Nr. 4859 - cu privire la demersul de înregistrare a candidaților la funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova din partea Partidului Politic „Șor”, a simbolului electoral şi confirmarea reprezentantului cu drept de vot consultativ în Comisia Electorală Centrală şi a persoanei responsabile de finanțe (trezorierul)

  • 21.05.2021
  • 1665
  • 0

H O T Ă R Â R E

cu privire la demersul de înregistrare a candidaților la funcția de deputat

în Parlamentul Republicii Moldova din partea Partidului Politic „Șor”,

a simbolului electoral şi confirmarea reprezentantului cu drept de vot consultativ în Comisia Electorală Centrală şi a persoanei responsabile de finanțe (trezorierul)

 

La data de 14 mai 2021, doamna Marina Tauber a depus la Comisia Electorală Centrală un demers prin care solicită înregistrarea listei de candidați la funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova din partea Partidului Politic „Șor”  (în continuare – lista de candidați), cu următoarele documente anexate:

1. Procesul-verbal nr. PPȘ-5 al ședinței Biroului Permanent Central al Partidului Politic „Șor” din 14 mai 2021, în cadrul căreia au fost desemnați 101 candidați pentru funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova la alegerile parlamentare anticipate din 11 iulie 2021;

2. Lista candidaților la funcția de deputat în Parlament pentru alegerile parlamentare anticipate din 11 iulie 2021, inclusiv versiunea electronică a listei;

3. Datele biografice ale candidaților;

4. Declarațiile candidaților privind consimțământul de a candida la aceste alegeri, conținând și declarația pe propria răspundere despre lipsa interdicțiilor legale/judecătorești de a candida;

5. Declarațiile privind lipsa interdicțiilor stabilite la art. 2 alin. (61) din Legea nr. 39/1994 despre statutul deputatului în Parlament;

6. Declarațiile de avere şi interese personale ale candidaților pentru ultimii 2 ani anteriori anului în care se desfășoară alegerile, inclusiv versiunea electronică a declarațiilor care nu conține datele personale cu acces limitat;

7. Declarațiile pe propria răspundere privind inexistența restricțiilor legale/judecătorești de a candida sau ocupa funcții publice și inexistența actelor de constatare rămase definitive referitoare la regimul declarării averilor și intereselor personale, la stările de incompatibilitate și la confiscarea averii nejustificate, acte care nu sunt prescrise;

8. Declarațiile despre suspendarea, pe durata campaniei electorale, a funcțiilor deținute pentru persoanele care cad sub incidența art. 13 alin. (3) din Codul electoral;

9. Copiile de pe actele de identitate ale candidaților;

10. Demersul privind confirmarea domnului Dumitru Cazac în calitate de reprezentant cu drept de vot consultativ în Comisia Electorală Centrală pe durata campaniei electorale. La demers este anexat actul ce atestă deținerea de către domnul Dumitru Cazac a studiilor de licențiat în domeniul juridic;

11. Demersul privind confirmarea doamnei Nelli Parutenco în calitate de persoană responsabilă de finanțe (trezorier).

Totodată, a fost prezentat simbolul electoral pentru imprimare în buletinul de vot – o combinație de elemente și ornamente tradiționale compuse din pătrate, romburi și dreptunghiuri specifice portului popular moldovenesc alăturate de cuvintele în limba română „Partidul ȘOR”.

La examinarea documentelor prezentate, s-a constatat că acestea corespund prevederilor Codului electoral și ale Regulamentului privind particularitățile de desemnare și înregistrare a candidaților la funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova, aprobat prin hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr. 4827 din 7 mai 2021, iar lista de candidați a fost întocmită cu respectarea cotei minime de reprezentare de 40 la sută pentru ambele sexe.

