Nr. 4704 - cu privire la lista partidelor şi altor organizaţii social-politice care au dreptul de a participa la alegerile locale noi pentru funcția de primar în unele localități din 16 mai 2021

  • 05.03.2021
  • 271
  • 0

HOTĂRÂRE

cu privire la lista partidelor şi altor organizaţii social-politice

care au dreptul de a participa la alegerile locale noi pentru funcția de primar

în unele localități din 16 mai 2021

 

Prin hotărârile Comisiei Electorale Centrale nr. 4363 din 14 octombrie 2020, nr. 4581 din 19 ianuarie 2021 și nr. 4677 din 2 martie 2021, pentru data de 16 mai 2021 au fost stabilite alegeri locale noi pentru funcția de primar în comunele Hârtop, raionul Cimișlia, Negurenii Vechi, raionul Ungheni și Camenca, raionul Glodeni.

Potrivit art. 26 alin. (1) lit. d) din Codul electoral, Comisia Electorală Centrală are atribuția de a publica lista partidelor și altor organizații social-politice care au dreptul de a participa la alegeri, în baza informației prezentate de Agenția Servicii Publice. Prin scrisoarea înregistrată la Comisie sub nr. CEC-7/11710 din 5 martie 2021, Agenția Servicii Publice a prezentat Comisiei Electorale Centrale lista actualizată a partidelor şi altor organizaţii social-politice.

În temeiul art. 18 alin. (2), art. 26 alin. (1) lit. d), art. 46 alin. (2) lit. a) din Codul electoral nr. 1381/1997, Comisia Electorală Centrală hotărăşte:

 

1. Se dă publicităţii Lista partidelor şi altor organizaţii social-politice, înregistrate de Agenția Servicii Publice, care au dreptul să participe la alegerile locale noi pentru funcția de primar în comunele Hârtop, raionul Cimișlia, Negurenii Vechi, raionul Ungheni și Camenca, raionul Glodeni din 16 mai 2021, conform anexei.

2. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data adoptării, se publică pe pagina web oficială a Comisiei Electorale Centrale şi în Monitorul Oficial al Republicii Moldova și poate fi contestată în decurs de 3 zile calendaristice de la data adoptării, fără respectarea procedurii prealabile, la Curtea de Apel Chișinău (adresa: str. Teilor, nr. 4, mun. Chișinău).

 

Președintele

Comisiei Electorale Centrale                                                                                       Dorin CIMIL

 

Secretarul

Comisiei Electorale Centrale                                                                  Maxim LEBEDINSCHI

 

Chișinău, 5 martie 2021

Nr. 4704

 

Anexă

la hotărârea Comisiei Electorale Centrale

nr. 4704 din 5 martie 2021

 

 

 

LISTA

partidelor şi altor organizaţii social-politice, înregistrate de Agenția Servicii Publice,

care au dreptul să participe la alegerile locale noi pentru funcția de primar

 în comunele Hârtop, raionul Cimișlia, Negurenii Vechi, raionul Ungheni

și Camenca, raionul Glodeni din 16 mai 2021

 

1. Partidul Democrat din Moldova

2. Partidul Comuniştilor din Republica Moldova

3. Partidul Politic Partidul Agrar din Moldova

4. Partidul Socialist din Moldova

5. Partidul Politic „Partidul Legii şi Dreptăţii”

6. Partidul Popular Creştin Democrat

7. Mişcarea Profesioniştilor „Speranţa - Надежда”

8. Partidul Liberal

9. Partidul Politic Partidul Oamenilor Muncii

10. Partidul Social Democrat

11. Partidul Politic „Uniunea Creștin-Socială din Moldova”

12. Partidul Politic „Partidul Socialiştilor din Republica Moldova”

13. Partidul Politic „Șor”

14. Pаrtidul Politic Partidul Verde Ecologist

15. PARTIDUL POLITIC NOUA OPȚIUNE ISTORICĂ

16. Partidul politic „Partidul Nostru”

17. Partidul Republican din Moldova

18. Partidul Politic „Noi”

19. Partidul Politic Uniunea Centristă din Moldova

20. Partidul European

21. Partidul Politic Partidul Popular Democrat din Moldova

22. Partidul „Moldova Unită – Eдиная Молдова”

23. Partidul Conservator

24. Partidul Naţional Liberal

25. Partidul Politic „UNIUNEA SALVAȚI BASARABIA”

26. Partidul Politic „MOLDOVA MARE”

27. Partidul Liberal Democrat din Moldova

28. Mişcarea Social-Politică a Romilor din Republica Moldova            

29. Partidul „Patrioţii Moldovei”                                                  

30. Partidul politic „Partidul Stînga Europeană”

31. Partidul politic Mişcarea Populară Antimafie

32. Partidul Politic Partidul Popular din Republica Moldova

33. Partidul Politic „Democraţia Acasă”

34. Partidul Regiunilor din Moldova

35. Partidul Popular Socialist din Moldova

36. Partidul Acţiunea Democratică

37. Partid Politic Partidul „RENAŞTERE”

38. Partidul Politic „Platforma Demnitate și Adevăr”

39. Partidul Politic „Partidul Popular Românesc”

40. Partidul Politic „PATRIA”

41. Partidul Politic „PARTIDUL RUSO-SLAVEAN DIN MOLDOVA”

42. Partidul Politic „Partidul Societății Progresiste”

43. Partidul Politic „Partidul Popular European din Moldova”

44. Partidul Politic „Partidul Unității Naționale”

45. Partidul Politic „Partidul Acțiune și Solidaritate”

46. Partidul Politic „VOINȚA POPORULUI”

47. Partidul Politic „Partidul Acțiunii Comune – Congresul Civic”

48. Partidul Politic „PRO MOLDOVA”

49. Partidul Politic Partidul Acasă Construim Europa „PACE”

50. Partidul Politic „Pentru Oameni, Natură şi Animale”