Edineț

  • 20.09.2016
  • 7819

 Lista secțiilor de votare Edineț

Denumirea

 secției de votare

Nr.

secției de votare

Hotarele secției de votare

Adresa sediului secției de votare, date de contact

Edineț

1

Partea impară str.Frunze, de la hotarele orașului pînă la str. Independenței. Partea impară str.Independenței, de la str.Frunze pînă la str.Pușkin. Partea impară str.Pușkin, de la str.Independenței pînă la str. Casa Mare. Partea impară str.Casa Mare, de la str.Pușkin pînă la Șoseaua Bucovinei, de la str. Casa Mare, pînă la bul. Tinereții, partea pară, de la bul. Tinereții pînă la hotarele orașului.

IMSP «Centrul medicilor de familie Edineț», or. Edineţ, str. Independenţei, 81

tel.: 0246 2-28-30

 

Edineț

2

De la hotarele orașului, partea impară bul.Tinereții pînă la Șoseaua Bucovinei. Șoseaua Bucovinei de la partea pară a bul.Tinereții pînă la str. Casa Mare. Str.Casa Mare, de la Șöseaua Bucovinei pînă la str.Pușkin. Partea pară str. Pușkin, de la str.Casa Mare pînă la str.O.Cirimpei. Partea impară str.O.Cirimpei, de la str.Pușkin pînă la str.Șt.Vodă. Partea impară str. Șt.Vodă, de la str.O.Cirimpei pînă la str. Independenței. Partea impară str. Independenței, de la str.Șt.Vodă pînă la str.Florar. Partea impară str.Florar, de la str.Independenței pînă la Șoseaua Bucovinei. Trecerea între casele de pe Șoseaua Bucovinei nr.13 și 15 pînă la hoterele orașului.

Casa de cultură Edineţ str. Independenţei, 65   tel.: 0246 2-59-15

Edineț

3

Partea impară str.Florar de la hotarele orașului pînă la str. Independenței. Partea pară str.Independenței, de la str. Florar pînă la str.Șt.Vodă. Partea pară  str. Șt.Vodă, de la str.Independenței pînă la str.Hotinului. Partea impară str.Hotinului, de la str.Șt. Vodă pînă la hotarele orașului.

Liceul Teoretic „Pan Halippa”, str.Independenţei,nr.1, 

tel.: 0246 2-27-54

Edineț

4

Partea pară str.Hotinului, de la hotarele orașului pînă la str. Șt.Vodă. Partea pară str.Șt. Vodă, de la str.Hotinului pînă șa str.V.Roșca. Partea pară str.V.Roșca, de la str. Șt.Vodă pînă la str.Casa Mare. Partea impară a str.Casa Mare, de la str.V.Roșca pînă la str. B.Glavan. Partea pară a str. B.Glavan, de la str.Casa Mare pînă la trecerea spre str.S.Lazo. Trecerea de la str.B.Glavan pînă la casa nr.79 pe str. Komarov inclusiv, și pînă la hotarele orașului. 

Liceul „V. Suhomlinschi”, or. Edineţ, str. Vişinarilor,11

tel.: 0246 2-36-30

Edineț

5

Partea pară str.Independenței, de la str.Frunze pînă la str. Pușkin. Partea impară str.Pușkin, de la str,Independenței pînă la str. O.Cirimpei. Partea pară str.O.Cirimpei, de la str.Pușkin pînă la str.Șt.Vodă. Partea impară str. Șt.Vodă, de la str. O.Cirimpei pînă la str.V.Roșca. Partea impară str.V.Roșca, de la str. Șt.Vodă pînă la str.8 Martie. Partea impară str.8 Martie, de la str.V.Roșca pînă la hotarele orașului. Partea pară str. Frunze, de la hotarele orașului pînă la str.Independenței.

SA “Codreanca”, or. Edineţ , str. Sf. Vasile, 130,     

tel.: 0246 2-29-30

Edineț

6

De la hotarele orașului, casa nr.81 inclusiv de pe str. Komarov, trecerea spre str.B. Glavan. Partea impară a str. B.Glavan, de la trecerea spre str.S.Lazo pînă la str.Casa Mare. Partea pară a str.Casa Mare, de la str.B.Glavan pînă la str.V.Roșca. Partea pară a str.V.Roșca, de la str.Casa Mare pînă la str.8 Martie. Partea pară a str.V.Roșca pînă la hotarele orașului.

