Nr. 653 - cu privire la stabilirea plafonului general al mijloacelor financiare ce pot fi transferate în contul „Fond electoral” și utilizate de concurenții electorali la alegerile locale noi din data de 16 octombrie 2022

  • 30.08.2022
  • 2374
  • 0
HOTĂRÂRE
cu privire la stabilirea plafonului general al mijloacelor financiare ce pot fi transferate
în contul „Fond electoral” și utilizate de concurenții electorali la alegerile locale noi
din data de 16 octombrie 2022
 
Potrivit prevederilor art. 41 alin. (2) lit. d) din Codul electoral, plafonul general pe țară al mijloacelor financiare ce pot fi transferate în contul „Fond electoral” al concurentului electoral constituie 0,05% din veniturile prevăzute în legea bugetului de stat pentru anul respectiv; plafonul maxim pentru fiecare circumscripție electorală se determină de către Comisia Electorală Centrală prin înmulțirea coeficientului stabilit de către Comisie cu numărul de alegători din circumscripția respectivă; coeficientul se calculează prin împărțirea plafonului general al mijloacelor financiare pe țară la numărul total de alegători din țară.
Astfel, conform art. 1 alin. (1) din Legea bugetului de stat pentru anul 2022 nr. 205/2021, modificat prin Legea nr. 156/2022 (Monitorul Oficial nr. 194-200 din 01.07.2022), veniturile la bugetul de stat pentru anul 2022 au fost aprobate în sumă de 52 701 472,0 mii de lei. Plafonul general pe țară în mărime de 0,05% din veniturile prevăzute în legea bugetului de stat pentru anul respectiv constituie 26 350,74 mii lei.
Ca bază de raportare pentru stabilirea coeficientului s-a luat plafonul general pe țară împărțit la numărul de alegători din țară care constituie 2 767 871 alegători (date extrase din Registrul de stat al alegătorilor în data de 29 august 2022), coeficientul stabilit fiind de 9,52 lei.
Pornind de la datele cuprinse în Registrul de stat al alegătorilor, actualizate în data de 29 august 2022, la efectuarea calculelor finale se va avea în vedere numărul de alegători din fiecare circumscripție. Așadar, plafonul maxim pentru fiecare circumscripție electorală se stabilește prin înmulțirea coeficientului de 9,52 lei la numărul de alegători din fiecare circumscripție.
În temeiul art. 18 alin. (2), (5), art. 41 alin. (2) lit. d) și art. 72 alin. (3) din Codul electoral nr. 1381/1997, Comisia Electorală Centrală hotărăște:
 
1. Se stabilește plafonul mijloacelor financiare ce pot fi virate în contul „Fond electoral” și utilizate în cazul concurenților electorali la alegerile locale noi din data de 16 octombrie 2022, pornind de la coeficientul de 9,52 lei pentru un alegător, după cum urmează:
  1.  pentru circumscripția electorală sătească Sălcuța, raionul Căușeni, în mărime de 35 404,88 lei (9,52 lei x 3719 alegători = 35 404,88 lei);
  2.  pentru circumscripția comunală Ialpujeni, raionul Cimișlia, în mărime de 12 166,56 lei (9,52 lei x 1278 alegători = 12 166,56 lei);
  3.  pentru circumscripția comunală Braniște, raionul Râșcani, în mărime de 9 577,12 lei (9,52 lei x 1006 alegători = 9 577,12 lei).
2. Comisionul bancar pentru deschiderea sau activarea contului cu mențiunea „Fond electoral” nu se include în mărimea plafonului mijloacelor financiare ce pot fi virate în fondul electoral al concurentului electoral, stabilit la punctul 1.
3. Se pune în sarcina consiliilor electorale de circumscripție informarea concurenților electorali, candidați independenți despre mărimea plafonului mijloacelor financiare, stabilit la punctul 1.
4. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data adoptării, se publică pe pagina web oficială a Comisiei Electorale Centrale și în Monitorul Oficial al Republicii Moldova și poate fi contestată în decurs de 3 zile calendaristice de la data adoptării, fără respectarea procedurii prealabile, la Curtea de Apel Chișinău (adresa: str. Teilor nr. 4, mun. Chișinău).
 
Președinta
Comisiei Electorale Centrale                                                                 Angelica CARAMAN
 
Secretarul
Comisiei Electorale Centrale                                                          Alexandr BERLINSCHII
 
Chișinău, 30 august 2022
Nr. 653