Nr. 1463 - cu privire la contestațiile nr. CEC-10ALG/1 din 5 octombrie 2023 și nr. CEC-10ALG/2 din 7 octombrie 2023 ale Partidului Politic Mișcarea Alternativa Națională și nr. CEC-10ALG/3 din 8 octombrie 2023 a doamnei Marina Tauber

 • 17.10.2023
 • 1192
 • 0

H O T Ă R Â R E

cu privire la contestațiile nr. CEC-10ALG/1 din 5 octombrie 2023 și nr. CEC-10ALG/2

din 7 octombrie 2023 ale Partidului Politic Mișcarea Alternativa Națională

și nr. CEC-10ALG/3 din 8 octombrie 2023 a doamnei Marina Tauber

 

 1. Aspecte introductive

Partidul Politic Mișcarea Alternativa Națională (în continuare – MAN) a depus la Comisia Electorală Centrală o contestație, înregistrată sub nr. CEC-10ALG/1 din 5 octombrie 2023, privind apariția în spațiul public a unor poze cu un mijloc de transport al Î.S. „Poșta Moldovei” încărcat cu colete în care ar fi ziare având imprimat pe ele simbolul Partidului Politic „Partidul Acțiune și Solidaritate” (în continuare – PAS).

În sensul celor formulate în contestație, MAN solicită:

1) admiterea contestației spre examinare;

2) verificarea dacă PAS are vreun contract de prestări servicii încheiat cu Î.S. „Poșta Moldovei” și dacă tarifele prevăzute în contract corespund celor stabilite de organul competent;

3) verificarea dacă Î.S. „Poșta Moldovei” a livrat materiale ale PAS în raioanele țării în ultimele 3 zile și constatarea numărului de livrări și destinației acestora;

4) în cazul în care se constată că Î.S. „Poșta Moldovei” a livrat materialele PAS în regiuni, verificarea conținutului materialelor livrate și dacă acestea sunt achitate/produse din contul PAS sau din contul „Fond electoral” al concurentului electoral PAS;

5) în cazul constatării încălcării legislației cu privire la finanțarea campaniei electorale, aplicarea sancțiunilor în corespundere cu prevederile Codului electoral nr. 325/2022.

O contestație similară, înregistrată la Comisie sub nr. CEC-10ALG/3 din 8 octombrie 2023, a fost depusă de doamna Marina Tauber, prin care se solicită:

1) a admite contestația spre examinare.

2) a  solicita de la subiecții electorali vizați informația cu privire la contractul publicitar contestat și a verifica minuțios perioada de realizare a comenzii, data semnării contractului, data realizării machetei materialului publicitar, data pregătirii matricei pentru tipar, data executării tiparului, tirajul materialului publicitar, data efectuării transferului mijloacelor financiare din contul „Fond electoral”, prețul de piață al serviciilor de tipar, data încheierii contractului de distribuție cu Î.S. „Poșta Moldovei”, prețul de piață contractat;

3) a sancționa concurentul electoral PAS pentru încălcarea legislației electorale;

4) a anula înregistrarea concurentului electoral PAS pentru folosirea mijloacelor financiare nedeclarate;

5) a sesiza organele procuraturii pentru investigarea cazului de falsificare a documentelor oficiale, inclusiv contabile.

MAN a mai depus la Comisia Electorală Centrală o contestație, înregistrată sub nr. CEC-10ALG/2 din 7 octombrie 2023, conform căreia la data de 5 octombrie 2023, în scuarul Teatrului Național de Operă și Balet „Maria Bieșu” a fost instalată o scenă cu panouri publicitare ce conțin inscripții electorale, prin care se identifică denumirea PAS. Ulterior, pe data de 6 octombrie, pe această scenă și pe același fundal a avut loc evenimentul de lansare în campanie a candidaților PAS în alegerile locale generale din  5 noiembrie 2023. Se invocă faptul că materialele electorale care conțin îndemnul „Votează PAS” au fost printate/executate înainte de începutul campaniei electorale.

În concluzia celor arătate, MAN solicită:

1) examinarea contestației;

2) constatarea faptului finanțării ilegale a campaniei electorale de către  PAS;

3) sancționarea PAS pentru încălcarea legislației.

Conform art. 44 alin. (4) din Codul administrativ nr. 116/2018, „pentru desfășurarea cu celeritate a procedurii administrative, autoritatea publică este în drept să admită examinarea concomitentă a mai multor petiții depuse de mai mulți participanți la aceeași autoritate publică când, în baza raportului material-juridic dintre participanți, ele se află în conexiune prin pretențiile revendicate sau problemele comune și când există posibilitatea examinării lor în aceeași procedură și de aceeași autoritate publică. Fiecare participant participă în cadrul procedurii administrative în mod independent față de ceilalți participanți”.

Potrivit art. 80 alin. (1) din același cod, „în cazul în care drepturile sau interesele legitime, respectiv obligațiile care formează obiectul diferitor proceduri administrative inițiate în fața aceleiași autorități publice, au la bază aceeași situație de fapt sau același temei de drept, procedurile pot fi conexate, chiar dacă scopul lor este diferit”.

