Nr. 4858 - cu privire la demersul de înregistrare a candidaților la funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova din partea Partidului Politic „Partidul Acțiune și Solidaritate”, a simbolului electoral şi confirmarea reprezentantului cu drept de vot consultativ în Comisia Electorală Centrală şi a persoanei responsabile de finanțe (trezorierul)

 • 21.05.2021
 • 2966
 • 0
H O T Ă R Â R E
cu privire la demersul de înregistrare a candidaților la funcția de deputat
în Parlamentul Republicii Moldova din partea Partidului Politic „Partidul Acțiune și Solidaritate”, a simbolului electoral şi confirmarea reprezentantului cu drept de vot consultativ în Comisia Electorală Centrală şi a persoanei responsabile de finanțe (trezorierul)
 
La 14 mai 2021, președintele Partidului Politic „Partidul Acțiune și Solidaritate” a depus la Comisia Electorală Centrală un demers prin care solicită înregistrarea listei de candidați la funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova din partea Partidului Politic „Partidul Acțiune și Solidaritate” (în continuare – lista de candidați), cu următoarele documente anexate:
 1. Decizia Biroului Permanent Național al Partidului Politic „Partidul Acțiune și Solidaritate” nr. 23/1 din 12 mai 2021 cu privire la propunerea listei de candidați la funcția de deputat pentru alegerile din 11 iulie 2021;
 2. Procesul-verbal nr. 4 al ședinței Consiliului Politic Național al Partidului Politic „Partidul Acțiune și Solidaritate” din 12 mai 2021, în cadrul căreia au fost desemnați 102 candidați pentru funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova la alegerile parlamentare anticipate din 11 iulie 2021;
 3. Lista candidaților la funcția de deputat în Parlament pentru alegerile parlamentare anticipate din 11 iulie 2021, inclusiv versiunea electronică a listei;
 4. Datele biografice ale candidaților;
 5. Declarațiile candidaților privind consimțământul de a candida la aceste alegeri, conținând și declarația pe propria răspundere despre lipsa interdicțiilor legale/judecătorești de a candida;
 6. Declarațiile privind lipsa interdicțiilor stabilite la art. 2 alin. (61) din Legea nr. 39/1994 despre statutul deputatului în Parlament;
 7. Declarațiile de avere și interese personale ale candidaților pentru ultimii 2 ani anteriori anului în care se desfășoară alegerile, inclusiv versiunea electronică a declarațiilor ce nu conține datele personale cu acces limitat;
 8. Declarațiile pe propria răspundere privind inexistența restricțiilor legale/judecătorești de a candida sau ocupa funcții publice și inexistența actelor de constatare rămase definitive referitoare la regimul declarării averilor și intereselor personale, la stările de incompatibilitate și la confiscarea averii nejustificate, acte care nu sunt prescrise;
 9. Declarațiile despre suspendarea, pe durata campaniei electorale, a funcțiilor deținute pentru persoanele care cad sub incidența art. 13 alin. (3) din Codul electoral;
 10. Copiile de pe actele de identitate ale candidaților;
 11. Demersul privind confirmarea doamnei Veronica Mihailov-Moraru în calitate de reprezentant cu drept de vot consultativ în Comisia Electorală Centrală pe durata campaniei electorale. La demers este anexat actul ce atestă deținerea de către doamna Veronica Mihailov-Moraru a studiilor de magistru în domeniul juridic;
 12. Demersul privind confirmarea doamnei Svetlana Burea în calitate de persoană responsabilă de finanțe (trezorier).

Totodată, a fost prezentat simbolul electoral pentru imprimare în buletinul de vot – cuvântul „/pas/”, scris cu litere mici, cu fontul Tahoma Bold, inserat într-un pătrat.

La examinarea documentelor prezentate, s-a constatat că acestea corespund prevederilor Codului electoral și ale Regulamentului privind particularitățile de desemnare și înregistrare a candidaților la funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova, aprobat prin hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr. 4827 din 7 mai 2021, iar lista de candidați a fost întocmită cu respectarea cotei minime de reprezentare de 40 la sută pentru ambele sexe.