În conformitate cu art. 13, art. 15, art.18 alin. (2), art. 26, art. 41 alin. (2) lit. a), art. 46, art. 49, art. 53 alin. (4), art. 75 alin. (5) lit. c), art. 84 și art. 85 din Codul electoral nr.1381/1997, pct. 36 și pct. 38 din Regulamentul privind particularitățile de desemnare și înregistrare a candidaților la funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova, aprobat prin hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr. 4827 din 7 mai 2021, Comisia Electorală Centrală h o t ă r ă ş t e:

 

1. Se înregistrează 101 candidați la funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova pe lista Partidului Politic „Șor” pentru alegerile parlamentare anticipate din 11 iulie 2021, conform anexei nr. 1.

2. Se înregistrează simbolul electoral pentru imprimare în buletinul de vot la alegerile parlamentare anticipate din 11 iulie 2021, conform anexei nr. 2.

3. Se confirmă în calitate de reprezentant cu drept de vot consultativ în Comisia Electorală Centrală, pe durata campaniei electorale, domnul  Dumitru Cazac.

4. Se confirmă în calitate de persoană responsabilă de finanțe (trezorier) doamna Nelli Parutenco.

5. Candidații înregistrați la funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova, care cad sub incidența prevederilor art. 13 alin. (3) din Codul electoral, își vor suspenda activitatea din funcția pe care o dețin pe durata campaniei electorale. Nesuspendarea din funcție va duce la anularea înregistrării și excluderea candidatului respectiv din lista concurentului electoral.

6. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data adoptării, se publică pe pagina web oficială a Comisiei Electorale Centrale și în Monitorul Oficial al Republicii Moldova și poate fi contestată în decurs de 3 zile calendaristice de la data adoptării, fără respectarea procedurii prealabile, la Curtea de Apel Chișinău (adresa: str. Teilor, nr. 4, mun. Chișinău).

 

Președintele

Comisiei Electorale Centrale                                                                                                       Dorin CIMIL

 

Secretarul

Comisiei Electorale Centrale                                                                                     Maxim LEBEDINSCHI

 

Chișinău, 21 mai 2021

Nr. 4859

 

Anexa nr. 1

la hotărârea Comisiei Electorale Centrale

nr. 4859 din 21 mai 2021

 

 

L I S T A*

candidaților la funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova

pentru alegerile anticipate din 11 iulie 2021

din partea Partidului Politic „Șor”

 

Nr.

d/o

Numele

Prenumele

Sexul**

Anul nașterii

***

Domiciliul/

reședința****

Apartenența

politică

Profesia

Funcția

Locul de muncă

1

Șor

Ilan

M

1987

mun. Chișinău

Partidul Politic „Șor”

Jurist, drept economic

Deputat

Parlamentul RM

2

Tauber

Marina

F

1986

mun. Chișinău

Partidul Politic „Șor”

Științe politice

Deputat

Parlamentul RM

3

Balinschi

Vitalie

M

1976

mun. Chișinău, com. Stăuceni

Partidul Politic „Șor”

Jurist

Vicepreședinte

Partidul Politic „Șor ”

4

Ulanov

Denis

M

1976

mun. Chișinău

Partidul Politic „Șor”

Jurist

Deputat

Parlamentul RM

5

Jardan

Petru

M

1976

r. Strășeni,

s. Lozova

Partidul Politic „Șor”

Jurist

Deputat

Parlamentul RM

6

Apostolova

Reghina

F

1951

mun. Chișinău

Partidul Politic „Șor”

Profesor

Deputat

Parlamentul RM

7

Fotescu

Vadim

M

1969

mun. Chișinău

Partidul Politic „Șor”

Jurist

Deputat

Parlamentul RM

8

Vitiuc

Vladimir

M

1972

mun. Bălți

Partidul Politic „Șor”

Economist

Deputat

Parlamentul RM

9

Ivanov

Violeta

F

1967

mun. Chișinău

Partidul Politic „Șor”

Inginer

Deputat

Parlamentul RM

10

Romanova

Olga

F

1974

mun. Chișinău

Partidul Politic „Șor”