Astfel, în temeiul articolului citat mai sus și având în vedere că prin contestațiile nr. CEC-10ALG/1, CEC-10ALG/2 și CEC-10ALG/3 se reclamă acțiuni de agitație electorală prin tipărirea și distribuirea unui ziar, material electoral, de către PAS înaintea începerii perioadei electorale, prin intermediul Î.S. „Poșta Moldovei”, precum și utilizarea panourilor cu mențiunea „publicitate politică” la evenimentul de lansare în campanie electorală din 6 octombrie 2023, pentru a asigura realizarea eficientă a procedurilor administrative, conform principiilor prevăzute la art. 28 și 29 din Codul administrativ nr. 116/2018, Comisia decide conexarea contestațiilor nr. CEC-10ALG/1 din 5 octombrie 2023 și nr. CEC-10ALG/2 din 7 octombrie 2023 ale MAN și nr. CEC-10ALG/3 din 8 octombrie 2023 a doamnei Marina Tauber și examinarea lor în cadrul prezentei proceduri administrative.

 

 1. Argumentele contestatarilor
 1. Referitor la începerea campaniei înainte de termen prin distribuirea ziarelor cu simbolica PAS

Conform contestației nr. CEC-10ALG/1, la data de 5 octombrie 2023, în spațiul public au apărut poze cu un transport al Î.S. „Poșta Moldovei” având seturi de ziare marcate cu simbolica PAS și cu sloganul „/pas/pentru Moldova”, „/pas/для Молдовы”, acțiunea având loc în orașul Rîșcani, raionul Rîșcani.

            Se arată că materialele sunt repartizate, aparent, cu folosirea resursei administrative și constituie fie publicitate politică, fie publicitate electorală. În cazul în care materialul conține indicii că este o publicitate politică, să se țină cont că, potrivit Codului electoral, începând cu 6 octombrie 2023, este interzisă repartizarea publicității politice. În cazul în care materialul corespunde criteriilor publicității electorale, este o fraudare a legii prin imprimarea materialelor electorale înainte de campania electorală, respectiv din surse care nu sunt din contul „Fond electoral” și care nu vor fi contabilizate și raportate corect.

Pe 7 octombrie 2023, MAN a depus un supliment la contestație. Conform acestuia, după ce a depus contestația, în spațiul public a apărut o știre în care este citată Adriana Vlas, consilieră în fracțiunea PAS din Parlament, care a confirmat că PAS, în calitate de concurent electoral, are un contract de transportare a materialelor electorale încheiat cu Î.S. „Poșta Moldovei” și aceste cheltuieli  vor fi reflectate în raportul privind finanțarea campaniei electorale la situația din 6 octombrie curent.

Se mai arată că Î.S. „Poșta Moldovei” a venit cu o reacție pe contul său oficial de Facebook, susținând, în legătură cu transportarea materialelor electorale de către curierii săi, că este furnizor de servicii de livrare a trimiterilor de curierat pe întreg teritoriul țării și că livrează contra plată inclusiv materiale electorale.

Din declarațiile făcute de PAS și Î.S. „Poșta Moldovei”, contestatarul conchide că materialele transportate și descărcate în orașul Rîșcani sunt ziare de publicitate electorală, prin urmare legea este fraudată vădit prin imprimarea materialelor electorale înainte de campania electorală, respectiv din surse care nu sunt din contul „Fond electoral” și care nu vor fi contabilizate și raportate corect.

Reiterează că imprimarea publicității electorale din alte surse decât din contul „Fond electoral”, înainte de începerea campaniei electorale și cu încălcarea cadrului normativ privind finanțarea campaniei electorale, este ilegală.

Contestatarul mai arată că, la 7 octombrie 2023, reprezentantului MAN i-a fost oferit un ziar al PAS cu titlul „Un /pas/ pentru Moldova”, iar în subsolul paginii este imprimat textul „Publicitate electorală. Alegeri locale generale din 5 noiembrie 2023. PP Partidul Acțiune și Solidaritate. Cont de plată nr. 00000000099 din 06.10.2023, achitat conform ordinului de plată nr. 2009 din data de 06.10.2023. Tiraj 500 000 exemplare, tipărit la Tipografia Edit Tipar Grup.”.

Conținutul ziarului, subliniază contestatarul, este identic cu cel repartizat la data de 5 octombrie 2023 în raionul Rîșcani, cu excepția faptului că acela din 7 octombrie este în limba rusă.

În concluzie, deoarece ziarul conține textul conform căruia achitarea s-a făcut pe 6 octombrie 2023, iar ziarele au fost distribuite efectiv în data de 5 octombrie 2023, consideră că informația privind data achitării este una falsă.

Prin suplimentul din 7 octombrie curent, contestatarul își concretizează solicitările, și anume:

1) a conexa suplimentul la contestația nr. 048 din 05.10.2023, înregistrată la Comisie sub nr. CEC-10ALG/1 din aceeași dată;

2) a verifica toate livrările efectuate de Î.S. „Poșta Moldovei” pentru PAS în ultimele 5 zile, inclusiv prin stabilirea destinației și volumului livrărilor;

3) a verifica sursa din care a fost achitat contractul cu Î.S. „Poșta Moldovei”;

4) în cazul constatării încălcării legislației cu privire la finanțarea campaniei electorale, a aplica sancțiuni în corespundere cu prevederile Codului electoral nr. 325/2022.

 

Doamna Marina Tauber, prin contestația sa nr. CEC-10ALG/3, susține că pregătirea unui tiraj de 500 000 de exemplare nu poate fi realizată într-o singură zi. Astfel, doar machetarea, pregătirea matricei și însuși procesul de tipărire poate dura câteva zile. Susține că aceste fapte denotă că în această ilegalitate sunt complice concurentul electoral PAS, tipografia ca producător al materialului publicitar și Î.S. „Poșta Moldovei”, în calitate de distribuitor. Iar datele de identificare de pe ziar, precum că totul a fost comandat, contractat și tipărit la data de 6 octombrie curent, le consideră un fals ce necesită a fi verificat de către organele de drept în condițiile Codului penal.