Totodată, prin demersul nr. 01-18/115 din 20 mai 2021 înregistrat la Comisie sub nr. CEC-7/12461 din 20 mai 2021, președintele Partidului Politic „Partidul Acțiune și Solidaritate”, domnul Igor Grosu a informat că lista candidaților la funcția de deputat în Parlament pentru alegerile parlamentare anticipate din 11 iulie 2021, prezentată la 14 mai 2021, conținea o eroare tehnică, concretizând că doamna Grozav Ana-Maria este plasată în listă la poziția 100, domnul Șevciuc Mihai – la poziția 101, iar domnul Rotaru Daniel – la poziția 102. În acest sens s-a anexat demersului menționat mai sus și lista corectă a candidaților la funcția de deputat în Parlament pentru alegerile parlamentare anticipate din 11 iulie 2021. De menționat că lista corectată prezentată la 20 mai 2021, drept anexă la procesul-verbal din 12 mai 2021 al ședinței Consiliului Politic Național al Partidului Politic „Partidul Acțiune și Solidaritate” din 12 mai 2021, coincide cu lista prezentată la 14 mai 2021, drept anexă la decizia Biroului Permanent Național al Partidului Politic „Partidul Acțiune și Solidaritate” nr. 23/1 din 12 mai 2021 cu privire la propunerea listei de candidați la funcția de deputat pentru alegerile din 11 iulie 2021.

În conformitate cu art. 13, art. 15, art.18 alin. (2), art. 26, art. 41 alin. (2) lit. a), art. 46, art. 49, art. 53 alin. (4), art. 75 alin. (5) lit. c), art. 84 și art. 85 din Codul electoral nr.1381/1997, pct. 36 și pct. 38 din Regulamentul privind particularitățile de desemnare și înregistrare a candidaților la funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova, aprobat prin hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr. 4827 din 7 mai 2021, Comisia Electorală Centrală h o t ă r ă ş t e:

 

 1. Se înregistrează 102 candidați la funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova pe lista Partidului Politic „Partidul Acțiune și Solidaritate” pentru alegerile parlamentare anticipate din 11 iulie 2021, conform anexei nr. 1.
 2. Se înregistrează simbolul electoral pentru imprimare în buletinul de vot la alegerile parlamentare anticipate din 11 iulie 2021, conform anexei nr. 2.

3. Se confirmă în calitate de reprezentant cu drept de vot consultativ în Comisia Electorală Centrală, pe durata campaniei electorale, doamna Veronica Mihailov-Moraru.

4. Se confirmă în calitate de persoană responsabilă de finanțe (trezorier) doamna Svetlana Burea.

5. Candidații înregistrați la funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova, care cad sub incidența prevederilor art. 13 alin. (3) din Codul electoral, își vor suspenda activitatea din funcția pe care o dețin pe durata campaniei electorale. Nesuspendarea din funcție va duce la anularea înregistrării și excluderea candidatului respectiv din lista concurentului electoral.

6. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data adoptării, se publică pe pagina web oficială a Comisiei Electorale Centrale şi în Monitorul Oficial al Republicii Moldova și poate fi contestată în decurs de 3 zile calendaristice de la data adoptării, fără respectarea procedurii prealabile, la Curtea de Apel Chișinău (adresa: str. Teilor, nr. 4, mun. Chișinău).

 

Președintele

Comisiei Electorale Centrale                                                                                                       Dorin CIMIL

 

Secretarul

Comisiei Electorale Centrale                                                                                     Maxim LEBEDINSCHI

 

Chișinău, 21 mai 2021

Nr. 4858

 

Anexa nr. 1

la hotărârea Comisiei Electorale Centrale

nr. 4858 din 21 mai 2021

 

 

 

L I S T A*

candidaților la funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova

pentru alegerile anticipate din 11 iulie 2021

din partea Partidului Politic „Partidul Acțiune și Solidaritate”

 

Nr.

d/o

Numele

Prenumele

Sexul**

Anul nașterii

***

Domiciliul/

reședința****

Apartenența

politică

Profesia

Funcţia

Locul de muncă

 1.  

Grosu

Igor

M

1972

Chișinău

PAS

Istoric

Deputat

Parlamentul Republicii Moldova

 1.  

Gavrilița

Natalia

F

1977

Chișinău

PAS

Specialist în politici publice

Consultant

Fondul Global pentru Inovare

 1.  