Jurist

Contabil

Partidul Politic „Șor”

11

Sîrbu

Serghei

M

1980

mun. Chișinău

 -

Jurist

Deputat

Parlamentul RM

12

Himici

Igor

M

1975

mun. Chișinău

Partidul Politic „Șor”

Artist emerit

Deputat

Parlamentul RM

13

Glavan

Ruxanda

F

1980

mun. Chișinău

Partidul Politic „Șor”

Medic

Deputat

Parlamentul RM

14

Repeșciuc

Grigore

M

1966

or. Căușeni

Partidul Politic „Șor”

Jurist

Deputat

Parlamentul RM

15

Graur

Eleonora

F

1975

mun. Chișinău

Partidul Politic „Șor”

Economist

Deputat

Parlamentul RM

16

Padnevici

Corneliu

M

1975

mun. Chișinău

Partidul Politic „Șor”

Jurist

Deputat

Parlamentul RM

17

Bacalu

Elena

F

1961

mun. Cahul

Partidul Politic „Șor”

Administrație publică

Deputat

Parlamentul RM

18

Brașovschi

Gheorghe

M

1964

or. Sângerei

Partidul Politic „Șor”

Administrație publică

Deputat

Parlamentul RM

19

Ulanova

Svetlana

F

1980

mun. Chișinău

Partidul Politic „Șor”

Jurist

Consilier

Consiliul municipal Orhei

20

Klimenco

Valerii

M

1953

mun. Chișinău

Partidul Politic „Șor”

Jurnalist

Președinte

Congresul comunităților ruse din RM

21

Burgudji

Serghei

M

1985

mun. Chișinău

Partidul Politic „Șor”

Administrație publică

Consilier

Consiliul municipal Chișinău

22

Dvorjanscaia

Irina

F

1965

or. Glodeni

Partidul Politic „Șor”

Profesor

Director comercial

ÎI „Ianița Dvorjanscaia”

23

Panciuc

Svetlana

F

1976

mun. Edineț

Partidul Politic „Șor”

Economist

Contabil

SRL „Pangar-Nord”

24

Banaru

Vadim

M

1987

mun. Chișinău

Partidul Politic „Șor”

Jurist

Avocat

CA „Banaru Vadim”

25

Bogaciuc

Irina

F

1974

mun. Chișinău

Partidul Politic „Șor”

Profesor

Vicepreședinte

Consiliul raional Orhei

26

Perțu

Victor

M

1978

mun. Chișinău

Partidul Politic „Șor”

Jurist

Vicepreședinte

Consiliul raional Orhei

27

Platon

Tatiana

F

1977

mun. Chișinău

Partidul Politic „Șor”

Profesor

Vicepreședinte

Consiliul raional Orhei

28

Cravcenco

Marina

F

1975

mun. Chișinău

Partidul Politic „Șor”

Economist

Vicepreședinte

Consiliul raional Orhei

29

Cojocari

Cristina

F

1984

mun. Chișinău

Partidul Politic „Șor”

Jurist

Viceprimar

Primăria mun. Orhei

30

Nicoară

Roman

M

1990

r. Telenești,

s. Sărătenii Vechi

Partidul Politic „Șor”

Politolog

-

-

31

Svetlicinîi

Anastasia

F

1988

mun. Chișinău

Partidul Politic „Șor”

Jurnalist

Referent

Partidul Politic „Șor”

32

Gorea

Tatiana

F

1991

mun. Bender

Partidul Politic „Șor”

Jurist

Specialist principal

CRC ,,A. Suruceanu”

33

Vlasenco

Olga

F

1971

or. Călărași

Partidul Politic „Șor”

Economist

Contabil-șef

SRL ,,Biresat”

34

Trandafir

Andrei

M

1978

or. Leova

Partidul Politic „Șor”

Jurist

Vice-director

Oficiul Poștal Leova

35

Țîbîrnă

Igor

M

1971

or. Sângerei

Partidul Politic „Șor”