Consideră că, prin acțiunile sale, PAS a încălcat art. 50, 54 alin. (6) și 56 din Codul electoral nr. 325/2022 și punctele 20, 28, 75 și 85 din Regulamentul privind modul de furnizare, distribuire și difuzare a publicității politice, electorale și a mesajelor de interes public, aprobat prin hotărârea CEC nr. 1155/2023.

Mai consideră autoarea contestației că PAS, în complicitate cu tipografia și Î.S. „Poșta Moldovei”, a încălcat legislația electorală prin folosirea resursei administrative, mijloace financiare nedeclarate, achitarea mijloacelor financiare din contul „Fond electoral” înainte de termenul legal admisibil, contractarea, tipărirea și distribuirea materialelor publicitare înainte de termenul legal admisibil, începerea agitației electorale înainte de termenul legal permis, falsificarea datelor de identificare în materialul publicitar, cu falsificarea evidentă a raportului financiar la situația din 6 octombrie 2023. 

 1. Referitor la începerea campaniei înainte de termen prin pregătirea scenei și panourilor publicitare 

Prin contestația nr. CEC-10ALG/2 din 7 octombrie 2023, MAN arată că, în fapt, la data de 5 octombrie 2023, cu o zi înainte de începerea campaniei electorale, în scuarul Teatrului Național de Operă și Balet „Maria Bieșu” a fost instalată o scenă cu panouri publicitare ce conțin inscripții electorale, prin care se identifică denumirea PAS. Inscripția „VOTEAZĂ PAS”  era acoperită cu o fâșie de material.

La data de 6 octombrie 2023, în prima zi de campanie electorală, la ora 16:00, pe această scenă și pe fundalul acelor bannere, a avut loc evenimentul de lansare în campanie a candidaților PAS în alegerile locale generale  din 5 noiembrie 2023. Înregistrările video și foto sunt  publice și elementele respective pot fi clar desprinse de acolo.

La evenimentul care a început la ora 16:00 a participat conducerea PAS, inclusiv Primul ministru al Republicii Moldova, Dorin Recean, care au îndemnat oamenii să voteze PAS pe toate buletinele de vot.

Totodată, pe pagina web oficială a administrației publice locale Chișinău, intruniri.chisinau.md, este înregistrată declarația prealabilă depusă de PAS, unde indică motivul evenimentului: „Întâlnire cu alegătorii” cu scopul: „Realizarea acțiunilor de organizare și desfășurare a alegerilor locale generale din 5 noiembrie 2023”.

Contestatarul subliniază că panourile publicitare de pe scenă, atât pe 5 octombrie 2023, cât și pe 6 octombrie 2023, în timpul evenimentului de lansare, conțineau următoarea inscripție: „Publicitate politică Partidul Politic Partidul Acțiune și Solidaritate, conform contractului nr. 1/09 din 29 septembrie 2023, factura nr. EAJ000755583 din 3 octombrie 2023, A.O. „Arta și Cultura Evenimentului””. Inscripția este scrisă cu un font foarte mic raportat la mărimea bannerelor și cu o culoare care se pierde pe fundal. Pe aceste panouri se disting clar inscripțiile „VOTEAZĂ PAS. ECHIPA EUROPA” și „PENTRU O MOLDOVĂ EUROPEANĂ”.

Autorul contestației afirmă că materialele vădit electorale care, în primul rând, conțin îndemnul la vot „VOTEAZĂ PAS” și, în al doilea rând, sunt produse/amplasate de un concurent electoral, sunt calificate de PAS ca „Publicitate politică” și au fost printate/executate înainte de începutul campaniei electorale.

În acest sens, autorul susține că evenimentul de lansare în campanie electorală pentru alegerile locale generale din 5 noiembrie 2023 (atât scena, cât și tot echipamentul tehnic, bannerele electorale etc.),  fiind desfășurat în timpul campaniei electorale, a fost finanțat din alte surse decât din contul „Fond electoral” al concurentului electoral PAS.

În drept, autorul sesizării invocă art. 3 din Legea nr.62/2022 cu privire la publicitate, art. 70 alin.(3) din Codul electoral nr. 325/2022 și pct.7, 15 și 28 din Regulamentul privind modul de furnizare, distribuire și difuzare a publicității politice, electorale și a mesajelor de interes public, aprobat prin hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr. 1155/2023.

În concluzia celor formulate, MAN solicită:

1) examinarea prezentei contestații;

2) constatarea faptului finanțării ilegale a campaniei electorale de către PAS;

3) sancționarea PAS pentru încălcarea legislației.

 

 1. Argumentele PAS
 1. Referitor la începerea campaniei înainte de termen prin distribuirea ziarelor cu simbolica PAS

Prin scrisoarea din 6 octombrie 2023, s-a solicitat referința PAS asupra celor invocate în contestația nr. CEC-10ALG/1, iar prin scrisoarea CEC nr.8/3175 din 7 octombrie 2023, a fost solicitată referința pe marginea contestației nr. CEC-10ALG/2.

Conform referințelor înregistrate la Comisie sub nr. CEC-10ALG/1/R și CEC-10ALG/3/R din 10 octombrie 2023 asupra contestațiilor nr. CEC-10ALG/1 și CEC-10ALG/3, PAS le califică drept neîntemeiate, solicitând respingerea acestora pentru lipsa încălcării legislației electorale.

