Nr. 4607 - cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripţiei electorale comunale Ochiul Roș nr. 4/18, raionul Anenii Noi

  • 30.03.2016
  • 1166
  • 0

HOTĂRÎRE

cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripţiei

electorale comunale Ochiul Roș nr. 4/18, raionul Anenii Noi

 

În vederea realizării Programului calendaristic privind acțiunile de organizare şi desfășurare a alegerilor locale noi ale primarului comunei Ochiul Roș, raionul Anenii Noi, din data de 15 mai 2016, aprobat prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 4524 din 4 martie 2016, precum şi în temeiul art. 18, 22 alin. (1) lit. f) și 26 alin. (1) lit. c), 27 alin. (2), (3) și (7), 29 alin. (6) și 120 alin. (2), 121 din Codul electoral nr.1381-XIII din 21 noiembrie 1997, Comisia Electorală Centrală h o t ă r ă ş t e:

 

1. Se constituie Consiliul electoral al circumscripţiei electorale comunale Ochiul Roș nr. 4/18, raionul Anenii Noi, în componenţă numerică de 7 membri.

2. Se aprobă componenţa nominală a Consiliului electoral al circumscripţiei electorale comunale Ochiul Roș nr. 4/18 după cum urmează:

-

Belimenco Tatiana

- temporar neangajată în cîmpul muncii, din partea Partidului Politic „Partidul Socialiștilor din Republica Moldova”;

-

Blajenco Angela

- croitor, temporar neangajată în cîmpul muncii, din Registrul funcționarilor electorali;

-

Croitoru Maria

- croitor, pensionar, din partea Consiliului comunal Ochiul Roș;

-

Gorgan Ecaterina

- manager, temporar neangajată în cîmpul muncii, din partea Partidului Democrat din Moldova;

-

Grigorean Svetlana

- contabil, temporar neangajată în cîmpul muncii, din Registrul funcționarilor electorali.

-

Scoarța Anatolie

- inginer cadastral, Primăria Ochiul Roș, din partea Partidului Comuniştilor din Republica Moldova;

-

Tonica Petru

- medic veterinar,  temporar neangajat în cîmpul muncii, din partea Consiliului comunal Ochiul Roș.

3. Secretarul Consiliului comunal Ochiul Roș, raionul Anenii Noi, va convoca prima şedinţă a consiliului electoral de circumscripţie.

4. La alegerea preşedintelui, vicepreședintelui şi a secretarului consiliului, se recomandă desemnarea persoanelor cu respectarea echilibrului de gen.

5. Consiliul electoral va constitui, pînă la 9 aprilie 2016, secţia de votare nr. 31 şi va îndeplini concomitent atribuţiile biroului electoral al acestuia.

6. Consiliul electoral va propune, pînă la 7 aprilie 2016, spre degrevare de atribuţiile de la locul de muncă permanent sau convocare o persoană din componenţa acestuia.

7. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data de 4 aprilie 2016, se publică pe site-ul oficial al Comisiei Electorale Centrale şi în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.  

 

Președintele
Comisiei Electorale Centrale

 

 

Iurie CIOCAN

Secretarul
Comisiei Electorale Centrale

 

Andrei VOLENTIR

 

Chișinău, 30 martie 2016

Nr. 4607