Economist

Președinte OT

Partidul Politic „Șor”

36

Cîrlan

Victoria

F

1978

or. Cimișlia

Partidul Politic „Șor”

Economist

Consilier Raional

Consiliul raional Cimișlia

37

Botnarenco

Cristian

M

1995

mun. Orhei

Partidul Politic „Șor”

Jurist

Specialist principal

Consiliul raional Orhei

38

Cocieru

Andrei

M

1987

or. Râșcani

Partidul Politic „Șor”

Economist

Consilier local

Primăria or. Râșcani

39

Coștei

Dumitru

M

1977

r. Drochia,

s. Gribova

Partidul Politic „Șor”

Inginer

Vicepreședinte OT

Partidul Politic „Șor”

40

Sochirca

Svetlana

F

1973

mun. Chișinău

Partidul Politic „Șor”

Administrație publică

Primar

Primăria s. Susleni

41

Ochișor

Boris

M

1967

mun. Chișinău

Partidul Politic „Șor”

Economist

Primar

Primăria com. Ivancea

42

Radu

Larisa

F

1958

r. Telenești,

s. Vadul-Leca

Partidul Politic „Șor”

Tehnolog

Inspector-superior

-

43

Tabarcea

Avelin

M

1983

mun. Chișinău

Partidul Politic „Șor”

Actor

Director

Centrul Raional de Cultură „A. Suruceanu”

44

Moraru

Lilia

F

1973

mun. Cahul

Partidul Politic „Șor”

Psiholog/Jurist

Șef direcție

DGASPF Cahul

45

Tabacaru

Valeriu

M

1984

or. Strășeni

Partidul Politic „Șor”

Inginer

Președinte OT

Partidul Politic „Șor”

46

Dimina

Viorica

F

1981

mun. Chișinău

Partidul Politic „Șor”

Manager

Secretar OT

Partidul Politic „Șor”

47

Gaștea

Ruslan

M

1978

or. Ialoveni

Partidul Politic „Șor”

Economist

Contabil

SRL ,,Rusu Grup”

48

Beschieru

Alexandru

M

1990

mun. Chișinău

Partidul Politic „Șor”

Jurnalist

Administrator

SRL ,,Memoriem FS”

49

Panțîri

Denis

M

1984

r. Briceni,

s. Trebisăuți

Partidul Politic „Șor”

Jurist

Director

GȚ ,,Panțîri Denis”

50

Diacenco

Inesa

F

1973

or. Rezina

Partidul Politic „Șor”

Pedagog

Conducător

Casa de Creație Rezina

51

Botnariuc

Lilian

M

1970

mun. Bălți

Partidul Politic „Șor”

Jurist

Șef serviciu

SRL „Bălți-Gaz”

52

Bodareva-Solomon

Irina

F

1979

mun. Chișinău

Partidul Politic „Șor”

Jurist

-

-

53

Baraniuc

Antonina

F

1966

mun. Ungheni

Partidul Politic „Șor”

Pedagog

Consilier raional

Consiliul raional Ungheni

54

Antoniuc

Alla

F

1962

mun. Chișinău

Partidul Politic „Șor”

Inginer

Secretar OT

Partidul Politic „Șor”

55

Liutenco

Vasili

M

1997

mun. Chișinău

Partidul Politic „Șor”

-

Secretar OT

Partidul Politic „Șor”

56

Goluță

Constantin

M

1981

r. Fălești, s. Călugăr

Partidul Politic „Șor”

Tehnician

Președinte OT

Partidul Politic „Șor”

57

Vlaicu

Tudor

M

1985

mun. Chișinău

Partidul Politic „Șor”

Inginer

Șofer

SRL ,,Magazine Sociale”

58

Ajder

Vadim

M

1983

r. Rezina, s. Păpăuți

Partidul Politic „Șor”

Jurist

-

 -

59

Filipov

Vasili

M

1959

or. Basarabeasca

Partidul Politic „Șor”