În argumentarea respingerii, PAS invocă prevederile art. 54 alin. (6), 56 alin. (1) și (3) și 70 alin. (3) din Codul electoral nr. 325/2022 și susține că achitarea pentru serviciile de tipărire a ziarului și pentru serviciile de livrare a fost efectuată la data de 6 octombrie 2023, din contul cu mențiunea „Fond electoral”. Reclamatul a prezentat și 2 ordine de plată din 6 octombrie 2023, destinația plăților fiind: „Plata pentru imprimare ziare RU conform contului nr. 99 din 06.10.2023” și „Plata pentru imprimare ziare RO conform contului nr. 99 din 06.10.2023”.

Adițional, a prezentat contractul nr. 4671/6/2023 din 2 octombrie 2023 încheiat între Î.S. „Poșta Moldovei” și PAS, precum și copia de pe ziarul care este obiect al contestației nr. CEC-10ALG/1.

 1. Referitor la începerea campaniei înainte de termen prin pregătirea scenei și panourilor publicitare  

În partea ce vizează contestația nr. CEC-10ALG/2 din 7 octombrie 2023, prin referința înregistrată la Comisie sub nr. CEC-10ALG/2/R  din 10 octombrie 2023, PAS arată că la 21 septembrie 2023 a înregistrat declarația prealabilă privind desfășurarea în ziua de 6 octombrie 2023 în scuarul Teatrului Național de Operă și Balet „Maria Bieșu” a evenimentului „Realizarea acțiunilor de organizare și desfășurare a alegerilor locale generale din 5 noiembrie 2023”.

Totodată, compania responsabilă de organizarea evenimentului a comunicat că nu are suficiente capacități, fiind implicată în lucrări de amenajare necesare pentru Ziua Națională a Vinului și, respectiv, a venit cu solicitarea ca pregătirile pentru eveniment să aibă loc în zilele de 5 - 6 octombrie 2023.

În același timp, PAS a încheiat contractul de prestări servicii nr. 1/09 cu A.O. „Arta și Cultura Evenimentului”, care avea drept obiect achiziționarea evenimentului de lansare pentru ziua de 6 octombrie 2023, și anume: construcție scenă, tehnica necesară, bannere etc. 

Susține că serviciile de achiziționare a evenimentului au fost achitate din contul cu mențiunea  „Fond electoral” la data de 6 octombrie 2023, anexând ordinul de plată în acest sens.

Totodată, PAS mai notează că, după ce a fost amenajată scena, textul „VOTEAZĂ PAS” a fost acoperit în modul corespunzător pentru a nu fi identificate elemente de agitație electorală, acest aspect fiind confirmat și de autorul contestației.

În drept, autorul referinței invocă art. 16 din Legea nr. 294/2007 privind partidele politice, art. 56 alin. (1) și (3) și 70 din Codul electoral nr. 325/2022.

În concluzia celor arătate, PAS solicită constatarea, pe marginea contestației formulate de către MAN, a lipsei încălcării legislației electorale și respingerea ca neîntemeiată a contestației nr. CEC-10ALG/2 din 7 octombrie 2023.   

 1. Informația prezentată de Î.S. „Poșta Moldovei”

Prin scrisoarea din 6 octombrie 2023, Comisia a solicitat informația privind existența raporturilor juridice între Î.S. „Poșta Moldovei” și PAS, cu prezentarea documentelor confirmative în acest sens, precum și o copie a ziarului distribuit.

În răspunsul său din 6 octombrie 2023, înregistrat la Comisie sub nr. CEC-7/7683, Î.S. „Poșta Moldovei” arată că livrarea trimiterilor la adresele oficiilor teritoriale ale beneficiarului PAS se realizează în baza contractului nr. 4671/6/2023 din 2 octombrie curent. Potrivit punctelor 2.1.4 și 4.6 din contract, beneficiarul prezintă prestatorului Î.S. „Poșta Moldovei” trimiterile ambalate, iar răspunderea privind conținutul trimiterilor revine exclusiv beneficiarului, în condițiile prevăzute de legislația în vigoare.

În partea ce privește solicitarea prezentării unui exemplar al ziarului, Î.S. „Poșta Moldovei” relevă că s-a angajat să livreze trimiterile la adresele stipulate în contract, în volum integral, nefiind deschis, verificat/păstrat conținutul acestor trimiteri.

 1. Considerentele Comisiei Electorale Centrale 

Examinând contestațiile și materialele anexate în coroborare cu referința părții acțiunile căreia se contestă, informația prezentată de Î.S. „Poșta Moldovei”, precum și punctele de vedere ale participanților, Comisia relevă următoarele aspecte de fapt și de drept.

Art. 95 alin. (1) din Codul electoral nr. 325/2022 stabilește că în perioada electorală, termenul general de depunere a contestațiilor este de 3 zile, care se calculează începând cu ziua următoare zilei în care a fost săvârșită acțiunea. Prin urmare, cu privire la prezenta speță, termenul de depunere a contestațiilor în cauză este respectat. 

Conform art. 87 alin. (1) din Codul administrativ nr. 116/2018, autoritatea publică care examinează procedura administrativă se conduce de probele pe care le consideră necesare, conform dreptului discreționar, pentru investigarea stării de fapt. În special, ea poate:

a)           să solicite informații de tot felul;

b)           să audieze participanți, martori și experți/specialiști sau să solicite declarații scrise din partea acestora;

c)           să solicite acte și dosare;

d)           prin sesizarea directă a lucrurilor, să își creeze propria impresie despre un caz sau despre situația de la fața locului (cercetarea probei la fața locului).