Popșoi

Mihail

M

1987

Chișinău

PAS

Specialist în relații internaționale

Deputat, Vicepreședintele Parlamentului

Parlamentul Republicii Moldova

 1.  

Litvinenco

Sergiu

M

1981

Cimișlia, Hârtop

PAS

Jurist

Deputat

Parlamentul Republicii Moldova

 1.  

Spînu

Andrei

M

1986

Criuleni, Ratuș

PAS

Economist

Secretar General

Administrația Prezidențială

 1.  

Nicolaescu-Onofrei

Liliana

F

1968

Chișinău

PAS

Filolog, profesor de limbă și literatură română

Deputat

Parlamentul Republicii Moldova

 1.  

Gherman

Doina

F

1982

Chișinău

PAS

Profesor

Deputat

Parlamentul Republicii Moldova

 1.  

Albot

Natalia

F

1979

Chișinău

-

Jurnalistă

Producătoare TV

Liber profesionist

 1.  

Bolea

Vladimir

M

1971

Chișinău

PAS

Istoric, jurist

Deputat

Parlamentul Republicii Moldova

 1.  

Davidovici

Natalia

F

1971

Chișinău

-

Jurnalist

Consilier al Președintelui Republicii Moldova

Administrația Prezidențială

 1.  

Roșca

Veronica

F

1982

Chișinău

PAS

Științe politice

Deputat

Parlamentul Republicii Moldova

 1.  

Carp

Lilian

M

1978

Chișinău

PAS

Profesor de istorie

Deputat

Parlamentul Republicii Moldova

 1.  

Stamate

Olesea

F

1983

Chișinău

PAS

Jurist

Consilier al Președintelui Republicii Moldova

Administrația Prezidențială

 1.  

Voloh

Larisa

F

1971

Ștefan Vodă, Palanca

PAS

Profesor de istorie și etnografie

Primar

Primăria Palanca, raionul Ștefan Vodă

 1.  

Perciun

Dan

M

1991

Chișinău

PAS

Științe politice

Deputat

Parlamentul Republicii Moldova

 1.  

Groza

Ion

M

1966

Cahul, Colibași

PAS

Profesor de teologie

Deputat

Parlamentul Republicii Moldova

 1.  

Pâslariuc

Virgiliu

M

1969

Chișinău

PAS

Istoric, doctor în stiințe istorice

Deputat

Parlamentul Republicii Moldova

 1.  

Manic

Valentina

F

1956

Hâncești

PAS

Economist

Vicepreședinte al raionului Hâncești

Consiliul raional Hâncești

 1.  

Șoimaru

Vasile

M

1949

Chișinău

-

Profesor

-

Pensionar

 1.  

Alaiba

Dumitru

M

1982

Chișinău

PAS

Economist

Deputat

Parlamentul Republicii Moldova

 1.  

Sajin

Galina

F

1973

Anenii Noi, Șerpeni

PAS

Jurnalist

Deputat

Parlamentul Republicii Moldova

 1.  

Marian

Radu

M

1990

Chișinău

PAS

Economist

Deputat

Parlamentul Republicii Moldova

 1.  

Frunze

Petru

M

1985

Ialoveni, Puhoi

PAS

Jurist

Deputat

Parlamentul Republicii Moldova

 1.  

Nantoi

Oazu

M

1948

Chișinău

PAS

Inginer electrician

Deputat

Parlamentul Republicii Moldova

 1.  

Grădinaru

Vasile

M

1982

Chișinău

PAS

Jurist

Consilier municipal în Consiliul municipal Chișinău

Consiliul municipal Chișinău

 1.  

Mija

Artur

M

1990

Chișinău

PAS

Economist

Trezorier

Partidul Acțiune și Solidaritate

 1.  

Racu

Ana

F

1979

Chișinău

-

Expert

Membru al Comitetului ONU împotriva torturii

Comitetul ONU împotriva torturii

 1.  

Druță

Mihail

M

1957

Chișinău

-

Istoric, militar

-

Pensionar militar

 1.  

Adam

Marcela

F

1974

Chișinău

PAS

Filolog, profesor de limbă și literatură română

Consilier al Fracțiunii PAS

Parlamentul Republicii Moldova

 1.  

