Nr. 2240 - cu privire la sesizarea nr. CEC-7/812 din 1 februarie 2019 a domnului Vadim Moțarschi, reprezentantul cu drept de vot consultativ al Partidului Democrat din Moldova în Comisia Electorală Centrală  

  • 04.02.2019
  • 1190
  • 0

H O T Ă R Î R E

cu privire la sesizarea nr. CEC-7/812 din 1 februarie 2019 a domnului Vadim Moțarschi, reprezentantul cu drept de vot consultativ al Partidului Democrat din Moldova

în Comisia Electorală Centrală

 

Partidul Liberal Democrat din Moldova a depus la Comisie un demers, înregistrat sub nr. CEC-7/790 din 31 ianuarie 2019, prin care solicită înlocuirea doamnei Butuc-Guranda Victoria, înaintată pentru constituirea Consiliului electoral al circumscripției electorale uninominale nr. 22, orașul Ialoveni, în legătură cu depunerea cererii de demisie de către aceasta, cu o altă candidatură – a doamnei Roșioru Zinaida.

Ulterior, la data de 1 februarie 2019, domnul Vadim Moțarschi, reprezentantul cu drept de vot consultativ al Partidului Democrat din Moldova în Comisia Electorală Centrală, a depus o sesizare, prin care solicită revocarea doamnei Butuc-Guranda Victoria din calitatea de membru al Consiliului electoral al circumscripției electorale uninominale nr. 22, orașul Ialoveni, desemnată de Partidul Liberal Democrat din Moldova. La sesizare sînt atașate probe pertinente sub formă de materiale video și foto din care Comisia deduce că doamna Butuc-Guranda Victoria a participat la acțiuni de agitație electorală în favoarea concurentului electoral Blocul electoral „ACUM Platforma DA și PAS”. Pentru acest motiv, Comisia suspendă examinarea cererii de demisie a doamnei Butuc-Guranda Victoria.

Avînd în vedere cele expuse și dat fiind faptul că se atestă încălcarea prevederilor art. 35 alin. (7) din Codul electoral, Comisia decide să transmită sesizarea cu materialele atașate spre examinare Consiliului electoral al circumscripției electorale uninominale nr. 22, orașul Ialoveni.

În temeiul art. 18 alin. (2), art. 26 alin. (1) lit. c) şi art. 36 alin (2) din Codul electoral nr. 1381-XIII din 21 noiembrie 1997, Comisia Electorală Centrală h o t ă r ă ș t e:

1. Se ia act de sesizarea nr. CEC-7/812 din 1 februarie 2019 a domnului Vadim Moțarschi, reprezentantul cu drept de vot consultativ al Partidului Democrat din Moldova în Comisia Electorală Centrală.

2. Se transmite prezenta sesizare Consiliului electoral al circumscripției electorale uninominale nr. 22, orașul Ialoveni, pentru examinarea și constatarea circumstanțelor cu emiterea unei hotărîri în temeiul art. 36 alin. (2) din Codul electoral.

3. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării, se publică pe pagina web oficială     a Comisiei Electorale Centrale şi în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

 

Președintele

Comisiei Electorale Centrale                                                                                 Alina RUSSU

 

Secretarul

Comisiei Electorale Centrale                                                           Veaceslav AGRIGOROAE

 

Chișinău, 04 februarie 2019

Nr. 2240