Participanții la procedura administrativă, potrivit art. 88 alin. (1) din Codul administrativ nr. 116/2018, sunt obligați să colaboreze în cadrul cercetării stării de fapt. Ei urmează să indice, în special, asupra faptelor și probelor care le sunt cunoscute și să prezinte documentele pe care le dețin.

Conform art. 100 alin. (1) din Codul electoral nr. 325/2022, în perioada electorală, autoritățile competente examinează contestațiile în termen de 3 zile de la data depunerii, dar nu mai târziu de ziua alegerilor. Prin adresele nr. CEC-8/3202 și nr. CEC-8/3202 din 10 octombrie 2023 s-a comunicat despre prelungirea perioadei de examinare a contestațiilor.

 1. Referitor la începerea campaniei înainte de termen prin distribuirea ziarelor cu simbolica PAS

Din conținutul contractului nr. 4671/6/2023 din 2 octombrie 2023, încheiat între Î.S. „Poșta Moldovei”, în calitate de prestator, și PAS, în calitate de beneficiar, primul se obligă să asigure recepționarea de la adresa indicată de către beneficiar, precum și prelucrarea, transportarea și livrarea trimiterilor la adresele prevăzute în Anexa nr. 3, contra unei plăți stabilite conform tarifelor în vigoare și indicate în Anexa nr. 1 a contractului. În Anexa nr. 3 din contractul nr. 4671/6/2023 din 2 octombrie 2023 sunt date adresele oficiilor teritoriale ale PAS. 

Drept urmare, pretinsa acțiune de utilizare a resursei administrative, în cazul de față a serviciilor Î.S. „Poșta Moldovei”, nu poate fi reținută, întrucât serviciile de transportare a ziarului către oficiile teritoriale ale PAS sunt realizate în baza contractului nr. 4671/6/2023 din 2 octombrie 2023. Subsidiar, art. 70 alin. (6) din Codul electoral nr. 325/2022 stabilește că autoritățile/instituțiile publice și cele asimilate acestora nu pot transmite/acorda concurenților electorali bunuri publice sau alte favoruri decât pe bază de contract, în condiții de egalitate pentru toți concurenții electorali.

Vizavi de pretinsa acțiune de agitație electorală înainte de termen, prin distribuirea ziarelor cu simbolica PAS, din materialele cauzei Comisia desprinde că la data de 5 octombrie 2023 un mijloc de transport al Î.S. „Poșta Moldovei” a transportat colete cu ziarul în cauză.

MAN informează că la data de 7 octombrie 2023 unui reprezentant al său i-a fost oferit un ziar al PAS cu titlul „Un /pas/ pentru Moldova”, iar în subsolul paginii este imprimat textul „Publicitate electorală. Alegeri locale generale din 5 noiembrie 2023. PP Partidul Acțiune și Solidaritate. Cont de plată nr. 00000000099 din 06.10.2023, achitat conform ordinului de plată nr. 2009 din data de 06.10.2023. Tiraj 500 000 exemplare, tipărit la Tipografia Edit Tipar Grup.”.

Potrivit art. 1 din Codul electoral nr. 325/2022, prin agitație electorală se înțeleg apelurile, declarațiile, precum și acțiunile de pregătire și difuzare a informației care au scopul de a-i determina pe alegători să-și dea votul pentru unii sau pentru alți concurenți electorali sau pentru una dintre opțiunile la referendum.

Legea nr. 62/2022 cu privire la publicitate definește noțiunile de „difuzor de publicitate” și „consumator de publicitate”. Astfel, potrivit art. 3 al acesteia, difuzor de publicitate reprezintă orice persoană, inclusiv mass-media, care difuzează publicitate către consumatorii de publicitate.

Prin consumator de publicitate se înțelege persoana al cărei interes este suscitat în raport cu obiectul publicității.

Examinând conținutul ziarului, se atestă elemente de agitație electorală, și anume: „VOTEAZĂ PAS”, „Votează PAS în toate buletinele”, fapt ce îl califică drept material de agitație electorală.

De asemenea, ziarul reprezintă un material electoral pornind de la elementele de identificare a publicității electorale pe care le conține, în conformitate cu pct. 19 din Regulamentul privind modul de furnizare, distribuire și difuzare a publicității politice, electorale și a mesajelor de interes public, aprobat prin hotărârea CEC nr. 1155/2023.

Raportând circumstanțele speței la noțiunile definite la art. 3 al Legii nr. 62/2022 cu privire la publicitate, difuzor al ziarului este PAS, iar consumatorul ziarului este alegătorul.

Astfel, Comisia nu poate reține activitatea de transportare a ziarelor la data de 5 octombrie 2023 drept o acțiune de agitație electorală înainte de termen, deoarece prin transportarea acestora de către Î.S. „Poșta Moldovei” s-a realizat acțiunea de distribuire a publicității, iar distribuitorul de publicitate, în sensul prevăzut la art. 3 din Legea nr. 62/2022 cu privire la publicitate, reprezintă persoana care distribuie publicitate către difuzorul de publicitate în interesul furnizorului de publicitate.

Mai mult, contestatarul MAN relevă că un exemplar al ziarului, obiect al prezentei contestații, a fost înmânat reprezentantului său la data de 7 octombrie 2023, adică în interiorul campaniei electorale. Probe că aceste ziare au fost difuzate către alegători la data de 5 octombrie 2023 nu au fost prezentate.

