Nr. 4342 - cu privire la stabilirea datei alegerilor locale noi ale primarilor comunei Ochiul Roș, raionul Anenii Noi, şi comunei Sărata-Galbenă, raionul Hînceşti

  • 08.12.2015
  • 1686
  • 0

 

 

HOTĂRÎRE

cu privire la stabilirea datei alegerilor locale noi ale

primarilor comunei Ochiul Roș, raionul Anenii Noi,

şi comunei Sărata-Galbenă, raionul Hînceşti

 

Prin decizia nr. 6/14 din 2 octombrie 2015, Consiliul comunal Sărată-Galbenă, raionul Hînceşti, a luat act de demisia primarului comunei Sărată-Galbenă în legătură cu incompatibilitatea funcției de primar cu funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova.

Consiliul comunal Ochiul Roș, prin decizia nr. 08/02 din 20 noiembrie 2015, a luat act de demisia primarului comunei Ochiul Roș în legătură cu agravarea stării de sănătate a acestuia.

În baza materialelor prezentate, în temeiul art. 18, 26 alin. (1) lit. n) şi 139 alin. (1) lit. b), alin. (21), alin. (3) din Codul electoral nr.1381-XIII din 21 noiembrie 1997, art. 28 alin. (2) lit. a) din Legea nr.436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală şi art. 5 alin. (4) lit. e) din Legea nr. 768-XIV din 2 februarie 2000 privind statutul alesului local şi în conformitate cu hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 706 din 13 septembrie 2011 ,,Cu privire la desfăşurarea alegerilor locale noi”, cu modificările ulterioare, Comisia Electorală Centrală hotărăşte:

 

1. Se ia act de vacanța mandatelor de primar în comuna Ochiul Roș, raionul Anenii Noi, și comuna Sărata-Galbenă, raionul Hînceşti, în legătură cu demisia acestora.

2. Se stabileşte pentru data de 15 mai 2016 desfăşurarea alegerilor locale noi ale primarilor comunei Sărata-Galbenă, raionul Hînceşti, și comunei Ochiul Roș, raionul Anenii Noi.

3. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării, se publică pe site-ul oficial al Comisiei Electorale Centrale şi în Monitorul Oficial al Republicii Moldova. 

 

Președintele
Comisiei Electorale Centrale

 

 

Iurie CIOCAN

Secretarul
Comisiei Electorale Centrale

 

Andrei VOLENTIR

 

Chișinău, 8 decembrie 2015

Nr. 4342