Dimitrioglo

Svetlana

F

1988

Chișinău

PAS

Economist

Manager de proiect

”Chemonics International”

 1.  

Belîi

Adrian

M

1975

Chișinău

-

Medic – specialist în anestezie și terapie intensivă

Profesor universitar, șef de departament ATI

USMF ”Nicolae Testemițanu”

 1.  

Budianschi

Dumitru

M

1961

Chișinău

-

Matematician economist

Director de program

AO ”Expert-Grup”

 1.  

Trubca

Alexandr

M

1988

Chișinău

PAS

Consultant

Consilier municipal în Consiliul municipal Chișinău

Consiliul municipal Chișinău

 1.  

Cușnir

Mariana

F

1981

Orhei

PAS

Jurist

Manager vânzări

ICS ”Trigor AVD”

 1.  

Canațui

Oleg

M

1976

Leova

PAS

Inginer tehnolog

Administrator

CSV ”Stabil Global CAN” SRL

 1.  

Talmazan

Igor

M

1981

Anenii Noi, Mereni

PAS

Jurist

Șeful Cabinetului Președintelui Fracțiunii PAS

Parlamentul Republicii Moldova

 1.  

Morozova

Marina

F

1981

Chișinău

PAS

Economist

Manager general

SRL ”Blacksea-EMS”

 1.  

Qatrawi

Ersilia

F

1983

Ștefan Vodă, Ștefănești

PAS

Asistentă socială

Primar

Primăria Ștefănești, raionul Ștefan Vodă

 1.  

Novac

Larisa

F

1984

Florești, Gura Camencii

PAS

Pedagog

Asistent de cabinet

Partidul Acțiune și Solidaritate

 1.  

Lazarencu

Sergiu

M

1985

Chișinău

PAS

Licențiat în economie

Viceprimar

Primăria comunei Stăuceni, mun. Chișinău

 1.  

Cheptonar 

Andrian

M

1982

Ungheni

PAS

Antreprenor

Administrator

SRL ”Smartrent”

 1.  

Gonța

Maria

F

1967

Fălești

PAS

Profesoară

Consilier raional Fălești

Consiliul raional Fălești

 1.  

Marcoci

Boris

M

1965

Bălți

PAS

Inginer constructor

Director

SRL ”Marsharcon”

 1.  

Băluțel

Adrian

M

1993

Chișinău

PAS

Studii europene și relații internaționale

Consilier în Cabinetul Vicepreședintelui Parlamentului

Parlamentul Republicii Moldova

 1.  

Catan

Alexandru

M

1978

Căușeni

PAS

Inginer tehnolog

Administrator

SRL ”Grape Alliance”

 1.  

Coșeru

Ina

F

1975

Chișinău

PAS

Biolog, economist

Președinte

AO ”Centrul Național de Mediu”

 1.  

Pancu

Maria

F

1960

Chișinău

PAS

Economist

Asistent manager

SA ”Dacia LV”

 1.  

Șpac

Ion

M

1972

Călărași, Peticeni

PAS

Constructor

Liber profesionist, Irlanda

-

 1.  

Babici

Ion

M

1973

Soroca

PAS

Tehnician electric

Manager de proiecte

AO ”Centrul de Resurse pentru Tineret Dacia”

 1.  

Munteanu-Pojoga

Angela

F

1972

Chișinău

PAS

Jurnalist

Consilier municipal în Consiliul municipal Chișinău

Consiliul municipal Chișinău

 1.  

Spînu

Victor

M

1991

Criuleni, Măgdăcești

PAS

Jurnalist

Administrator

”Leadgen” SRL

 1.  

Vasiloi

Rosian

M

1973

Chișinău

PAS

Ofițer, profesor pregătire militară

Asistent de deputat

Parlamentul Republicii Moldova

 1.  

Sinchevici

Eugeniu

M

1999

Chișinău

PAS

Manager

Manager de proiect

Edison International

 1.  

Nistor

Marcela

F

1994

Chișinău

PAS

Actor

Trainer

Fundația pentru Educație Financiară OK

 1.  

Gandrabur

Petru

M

1968

Cantemir, Țiganca

PAS

Inginer constructor

Primar

Primăria Țiganca, raionul Cantemir

 1.  