Privitor la numărul real al ziarelor difuzate la data de 5 octombrie 2023, din materialele cauzei acesta nu poate fi stabilit, nefiind prezentată informația nici de către PAS. Totodată, potrivit informației din contract, poziția 25 din Anexa nr. 3 la contractul nr. 4671/6/2023 din 2 octombrie 2023, pentru organizația teritorială Rîșcani (acțiunea are loc în orașul Rîșcani, potrivit contestației), Î.S. „Poșta Moldovei” trebuie să livreze 11200 de exemplare. 

În același timp, privind momentul achitării serviciilor de tipărire a ziarului, examinând conținutul acestuia, precum și materialele prezentate la referință, se atestă că acestea au fost achitate în baza a două ordine de plată din 6 octombrie, iar în conținutul ordinelor de plată este indicată destinația plății prin următorul text: „Plata pentru imprimare ziare RU conform contului nr. 99 din 06.10.2023” și „Plata pentru imprimare ziare RO conform contului nr. 99 din 06.10.2023”.

Art. 56 alin. (3) din Codul electoral nr. 325/2022 prevede că transferurile mijloacelor bănești de pe contul cu mențiunea „Fond electoral” se va face doar după înregistrarea concurentului electoral, dar nu mai devreme de 30 de zile înainte de ziua alegerilor.

 Conform pct. 42 din Programul calendaristic pentru realizarea acțiunilor de organizare și desfășurare a alegerilor locale generale din data de 5 noiembrie 2023, aprobat prin hotărârea CEC nr. 1150/2023, data începerii campaniei electorale pentru concurenții electorali este ziua de 6 octombrie 2023.

Prin urmare, achitarea serviciilor pentru tipărirea materialului electoral a fost realizată în conformitate cu  prescripția art. 56 alin. (3) din Codul electoral nr. 325/2022.

În partea ce vizează momentul achitării serviciilor de transportare a materialelor de către Î.S. „Poșta Moldovei”, potrivit punctului nr. 3.2. din contractul nr. 4671/6/2023 din 2 octombrie 2023, aceasta se efectuează de către beneficiar prin transfer bancar în termen de 5 zile din data semnării actelor de primire-predare și facturilor fiscale.

Respectiv, asupra cheltuielilor pentru serviciile de transportare a trimiterilor poștale, în calitate de organ de supraveghere și control privind finanțarea campaniei electorale, Comisia Electorală Centrală se va pronunța la etapa examinării rapoartelor financiare în cauză.

 1. Referitor la începerea campaniei înainte de termen prin pregătirea scenei și panourilor publicitare

Prin contestația nr. CEC-10ALG/2, MAN sesizează Comisia că la data de 6 octombrie 2023, în scuarul Teatrului Național de Operă și Balet „Maria Bieșu”, PAS a desfășurat evenimentul de lansare în campanie electorală pentru alegerile locale generale din 5 noiembrie 2023.

Potrivit art. 70 alin. (3) din Codul electoral nr. 325/2022, indiferent de tipul scrutinului, campania electorală începe de la data înregistrării concurentului electoral, dar nu mai devreme de 30 de zile înainte de ziua votării […]. Astfel, conform normei citate și pct. 42 din Programul calendaristic pentru realizarea acțiunilor de organizare și desfășurare a alegerilor locale generale din data de 5 noiembrie 2023, aprobat prin hotărârea CEC nr. 1150/2023, ziua de 6 octombrie 2023 constituie data începerii campaniei electorale pentru concurenții electorali.

Din cele invocate în contestație, acțiunile preparatorii pentru desfășurarea întrunirii au avut loc în zilele de 5 și 6 octombrie 2023. Vizavi de acest aspect, Comisia reține art. 9 din Legea nr. 26/2008 privind întrunirile, potrivit căruia pentru desfășurarea întrunirilor pot fi montate construcții temporare, cu condiția să se ia măsurile necesare pentru a nu crea inconveniente disproporționate participanților sau trecătorilor și pentru a nu provoca pagube mediului ambiant, precum și să se asigure demontarea acestora imediat după încheierea întrunirii.

Comisia notează că materialele probatorii cuprind informația din declarația prealabilă depusă de PAS în vederea organizării întrunirii (anexa nr. 6), conform art. 10 din Legea nr. 26/2008 privind întrunirile, și anume locația: mun. Chișinău, scuarul Teatrului Național de Operă și Balet „Maria Bieșu”, data și ora desfășurării: 5 și 6 octombrie 2023, între orele 08:00-19:00.

În imaginile atașate la contestație (anexele nr. 1, 4), se constată că la organizarea întrunirii au fost utilizate panouri publicitare cu inscripția „Publicitate politică Partidul Acțiune și Solidaritate, conform contractului nr. 1/09 din 29.09.2023, factura nr. EAJ000755583 din 03.10.2023, AO Arta și Cultura Evenimentului”.

De asemenea, atât din materialele atașate la contestație, cât și din cele invocate de contestatar, se atestă că textul „VOTEAZĂ PAS” de pe panourile publicitare este acoperit, respectiv nu pot fi identificate elemente de agitație electorală.

Cu privire la acest aspect, se explică atât părților, cât și tuturor concurenților electorali, că potrivit pct. 15 din Regulamentul privind modul de furnizare, distribuire și difuzare a publicității politice, electorale și a mesajelor de interes public, aprobat prin hotărârea CEC nr. 1155/2023, se interzice utilizarea materialelor de publicitate politică în calitate de materiale de agitație electorală.

