Nr. 672 - cu privire la degrevarea de atribuțiile de la locul de muncă permanent și convocarea unor membri ai consiliilor electorale de circumscripție de nivelul întâi și aprobarea statelor de personal ale aparatelor acestora pentru organizarea și desfășurarea alegerilor locale noi din 16 octombrie 2022

  • 08.09.2022
  • 2448
  • 0
HOTĂRÂRE
cu privire la degrevarea de atribuțiile de la locul de muncă permanent și convocarea
unor membri ai consiliilor electorale de circumscripție de nivelul întâi și
aprobarea statelor de personal ale aparatelor acestora pentru organizarea și desfășurarea
alegerilor locale noi din 16 octombrie 2022
 
În conformitate cu prevederile art. 18 alin. (2), (4) și (5), art. 26 alin. (1) lit. e), k) și n), art. 28 alin. (11), art. 29 lit. h), art. 35 alin. (4), art. 72 alin. (3) din Codul electoral și ale hotărârilor Comisiei Electorale Centrale din 5 septembrie 2022 cu privire la constituirea consiliilor electorale ale circumscripțiilor electorale de nivelul întâi, precum și în baza propunerilor înaintate de consiliile electorale respective, Comisia Electorală Centrală hotărăşte:
 
1. Se degrevează de atribuțiile de la locul de muncă permanent și se convoacă pe perioada activității în componența consiliilor electorale de circumscripție de nivelul întâi, constituite pentru organizarea și desfășurarea alegerilor locale noi din 16 octombrie 2022, unii membri ai consiliilor electorale pentru perioada 8 septembrie 2022 – 18 octombrie 2022 inclusiv, conform anexei nr. 1.
2. Consiliile electorale de circumscripție de nivelul întâi vor degreva de la locul de muncă permanent sau vor convoca câte o persoană din componența birourilor electorale ale secțiilor de votare pentru perioada 23 septembrie 2022 – 17 octombrie  2022 inclusiv și vor numi în funcție operatori și șoferi, persoane ce vor face parte din aparatele de lucru ale birourilor electorale ale secțiilor de votare.
3. Se aprobă statele de personal ale aparatelor consiliilor electorale de circumscripție de nivelul întâi, conform anexei nr. 2.
4. Personalul încadrat în aparatele consiliilor electorale de circumscripție de nivelul întâi, în funcțiile de contabili, șoferi, operatori/consultanți, va activa în perioada 8 septembrie 2022 – 18 octombrie 2022 inclusiv.
5. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data adoptării, se publică pe pagina web oficială a Comisiei Electorale Centrale și în Monitorul Oficial al Republicii Moldova și poate fi contestată în decurs de 3 zile calendaristice de la data adoptării, fără respectarea procedurii prealabile, la Curtea de Apel Chișinău (adresa: str. Teilor, nr. 4, mun. Chișinău).
 
Președinta
Comisiei Electorale Centrale                                                                            Angelica CARAMAN
 
Secretarul
Comisiei Electorale Centrale                                                                Alexandr BERLINSCHII
 
Chișinău, 8 septembrie 2022
Nr. 672