Nr. 5026 - cu privire la stabilirea datei alegerilor locale noi ale primarilor în unele localități pentru data de 21 noiembrie 2021

  • 17.06.2021
  • 1201
  • 0
HOTĂRÂRE
cu privire la stabilirea datei alegerilor locale noi ale primarilor
în unele localități pentru data de 21 noiembrie 2021
 
Prin hotărârea nr. 4753 din 5 aprilie 2021, Comisia Electorală Centrală a luat act de Hotărârea Parlamentului Republicii Moldova nr. 49 din 31 martie 2021 privind declararea stării de urgență pe teritoriul Republicii Moldova pe perioada 1 aprilie – 30 mai 2021 și și-a revocat hotărârile nr. 4363/2020, nr. 4581/2021 și nr. 4677/2021, anulând astfel procesul de organizare și desfășurare a alegerilor locale noi stabilite pentru data de 16 mai 2021. Întrucât Curtea Constituțională, prin Hotărârea nr. 15 din 28 aprilie 2021, a declarat neconstituțională Hotărârea Parlamentului nr. 49/2021 privind declararea stării de urgență, Comisia urmează să stabilească o altă dată pentru desfășurarea alegerilor locale noi în comuna Hârtop, raionul Cimișlia, comuna Negurenii Vechi, raionul Ungheni, și în comuna Camenca, raionul Glodeni.
Totodată, pe 23 martie, 2 aprilie, 12 și 20 mai 2021, Comisia Electorală Centrală a fost informată despre încetarea înainte de termen a mandatelor de primar în legătură cu decesul acestora, după cum urmează: Crivoi Ion - primarul comunei Ucrainca, raionul Căușeni, Muntean Galina - primarul comunei Ișcălău, raionul Fălești, Neagu Mihail - primarul satului Pârlița, raionul Fălești, și Ostaficiuc Ivan - primarul orașului Cupcini, raionul Edineț.
În temeiul art. 18 alin. (2), art. 26 alin. (1) lit. o) şi art. 150 alin. (1) lit. b), alin. (3), alin. (4) din Codul electoral nr. 1381/1997, art. 28 alin. (2) lit. e) din Legea nr. 436/2006 privind administrația publică locală, art. 5 alin. (4) lit. f) din Legea nr. 768/2000 privind statutul alesului local şi în conformitate cu hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr. 706/2011 ,,Cu privire la desfășurarea alegerilor locale noi”, cu modificările ulterioare, Comisia Electorală Centrală hotărăşte:
 
1. Se stabilește ziua de duminică, 21 noiembrie 2021, ca dată pentru organizarea și desfășurarea alegerilor locale noi pentru primari în comuna Ucrainca, raionul Căușeni, comuna Hârtop, raionul Cimișlia, orașul Cupcini, raionul Edineț, comuna Ișcălău, raionul Fălești, satul Pârlița, raionul Fălești, comuna Camenca, raionul Glodeni și în comuna Negurenii Vechi, raionul Ungheni.
2. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data adoptării, se publică pe pagina web oficială a Comisiei și în Monitorul Oficial al Republicii Moldova și poate fi contestată în decurs de 3 zile calendaristice de la data adoptării prin depunerea cererii prealabile la Comisia Electorală Centrală (adresa: str. Vasile Alecsandri, nr. 119, mun. Chișinău).
 
Președintele
Comisiei Electorale Centrale                                                                                        Dorin CIMIL
 
Secretarul
Comisiei Electorale Centrale                                                                            Maxim LEBEDINSCHI
 
Chișinău, 17 iunie 2021
Nr. 5026