Nr. 4150 - cu privire la stabilirea locului și timpului primirii documentelor pentru înregistrarea candidaților la funcția de Președinte al Republicii Moldova

  • 01.09.2020
  • 2544
  • 0

H O T Ă R Â R E

cu privire la stabilirea locului și timpului primirii documentelor pentru înregistrarea

candidaților la funcția de Președinte al Republicii Moldova

 

Parlamentul Republicii Moldova, prin Hotărârea nr. 65 din 21 mai 2020, a stabilit data de 1 noiembrie 2020 pentru desfășurarea alegerii Președintelui Republicii Moldova.

În temeiul art. 18, art. 26, art. 49 alin. (1) și (2), art. 112 și art. 114 din Codul electoral nr. 1381/1997 și în conformitate cu prevederile Regulamentului privind particularitățile de desemnare și înregistrare a candidaților la alegerile pentru funcția de Președinte al Republicii Moldova, aprobat prin hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr. 113/2016, ale pct. 5 - 8 din Regulamentul cu privire la procedurile de tragere la sorți, aprobat prin hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr. 1729/2018, cu modificările ulterioare, Comisia Electorală Centrală hotărăște:

 

  1. Primirea documentelor pentru înregistrarea candidaților la funcția de Președinte al Republicii Moldova va avea loc în perioada 2 septembrie - 1 octombrie 2020, la sediul Comisiei Electorale Centrale, mun. Chișinău, str. V. Alecsandri, nr.119, bir.202, după următorul program:

a) în ziua de 2 septembrie, între orele 11.00 -16.00;

b) în zilele de luni până vineri, între orele 9.00 - 16.00;

c) în ziua de 1 octombrie, între orele 9.00 - 17.00.

2. Se constituie Comisia de tragere la sorți în vederea stabilirii ordinii de primire a documentelor, în următoarea componență:

- Dorin Cimil – președinte;

- Vladimir Șarban – membru;

- Maxim Lebedinschi – membru;

-    Berlinschii Alexandr  – membru;

-    Cristea Marcel       – membru;

-    Oțel Cristina        – membru supleant;

-   Nastas Ruslan       – membru supleant;

-   Gasiuc Andrei      – membru supleant.

3. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data publicării, se publică pe pagina web oficială a Comisiei Electorale Centrale şi în Monitorul Oficial al Republicii Moldova și poate fi contestată  în decurs de 3 zile calendaristice de la data adoptării, fără respectarea procedurii prealabile, la Curtea de Apel Chișinău (adresa: str. Teilor, nr. 4, mun. Chișinău).

 

Președintele

Comisiei Electorale Centrale                                                                                 Dorin CIMIL

                                          

Secretarul
Comisiei Electorale Centrale                                                                
Maxim LEBEDINSCHI

 

Chișinău, 1 septembrie 2020

Nr. 4150