Republicii Moldova, aprobat prin hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr. 113/ 2016, cu modificările ulterioare,  Comisia Electorală Centrală h o t ă r ă ș t e:

 

1. Se înregistrează grupul de inițiativă, în număr de 36 de persoane pentru colectarea semnăturilor în susținerea candidatului la funcția de Președinte al Republicii Moldova, domnul Dorin Chirtoacă, desemnat de Blocului electoral UNIREA, conform anexei.

2. Se confirmă în calitate de conducător al grupului de inițiativă domnul Ion Cebanu.

3. Grupul de inițiativă va colecta semnăturile susținătorilor până la data de 1 octombrie 2020, în conformitate cu prevederile art. 47 alin. (3)-(6) și 113 din Codul electoral și ale capitolului III din Regulamentul privind particularitățile de desemnare și înregistrare a candidaților la alegerile pentru funcția de Președinte al Republicii Moldova, aprobat prin hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr. 113/2016, cu modificări ulterioare.

4. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data adoptării, se publică pe pagina web oficială a Comisiei Electorale Centrale și în Monitorul Oficial al Republicii Moldova și poate fi contestată în decurs de 3 zile calendaristice de la data adoptării, fără respectarea procedurii prealabile, la Curtea de Apel Chișinău (adresa: str. Teilor, nr. 4, mun. Chișinău).

 

Preşedintele

Comisiei Electorale Centrale                                                                                     Dorin CIMIL

 

Secretarul                                                                                              

Comisiei Electorale Centrale                                                                   Maxim LEBEDINSCHI

 

Chişinău, 3 septembrie 2020

Nr. 4175

 

Anexă

la hotărârea Comisiei Electorale Centrale

nr. 4175 din 3 septembrie 2020

 

Lista

membrilor grupului de inițiativă pentru colectarea semnăturilor

în vederea susținerii domnului Dorin Chirtoacă în calitate de candidat

la funcția de Președinte al Republicii Moldova

 

 1.  

Cebanu

Ion

 1.  

Chicu

Lilian

 1.  

Pașchevici

Aliona

 1.  

Dorin

Chirtoacă

 1.  

Andrieș

Galina

 1.  

Nicoara

Dumitru

 1.  

Dogotari

Tudor

 1.  

Ropot

Vasile

 1.  

Morteanu

Mihail

 1.  

Mocreac

Alexei

 1.  

Bîrnaz

Nicolae

 1.  

Druța

Svetlana

 1.  

Blanovschi

Ecaterina

 1.  

Pavlicenco

Vitalia

 1.  

Calmîc

Elena

 1.  

Munteanu

Valeriu

 1.  

Bostan

Alexandru

 1.  

Crețu

Ilie

 1.  

Gălățeanu

Octavian

 1.  

Rotaru

Mihail

 1.  

Hîncu

Igor

 1.  

Nicoară

Dionisie

 1.  

Nicoară

Andrei

 1.  

Berdaga

Zinaida

 1.  

Hîncu

Mădălina

 1.  

Prodan

Pavel

 1.  

Herța

Veronica

 1.  

Popovschi

Ion

 1.  

Calmîc

Ion

 1.  

Bîtcă

Mihaela

 1.  

Poiată

Oleg

 1.  

Cuculescu

Iurie

 1.  

Potîng

Tatiana

 1.  

Covali

Sergiu

 1.  

Saharneanu

Vladimir

 1.  

Varta

Ion