Ichim

Gheorghe

M

1983

Sângerei, Copăceni

PAS

Jurist

Consilier raional Sângerei

Consiliul raional Sângerei

 1.  

Chiriac

Igor

M

1979

Chișinău

PAS

Jurist

Avocat

CA ”Igor Chiriac”

 1.  

Dascălu

Iulia

F

1967

Chișinău

PAS

Asigurator

Director general

BAR ”Capital Broker” SRL

 1.  

Cazacu

Victoria

F

1963

Ocnița, Lipnic

PAS

Profesor

Temporar neangajată în câmpul muncii

-

 1.  

Grosu

Liliana

F

1973

Bălți

PAS

Psiholog

Psiholog școlar

Liceul Teoretic ”B.P. Hașdeu”, mun. Bălți

 1.  

Agheorghiesei

Gheorghe

M

1974

Nisporeni, Șendreni

PAS

Economist

Administrator

”Geoterra” SRL

 1.  

Gîscă

Ion

M

1973

Edineț

PAS

Agronom

Manager

”Unifruct” SRL

 1.  

Jacot

Vitalie

M

1970

Chișinău

PAS

Inginer de sisteme

Vicepretor

Pretura sectorului Botanica

 1.  

Istratii

Dorian

M

1982

Chișinău

PAS

Economist

Vicepretor

Pretura sectorului Ciocana

 1.  

Barda

Viorel

M

1981

Chișinău

PAS

Jurist

Șef direcția 11

IP DGACGRM

 1.  

Iurcu

Dorel

M

1968

Rezina, Horodiște

PAS

Economist

Primar

Primăria Horodiște, raionul Rezina

 1.  

Popa

Zinaida

F

1990

Chișinău

PAS

Psiholog

Consilier municipal în Consiliul municipal Chișinău

Consiliul municipal Chișinău

 1.  

Calinici

Ana

F

1993

Ialoveni

PAS

Jurist

Asistent de deputat

Parlamentul Republicii Moldova

 1.  

Sîrghi

Eugenia

F

1975

Cimișlia, Satul Nou

PAS

Asistent social

Primar

Primăria Satul Nou, raionul Cimișlia

 1.  

Cojocari

Evghenia

F

1966

Cimișlia, Satul Nou

PAS

Pedagog

Temporar neangajată în câmpul muncii

-

 1.  

Puțuntică

Petru

M

1965

Călărași

PAS

Inginer

Administrator

SRL ”Lantav Prim”

 1.  

Popa

Boris

M

1957

Șoldănești

PAS

Jurist

Temporar neangajat în câmpul muncii

-

 1.  

Bandalac

Efimia

F

1962

Briceni

PAS

Jurist

Avocat

CA ”Efimia Bandalac”

 1.  

Oglinda

Ana

F

1959

Chișinău

PAS

Medic

Medic reanimatolog, doctor în științe medicale, conferențiar universitar

IMSC USMF

”N. Testemițeanu”

 1.  

Josan

Tatiana

F

1997

Telenești, Negureni

PAS

Student

Asistentă medicală

SCR nr.3 ”Sf. Treime”

 1.  

Gavrouc

Vitali

M

1986

Chișinău

PAS

Muzician

Interpret, pianist

Conservatorul de Stat Piotr Ceaikovski din or. Moscova, Federația Rusă

 1.  

Porțevschi

Vasile

M

1988

Nisporeni, Boldurești

PAS

Master în tehnologii informaționale și instruire

Maistru instructor

Școala profesională or. Nisporeni

 1.  

Leahu

Mihail

M

1960

Dondușeni

PAS

Profesor

Temporar neangajat în câmpul muncii

-

 1.  

Dandara

Alina

F

1993

Chișinău

PAS

Finanțist

Asistent proiect

AO ”Fortius”

 1.  

Cojoc

Gheorghe

M

1959

Basarabeasca

PAS

Jurnalist

Temporar neangajat în câmpul muncii

-

 1.  

Roșca

Roman

M

1982

Bender

PAS

Jurist

Administrator

”Invest Market” SRL

 1.  

Lucrețeanu

Mariana

F

1980

Chișinău, Vadul lui Vodă

-

Inginer diplomat în industrie chimică

Liber profesionist în Hamburg, Germania

-

 1.  