Astfel, se atenționează concurentul electoral PAS asupra neadmiterii utilizării materialelor de publicitate politică în campania electorală pentru alegerile locale generale din 5 noiembrie 2023.

Ce ține de cheltuielile efectuate pentru destinatarul AO Arta și Cultura Evenimentului, organizatorul logistic al evenimentului, potrivit informației raportate de către concurent, respectiv de instituția bancară în care este deschis contul special, se confirmă că acestea s-au operat în baza facturii nr. 08 din 6 octombrie 2023 și în sumă totală de 637 400 lei.

Respectiv, asupra cheltuielilor pentru serviciile de organizare a evenimentului de lansare din 6 octombrie 2023, în calitate de organ de supraveghere și control privind finanțarea campaniei electorale, Comisia Electorală Centrală se va pronunța la etapa examinării rapoartelor financiare în cauză.

În ceea ce privește participarea Prim-ministrului Republicii Moldova, Dorin Recean, la lansarea campaniei electorale a concurentului vizat, urmează de reținut că această funcție nu cade sub incidența prevederilor art. 16 alin. (3) din Codul electoral, nefiind obligatorie suspendarea activității în funcția respectivă din momentul începerii campaniei electorale. Mai mult, domnul Dorin Recean nici nu deține statutul de candidat în privința căruia sunt aplicabile prevederile vizate.

Totodată, este de reținut că obligativitatea suspendării activității în funcțiile enumerate la art. 16 alin. (3) din Codul electoral este o măsură de prevenție de utilizare a resurselor administrative.

Potrivit art. 1 din Codul electoral, noțiunea „resurse administrative” semnifică „resurse umane, financiare și materiale de care dispun în egală măsură persoanele cu funcții de demnitate publică, persoanele cu funcții de răspundere și funcționarii publici și care derivă din controlul acestor persoane asupra personalului, a resurselor financiare și a alocațiilor din bugetul public național, din accesul la facilitățile publice sau din administrarea de către aceste persoane a bunurilor mobile și imobile ce fac parte din domeniul public al statului sau al unităților administrativ-teritoriale”.

Conform art. 70 alin. (6) din Codul electoral, „Se interzice candidaților să utilizeze resursele administrative, inclusiv prin lansarea sau participarea la lansarea proiectelor de infrastructură sau a achizițiilor efectuate din bugetul public național, utilizarea echipamentelor, a mijloacelor și a bunurilor publice în perioada electorală”.

Deci, din prevederile citate se distinge cert obligația imperativă a concurenților electorali de a se abține de la utilizarea resurselor administrative în scopuri electorale, indiferent de funcția în domeniul public pe care o exercită persoana. Adică, chiar dacă funcția deținută nu cade sub incidența prevederilor art. 16 alin. (3) din Codul electoral, persoana respectivă nu este exonerată de obligația abținerii de la utilizarea resurselor administrative în alte scopuri decât cele admise de lege.

De asemenea, este de reținut că, în conformitate cu art. 10 alin. (2) din Legea nr. 199/2010, „Demnitarul poate fi exponent al partidelor politice sau al organizaţiilor social-politice în cadrul autorităţii publice pe care o conduce sau în al cărei cadru îşi exercită funcţia de demnitate publică, cu excepţiile prevăzute de legea specială”.

Totodată, potrivit alin. (3) din același articol, „Demnitarul, în exercitarea atribuţiilor funcţionale, trebuie să se abţină de la propagarea doctrinei şi ideologiei partidului sau organizaţiei social-politice al cărei membru sau al cărei exponent este, inclusiv să se abţină de la participarea la colectarea de fonduri, la folosirea resurselor administrative, la afişarea însemnelor sau a obiectelor inscripționate cu sigla sau cu denumirea partidelor politice ori a candidaţilor acestora, de la crearea sau contribuirea la crearea unor subdiviziuni ale partidelor politice în cadrul autorităţii publice pe care o conduce sau în al cărei cadru îşi exercită funcţia de demnitate publică”.

Din cele sesizate, se atestă faptul că domnul Dorin Recean a participat la lansarea campaniei și a fost prezentat publicului larg ca Prim-ministru al Republicii Moldova, deci conform funcției de demnitate publică deținute, Prim-ministrul a avut o alocuțiune prin care la final expres a îndemnat alegătorii la 5 noiembrie 2023 să voteze echipa PAS, echipa Europa. Evenimentul a început la ora 16:00 pe data de 6 octombrie 2023.

Totuși, acțiunile individuale ale unei persoane de demnitate publică, care nu este candidat și nici membru al PAS, nu pot fi atribuite partidului.

În conformitate cu art. 1 din Codul electoral nr. 325/2022, Comisia Electorală Centrală este „autoritatea publică independentă și apolitică, înființată pentru realizarea politicii electorale, care are misiunea de a asigura organizarea și desfășurarea alegerilor, supravegherea și controlul respectării prevederilor legale privind finanțarea partidelor politice și a campaniilor electorale”.

  Misiunea Comisiei Electorale Centrale, potrivit art. 18 din același cod, este crearea condițiilor optime pentru exercitarea nestingherită de către cetățenii Republicii Moldova a dreptului constituțional de a alege și de a fi aleși în cadrul unor alegeri libere și corecte”.

  Potrivit art. 25 lit. t) și w) din Codul electoral nr. 325/2022, în calitate de organ specializat în domeniul electoral, Comisia Electorală Centrală:

- aplică sau solicită aplicarea sancțiunilor, stabilite de Codul electoral, de Legea nr. 294/2007 privind partidele politice și de alte acte normative aferente, pentru încălcarea legislației electorale, precum și sesizează organele competente privind faptele pasibile de răspundere contravențională sau penală;

-             dispune de drept de acces la informațiile deținute de autoritățile publice de toate nivelurile și la registrele de stat, precum și la datele deținute de instituțiile private și băncile licențiate, inclusiv la datele cu caracter personal, cu respectarea legislației privind protecția datelor cu caracter personal.

În temeiul art. 97 alin. (2) punctul 2 din Codul electoral nr. 325/2023, Comisia Electorală Centrală examinează contestațiile depuse în condițiile capitolul XIII din același cod.

După examinarea contestației, în baza art. 101 alin. (2) din Codul electoral nr. 325/2022, organul electoral este în drept să adopte una dintre următoarele soluții:

 1. să declare inadmisibilă contestația;
 2. să admită integral sau parțial contestația;
 3. să respingă contestația ca fiind neîntemeiată;
 4. să constate încălcările prevederilor cadrului normativ electoral și/sau să oblige părțile să înlăture încălcările stabilite;
 5. să aplice sau să solicite aplicarea sancțiunilor pentru încălcările constatate.

În partea afirmațiilor contestatarilor pe marginea pretinselor acțiuni ale PAS de agitație electorală înainte de începerea campaniei electorale, din motivele de fapt constatate și motivele de drept arătate, acestea nu se confirmă.

În partea ce vizează cheltuielile pentru serviciile de transportare a ziarelor de către Î.S. „Poșta Moldovei” la data de 5 octombrie 2023 în orașul Rîșcani, precum și cheltuielile pentru organizarea evenimentului de lansare din 6 octombrie 2023, reiterăm că, în calitate de organ de supraveghere și control privind finanțarea campaniei electorale, Comisia se va pronunța la etapa examinării rapoartelor financiare în cauză.

Cu referire la utilizarea resurselor administrative prin participarea domnului Prim-ministru al Republicii Moldova, Dorin Recean, la lansarea campaniei electorale a concurentului electoral PAS, acțiunile căruia se contestă, relevăm că fapta de utilizare a resurselor administrative cade sub incidența art. 481 alin. (7) din Codul contravențional nr. 218/2008.

Conform art. 400 din Codul contravențional nr. 218/2008, sarcina de examinare și constatare a faptei prevăzute la art. 481 alin. (7) este în competența materială a Ministerului Afacerilor Interne.

Pentru motivele arătate și în temeiul art. 1, 18, 25 lit. t), 32, 56 alin. (3), 70 alin. (1) și (3), 101 alin. (2) lit. b) din Codul electoral nr. 325/2022, art. 10 alin. (1), 44 alin. (4), 78 alin. (1) și 191 alin. (3) din Codul administrativ nr. 116/2018, art. 3 din Legea nr. 62/2022 cu privire la publicitate, art. 9 și 10 din Legea nr. 26/2008 privind întrunirile, art. 10 alin. 93) al Legii nr. 199/2010 cu privire la statutul persoanelor cu funcții de demnitate publică, art. 481 alin. (7) și 400 din Codul contravențional nr. 218/2008 și în conformitate cu Regulamentul privind procedura de examinare a contestațiilor în perioada electorală, aprobat prin hotărârea nr. 1128/2023, Regulamentul privind modul de furnizare, distribuire și difuzare a publicității politice, electorale și a mesajelor de interes public, aprobat prin hotărârea nr. 1155/2023, Comisia Electorală Centrală hotărăște:

 

 1. Se admit parțial contestațiile înregistrate sub nr. CEC-10ALG/1 din 5 octombrie 2023 și CEC-10ALG/2 din 7 octombrie 2023 ale Partidului Politic Mișcarea Alternativa Națională și nr. CEC-10ALG/3 din 8 octombrie 2023 a doamnei Marina Tauber pentru circumstanțele de fapt și de drept arătate în partea motivantă a prezentei hotărâri.
 2. Se atenționează concurentul electoral Partidul Politic „Partidul Acțiune și Solidaritate” și se atrage atenția tuturor concurenților electorali să respecte interdicția de a utiliza materialele de publicitate politică în calitate de materiale de agitație electorală.
 3. Se atrage atenția persoanelor cu funcții de demnitate publică, persoanelor cu funcții de răspundere și funcționarilor publici asupra abținerii, în exercitarea atribuțiilor funcționale, de la efectuarea agitației electorale, inclusiv de la utilizarea resurselor administrative prin implicarea acestora în campanie electorală.
 4. Se remite prezenta hotărâre Ministerului Afacerilor Interne pentru examinarea celor expuse privind elementele de utilizare a resurselor administrative și, după caz, pentru adoptarea măsurilor de rigoare.
 5. Hotărârea se remite spre informare participanților la procedura administrativă.
 6. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data adoptării, se publică pe pagina web oficială a Comisiei Electorale Centrale și poate fi contestată în decurs de 3 zile, fără respectarea procedurii prealabile, la Curtea de Apel Chișinău (adresa: str. Teilor nr. 4, mun. Chișinău). 

 

Președinta

Comisiei Electorale Centrale                                                                           Angelica CARAMAN

 

Chișinău, 17 octombrie 2023

Nr. 1463