Nr. 4125 - cu privire la lista partidelor și altor organizații social-politice cu dreptul de a susține candidați la alegerile Președintelui Republicii Moldova din 1 noiembrie 2020

  • 25.08.2020
  • 2513
  • 0

H O T Ă R Â R E
cu privire la lista partidelor și altor organizații social-politice cu dreptul

de a susține candidați la alegerile Președintelui Republicii Moldova din 1 noiembrie 2020

 

Prin Hotărârea Parlamentului Republicii Moldova nr. 65 din 21 mai 2020, a fost stabilită data de 1 noiembrie 2020 pentru alegerile Președintelui Republicii Moldova.

 Potrivit art. 26 alin. (1) lit. d) din Codul electoral, Comisia Electorală Centrală are atribuția de a publica lista partidelor și altor organizații social-politice care au dreptul de a participa la alegeri, în baza informației prezentate de Agenția Servicii Publice. Prin scrisoarea înregistrată la Comisie sub nr. CEC-7/8701 din 21 august 2020, Agenția Servicii Publice a prezentat Comisiei Electorale Centrale lista actualizată a partidelor şi altor organizaţii social-politice.

În temeiul art. 18 alin. (2), art. 26 alin. (1) lit. d), art. 46 alin. (2) lit. a) din Codul electoral nr. 1381-XIII din 21 noiembrie 1997, Comisia Electorală Centrală hotărăşte:

 

1. Se dă publicităţii Lista partidelor şi altor organizaţii social-politice, înregistrate de Agenția Servicii Publice, care au dreptul să susțină candidați la alegerile Președintelui Republicii Moldova din 1 noiembrie, conform anexei.

2. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data adoptării, se publică pe pagina web oficială a Comisiei Electorale Centrale şi în Monitorul Oficial al Republicii Moldova și poate fi contestată în decurs de 3 zile calendaristice de la data adoptării, fără respectarea procedurii prealabile, la Curtea de Apel Chișinău (adresa: str. Teilor, nr. 4, mun. Chișinău).

 

Preşedintele

Comisiei Electorale Centrale                                                                                         Dorin CIMIL

 

Secretarul                                                                                              

Comisiei Electorale Centrale                                                                        Maxim LEBEDINSCHI

 

Chişinău, 25 august 2020

Nr. 4125