Ghețu

Valentina

F

1953

Edineț

PAS

Agronom

Consultant agronom protecția plantelor

”Agarista-agricolă” SRL

 1.  

Poia

Ion

M

1984

Ungheni

PAS

Contabilitate și audit

Director

SRL ”Unlogo”

 1.  

Butuc-Guranda

Victoria

F

1991

Ialoveni, Dănceni

PAS

Jurist

Primar

Primăria Dănceni, raionul Ialoveni

 1.  

Briceag

Veronica

F

1981

Chișinău

PAS

Contabilitate și audit

Contabil-șef

”Olmar Textil” SRL

 1.  

Melinte

Iurie

M

1962

Drochia

PAS

Profesor

Director

IP Liceul Teoretic „B.P. Hasdeu”

 1.  

Tîltu

Vasile

M

1959

Florești, Domulgeni

PAS

Medic veterinar

Primar

Primăria Domulgeni, raionul Florești

 1.  

Speianu

Ana

F

1973

Dubăsarii Vechi, Criuleni

PAS

Învățător

Învățător

Școala Primară „Haralambie Corbu”

 1.  

Grădinaru

Grigore

M

1978

Chișinău 

PAS

Economist

Administrator depozit

SRL ”Nelimot Com”

 1.  

Plămădeală

Nicolae

M

1939

Chișinău

PAS

Inginer mecanic

Pensionar

-

 1.  

Bargan

Aurica

F

1974

Telenești, Ordășei

PAS

Profesor de limbă și literatură română

Director

IP Gimnaziul ”A. Moraru” sat. Pistruieni

 1.  

Pavlenco

Andrei

M

1985

Căușeni

PAS

Antreprenor

Administrator

SRL ”Lecocons”

 1.  

Diaconu

Nelea

F

1969

Râșcani, Cucuieții Vechi

PAS

Pedagog

Profesor de limbă franceză

Gimnaziul Hiliuți

 1.  

Rusnac

Iurie

M

1993

Păpăuți, Rezina

PAS

Marketing

Specialist

ÎM ”SCL Rezina”

 1.  

Iftodii

Cristian

M

2000

Chișinău, Durlești

PAS

Student

-

-

 1.  

Pușca

Roman

M

1988

Ștefan Vodă, Talmaza

PAS

Jurist

Asistent de deputat

Parlamentul Republicii Moldova

 1.  

Eriomenco

Nicoleta

F

1999

Cahul, Paicu

PAS

Liber profesionist

Temporar neangajat în câmpul muncii

-

 1.  

Smîntînă

Nicolae

M

1999

Chișinău

PAS

Student

-

-

 1.  

Grozav

Ana-Maria

F

2002

Chișinău, Trușeni

PAS

Student

-

-

 1.  

Șevciuc

Mihai

M

1999

Chișinău, Stăuceni

PAS

Student

-

-

 1.  

Rotaru

Daniel

M

1998

Chișinău

PAS

Student

-

-

 

  Lista a fost întocmită cu respectarea cotei minime de reprezentare de 40 % pentru ambele sexe: 41% sau 42 femei și 59% sau 60 bărbați.

____________

*Lista de candidați pentru circumscripția națională, care nu va fi mai mică de 51 și nu va depăși numărul de 103 persoane

**Se va indica cu majuscule corespunzător literele F (feminin) sau M (masculin)

*** Persoanele, care împlinesc vârsta de 18 ani în anul în care candidează, indică ziua, luna și anul nașterii

****Se indică doar localitatea (municipiul/ raionul, orașul/ comuna/ satul). Candidații, care au înregistrare și la domiciliu, şi la reședință, înscriu adresa de la reședința valabilă

 

 

 

Anexa nr. 2

la hotărârea Comisiei Electorale Centrale

nr. 4858 din 21 mai 2021

 

 

 

Simbolul electoral al concurentului electoral

Partidul Politic „Partidul Acțiune și Solidaritate”

Simbolul electoral al concurentului Partidul Politic „Partidul Acțiune și Solidaritate” este format din cuvântul „/pas/”, scris cu litere mici, cu fontul Tahoma Bold, inserat într-un pătrat.

Simbolul electoral al concurentului Partidul Politic „Partidul Acțiune și Solidaritate” sub formă grafică, alb-negru: