Nr. 5224 - cu privire la stabilirea datei alegerilor locale noi ale primarilor în unele localități pentru data de 21 noiembrie 2021

  • 26.08.2021
  • 792
  • 0
HOTĂRÂRE
cu privire la stabilirea datei alegerilor locale noi ale primarilor
în unele localități pentru data de 21 noiembrie 2021
 
Pe 18, 21 și 25 august 2021, Comisia Electorală Centrală a fost informată despre încetarea înainte de termen a mandatelor de primar, după cum urmează: Voloh Larisa – primarul satului Palanca, raionul Ștefan Vodă, Qatrawi Ersilia – primarul satului Ștefănești, raionul Ștefan Vodă, Păsat Iurie – primarul satului Bălceana, raionul Hâncești, în legătură cu demisia acestora și Ceban Ionprimarul satului Hlinaia, raionul Edineț, în legătură cu decesul acestuia.
În temeiul art. 18 alin. (2), art. 26 alin. (1) lit. o) și art. 150 alin. (1) lit. b), alin. (3) și (4) din Codul electoral nr. 1381/1997, art. 28 alin. (2) lit. a) și lit. e) din Legea nr. 436/2006 privind administrația publică locală, art. 5 alin. (4) lit. e) și lit. f) din Legea nr. 768/2000 privind statutul alesului local și în conformitate cu hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr. 706/2011 „Cu privire la desfășurarea alegerilor locale noi”, cu modificările ulterioare, Comisia Electorală Centrală hotărăşte:
 
1. Se ia act de vacanța mandatelor de primar al satelor Palanca și Ștefănești, raionul Ștefan Vodă, al satului Bălceana, raionul Hâncești și al satului Hlinaia, raionul Edineț.
2. Se stabilește data de 21 noiembrie 2021 pentru desfășurarea alegerilor locale noi pentru funcțiile de primar al satului Palanca și al satului Ștefănești, raionul Ștefan Vodă, al satului Bălceana, raionul Hâncești și al satului Hlinaia, raionul Edineț.
3. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data adoptării, se publică pe pagina web oficială a Comisiei și în Monitorul Oficial al Republicii Moldova și poate fi contestată în decurs de 30 de zile de la comunicare prin depunerea cererii prealabile la Comisia Electorală Centrală (adresa: mun. Chișinău, str. Vasile Alecsandri, nr. 119).
 
Vicepreședintele
Comisiei Electorale Centrale                                                                          Vladimir ȘARBAN
 
 
Secretarul ședinței                                                                                               Vadim FILIPOV
 
Chișinău, 26 august 2021
Nr. 5224