Nr. 3495 - cu privire la lista partidelor şi altor organizaţii social-politice care au dreptul de a participa la alegerile parlamentare noi din 15 martie 2020 în circumscripția uninominală nr. 38, municipiul Hîncești

  • 31.12.2019
  • 1388
  • 0

HOTĂRÂRE

cu privire la lista partidelor şi altor organizaţii social-politice

care au dreptul de a participa la alegerile parlamentare noi din 15 martie 2020 în circumscripția uninominală nr. 38, municipiul Hîncești

 

Prin hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr. 3455 din 27 decembrie 2019, a fost stabilită data de 15 martie 2020 pentru desfășurarea alegerilor parlamentare noi în circumscripția uninominală nr. 38, municipiul Hîncești.

Conform art. 26 alin. (1) lit. d) din Codul electoral, Comisia Electorală Centrală are atribuția de a publica lista partidelor și altor organizații social-politice care au dreptul de a participa la alegeri. Prin adresa înregistrată la Comisie sub nr. CEC-7/6569 din 30 decembrie 2019, Agenția Servicii Publice a prezentat la solicitarea Comisiei Electorale Centrale lista actualizată a partidelor şi altor organizaţii social-politice.

În temeiul art. 18 alin. (2), art. 26 alin. (1) lit. d), art. 46 alin. (2) lit. a) din Codul electoral nr. 1381/1997, Comisia Electorală Centrală hotărăște:

 

1. Se dă publicităţii Lista partidelor şi altor organizaţii social-politice, înregistrate de Agenția Servicii Publice, care au dreptul să participe la alegerile parlamentare noi din 15 martie 2020 în circumscripția uninominală nr. 38, municipiul Hîncești, conform anexei.

2. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data adoptării, se publică pe pagina web oficială a Comisiei Electorale Centrale şi în Monitorul Oficial al Republicii Moldova și poate fi contestată  în decurs de 3 zile calendaristice de la data adoptării, fără respectarea procedurii prealabile, la Curtea de Apel Chișinău (adresa: str. Teilor, nr. 4, mun. Chișinău).

 

Președintele

Comisiei Electorale Centrale                                                                                      Dorin CIMIL

 

Secretarul

Comisiei Electorale Centrale                                                                  Maxim LEBEDINSCHI

 

Chişinău, 31 decembrie 2019

Nr. 3495

 

 

Anexă

la hotărârea Comisiei Electorale Centrale

nr. 3495 din 31 decembrie 2019

 

 

LISTA

partidelor şi altor organizaţii social-politice, înregistrate de Agenția Servicii Publice,

care au dreptul să participe la alegerile parlamentare noi din 15 martie 2020

în circumscripția uninominală nr. 38, municipiul Hîncești

 

 

1. Partidul Democrat din Moldova

2. Partidul Comuniştilor din Republica Moldova

3. Partidul Politic Partidul Agrar din Moldova

4. Partidul Socialist din Moldova

5. Partidul Politic „Partidul Legii şi Dreptăţii”

6. Partidul Popular Creştin Democrat

7. Mişcarea Profesioniştilor „Speranţa - Надежда”

8. Partidul Liberal

9. Partidul Politic Partidul Oamenilor Muncii

10. Partidul Social Democrat

11. Mişcarea social-politică „Forţa Nouă”

12. Partidul Politic „Partidul Socialiştilor din Republica Moldova”

13. Partidul Politic „Șor”

14. Pаrtidul Politic Partidul Verde Ecologist

15. PARTIDUL POLITIC NOUA OPȚIUNE ISTORICĂ

16. Partidul politic „Partidul Nostru”

17. Partidul Republican din Moldova

18. Partidul Politic „Frontul Salvării Moldovei”

19. Partidul Politic Uniunea Centristă din Moldova

20. Partidul European

21. Partidul Politic Partidul Popular Democrat din Moldova

22. Partidul „Moldova Unită – Eдиная Молдова”

23. Partidul Conservator

24. Partidul Naţional Liberal

25. Partidul Politic „UNIUNEA SALVAȚI BASARABIA”

26. Partidul Politic Pentru Neam și Țară

27. Partidul Liberal Democrat din Moldova

28. Mişcarea Social-Politică a Romilor din Republica Moldova            

29. Partidul „Patrioţii Moldovei”                                                  

30. Partidul politic „Partidul Stînga Europeană”

31. Partidul politic Mişcarea Populară Antimafie

32. Partidul Politic Partidul Popular din Republica Moldova

33. Partidul Politic „Democraţia Acasă”

34. Partidul Regiunilor din Moldova

35. Partidul Popular Socialist din Moldova

36. Partidul Acţiunea Democratică

37. Partid Politic Partidul „RENAŞTERE”

38. Partidul Politic „Platforma Demnitate și Adevăr”

39. Partidul Politic „Partidul Popular Românesc”

40. Partidul Politic „PATRIA”

41. Partidul Politic „PARTIDUL RUSO-SLAVEAN DIN MOLDOVA”

42. Partidul Politic „Partidul Societății Progresiste”

43. Partidul Politic „Partidul Popular European din Moldova”

44. Partidul Politic „Partidul Unității Naționale”

45. Partidul Politic „Partidul Acțiune și Solidaritate”

46. Partidul Politic „VOINȚA POPORULUI”