Economist

Administrator

SRL „Ambas-Fer”

60

Condrațcaia

Adriana

F

1987

mun. Chișinău

Partidul Politic „Șor”

Jurist

Referent

Partidul Politic „Șor”

61

Cravcenco

Dmitri

M

1978

or. Vulcănești

Partidul Politic „Șor”

Jurist

Administrator

SRL ”ComGaraGrup”

62

Popan

Svetlana

F

1980

mun. Chișinău

Partidul Politic „Șor”

Economist

Referent

Partidul Politic „Șor”

63

Buiuclî-Siceac

Evghenia

F

1986

mun. Chișinău

Partidul Politic „Șor”

Jurist

-

 -

64

Zibili

Elena

F

1983

or. Taraclia

Partidul Politic „Șor”

Profesor

Secretar

Partidul Politic „Șor”

65

Bîrca

Leonid

M

1972

or. Anenii Noi

Partidul Politic „Șor”

Jurist

Pensionar

 -

66

Cucoș

Vadim

M

1990

or. Dondușeni

Partidul Politic „Șor”

Electrician

Agent de securitate

SA „Drumuri Edineț”

67

Palamarciuc

Dumitru

M

1986

or. Soroca

Partidul Politic „Șor”

Contabil

Referent

Partidul Politic „Șor”

68

Railean

Tatiana

F

1985

mun. Orhei

Partidul Politic „Șor”

Economist

Operator

IMSP SR Orhei

69

Neamțev

Anatolie

M

1990

mun. Orhei

Partidul Politic „Șor”

Tehnolog

Consilier

Consiliul raional Orhei

70

Belenchi

Iurie

M

1982

mun. Orhei

Partidul Politic „Șor”

Politolog

Consilier

Consiliul raional Orhei

71

Ceban

Angela

F

1976

r. Glodeni,

s. Cuhnești

Partidul Politic „Șor”

Contabil

Primar

 Primăria com. Cuhnești

72

Spînu

Ion

M

1992

mun. Chișinău

Partidul Politic „Șor”

Business și Administrare

 -

 -

73

Simacovici

Andrei

M

1972

or. Ocnița

Partidul Politic „Șor”

Tehnician

Referent

Partidul Politic „Șor”

74

Sîvac

Veaceslav

M

1972

or. Ștefan Vodă

Partidul Politic „Șor”

Manager

Primar

Primăria com. Alava

75

Raețchi

Iana

F

1992

mun. Chișinău

Partidul Politic „Șor”

Economist

Referent

Partidul Politic „Șor”

76

Contorschi

Veaceslav

M

1969

or. Edineț

Partidul Politic „Șor”

Tehnician

Primar

Primăria com. Constantinovca

77

Lungu

Veronica

F

1983

r. Telenești,

s. Leușeni

Partidul Politic „Șor”

Istoric

Pedagog

IET Leușeni

78

Enachi

Ana

F

1985

r. Călărași, s. Bahu

Partidul Politic „Șor”

Economist

Pedagog

IET Ghiocel

79

Caracaș

Nicolai

M

1979

r. Taraclia,

s. Cairaclia

Partidul Politic „Șor”

Profesor

Primar

Primăria s. Cairaclia

80

Ojoc

Ionel

M

1990

r. Soroca,

s. Dărcăuți

Partidul Politic „Șor”

Ecolog

Consilier

Consiliul raional Drochia

81

Caprari

Tatiana

F

1983

mun. Orhei

Partidul Politic „Șor”

Inginer IT

Contabil-șef

LT „IL Caragiale”

82

Casianciuc

Tatiana

F

1994

or. Edineț

Partidul Politic „Șor”

Jurist

Referent

Partidul Politic „Șor”

83

Neicovcen

Vasili

M

1960

r. Comrat,

s. Chirsova

Partidul Politic „Șor”

Profesor

Specialist superior

Adunarea Populară a Găgăuziei

84

Pastuh

Alexandr

M

1975

r. Dondușeni,

s. Elizavetovca

Partidul Politic „Șor”

Tehnician

Primar

Primăria sat. Elizavetovca

85

Chendighilean

Nicolae

M

1957

or. Basarabeasca

Partidul Politic „Șor”

Inginer IT

Administrator

SRL ”AlfaSik”

86

Solomon

Vitalie

M

1976

mun. Hâncești

Partidul Politic „Șor”

Inginer

Consilier

Consiliul municipal Hâncești

87

Ovcearuc

Ana-Diana

F

1984

mun. Bălți

Partidul Politic „Șor”

Economist

 -

 -

88

Calancea

Victor

M

1993

mun. Chișinău

Partidul Politic „Șor”

Jurist

Președinte OT Nisporeni

Partidul Politic „Șor”

89

Rudi

Valeriu

M

1960

r. Șoldănești,

 s. Șestaci

Partidul Politic „Șor”

Constructor

Administrator

SRL „Nangerix”

90

Iazadji

Lidia

F

1961

mun. Orhei

Partidul Politic „Șor”

Contabil

Consilier

Consiliul raional Orhei

91

Micleușanu

Raisa

F

1954

mun. Orhei

Partidul Politic „Șor”

Economist

Consilier

Consiliul raional Orhei

92

Colupaeva

Maria

F

1951

mun. Orhei

Partidul Politic „Șor”

Profesor

Consilier

Consiliul raional Orhei

93

Cogălniceanu

Ludmila

F

1968

mun. Orhei

Partidul Politic „Șor”

Inginer

Inginer

SRL „Agent Construct”

94

Ieșanu

Corneliu

M

1971

r. Râșcani,

s. Zaicani

Partidul Politic „Șor”

Artist

 -

 -

95

Croitoru

 Vlad

M

1995

mun. Bălți

Partidul Politic „Șor”

Inginer IT

Consilier

Consiliul orășenesc Biruința

96

Popa

Gheorghe

M

1956

r. Cantemir, s. Plopi

Partidul Politic „Șor”

Inginer

 -

 -

97

Grușca

Oleg

M

1979

or. Fălești

Partidul Politic „Șor”

Jurist

Consilier

Consiliul raional Fălești

98

Ușurelu

Oleg

M

1983

mun. Chișinău

Partidul Politic „Șor”

Tehnician

 -

 -

99

Căniță

Dumitru

M

1966

mun. Ungheni

Partidul Politic „Șor”

Tehnician

 -

 -

100

Baleanu

Eugenia

F

1986

r. Orhei,

s. Brăviceni

Partidul Politic „Șor”

Profesor

Director

IP Gimnaziul Brăviceni

101

Adam

Veronica

F

1992

r. Orhei,

s. Morozeni

Partidul Politic „Șor”

Profesor

Pedagog

IP Gimnaziul Morozeni

 

  Lista a fost întocmită cu respectarea cotei minime de reprezentare de 40% pentru ambele sexe: 43,56% sau 44 femei și 56,44% sau 57 bărbați.

____________

*Lista de candidați pentru circumscripția națională, care nu va fi mai mică de 51 și nu va depăși numărul de 103 persoane

**Se va indica cu majuscule corespunzător literele F (feminin) sau M (masculin)

*** Persoanele, care împlinesc vârsta de 18 ani în anul în care candidează, indică ziua, luna și anul nașterii

****Se indică doar localitatea (municipiul/ raionul, oraşul/ comuna/ satul). Candidații, care au înregistrare și la domiciliu, şi la reşedinţă, înscriu adresa de la reşedinţa valabilă

 

 

 

 

 

Anexa nr. 2

la hotărârea Comisiei Electorale Centrale

nr. 4859 din 21 mai 2021

 

 

Simbolul electoral reprezintă o combinație de elemente și ornamente tradiționale compuse din pătrate, romburi și dreptunghiuri specifice portului popular moldovenesc alăturate de cuvintele în limba română Partidul ȘOR.