Serviciul veterinar de stat, or. Edineţ str. Maiacovschi, 94 

tel.: 0246 2-38-82

Alexăndreni

7

în hotarele satului Alexăndreni

Centrul Comunitar

 tel.: 0246 53-3-38

Gordineștii Noi

8

în hotarele satului Gordineștii Noi

Casa de cultură

tel.: 0246 47-3-66

Cupcini

9

Str.Chișinăului, Livezilor, Păcii, stradela

8 Martie, 1.

Casa de cultură str. Livezilor, 4, 

tel.: 0246 7-11-80

Cupcini

10

Străzile Renașterii, Mateevici, Gagarin, Dm.Cantemir, Constructorului, A.Donici, T.Șevcenco, Gării

Liceul ”M.Sa-doveanu”,

str. Mateevcici, 12

Cupcini

11

Străzile Cîmpului, V.Lupu, P.Movilă, Victoriei, Fermierilor, I.Creangă, Tineretului, Burebista, M.Eminescu, Lomonosov, 8 Martie, Șt. cel Mare nr.1-63, C.Negruzzi nr.2-40, Pușkin, stradela Păcii, Sf.Gheorghe, Libertății, P.Rareș, Cogîlniceanu, Biruinței, Florilor, Prieteniei, Trandafirilor, Unirii, 27 August.

Liceul  „S.Kovalevscaia”, or. Cupcini,  M.Eminescu, 2

tel.: 0246 7-23-55

Cupcini

12

Străzile Negruzzi nr.1-79, Ștefan cel Mare nr.58-213, Doina, Decebal, A,Russo, Trandafirilor, Sălciilor, Lacului, I.Soltîs, Prieteniei, Miorița, Tr.Baltă, Mărțișor, Plugarilor, Independenței, E.Bucov, L.Deleanu, Dumbrăvița, Gliei, V.Micle, M.Sadoveanu, stradela M. Basarab, B.Stratin, Sf.Nicolai, 31 August, Viilor, Luceafărul, Cupcici, Alexandru cel Bun.

Gimnaziul „C.Danilceac”,  or. Cupcini, Ştefan cel Mare, 144   

tel.: 0246 7-26-21

Cupcini (Chetroșica

Veche)

13

Străzile Izvorului, 1 Mai, Miciurin, Sălciilor, S.Lazo, Minerilor, Nucarilor, Zorilor, Parcovei, V. Alecsandri

ÎI „Bejan Oleg”

str.Miciurin, 46

`

14

în hotarele satului Chiurt

Gimnaziul Chiurt

tel.: 0246 46-3-17

Alexeevca

15

în hotarele satului Alexeevca

Casa de cultură

tel.: 0246 93-7-97

Bădragii Noi

16

în hotarele satului Bădragii Noi

Casa de cultură

Casa de cultură 43-2-36

Bădragii Vechi

17

în hotarele satului Bădragii Vechi

Casa de cultură

tel.: 0246  56-1-13

Bleșteni

18

în hotarele satului Bleșteni și satului Volodeni

Primăria, sala de şedinţe 

Primăria, sala de şedinţe

tel.: 0246  61-3-36

Brătușeni

19

Satul Brătușeni, sectoarele 1-2-3-4, str.Sadovaia, Rabociaia, Tereșcova, Pervomaiscaia, Lenin, Dorojnaia, Dostoevschi, Curbanov, S.Lazo, 28 Iunie, o parte de str.Comsomolului

Biblioteca  sătească,

str. Lenin, 18

tel.: 0246 75-3-28

Brătușeni

20

Satul Brătușeni, sectoarele 5-6-7-8-9, str.Cotovschi, Sovhoznaia, Sciuseva, Miciurin, Gogoli, Gorkii, Comsomolului, Leningrad, Tereșcova, Pervomaiscaia, B.Glavan, 250 ani Brătușeni, Zarecinaia, Moscovscaia, Fadeev, Lenin.

Gimnaziu Brătuşeni,

str. Lenin, 79,  

tel.: 0246 75-4-56

Brătușenii Noi

21

în hotarele satului Brătușenii Noi

Casa de cultură Brătușenii Noi,

tel.: 0246  49-2-89

Brînzeni

22

în hotarele satului Brînzeni

Casa de cultură

tel.: 0246 93-8-20

Burlănești

23

în hotarele satului Burlănești

Casa de cultură Burlănești,  

tel.: 0246  66-2-61

Buzdugeni

24

în hotarele satului Buzdugeni

Casa de cultură 

tel.: 0246 66-2-36

Cepeleuți

25

în hotarele satului Cepeleuți

Primăria

tel.: 0246 64-4-91

Rîngaci

26

în hotarele satului Rîngaci

Casa de cultură

tel.: 0246 64-4-99

Chetroșica Nouă

27

în hotarele satului Chetroșica Nouă

Gimnaziu,  Chetroșica Nouă

tel.: 0246 78-2-15

Constantinovca

28

în hotarele satului Constan-tinovca și satului Iachimeni

Grădiniţa de copii Constantinovca

tel.: 0246 41-6-17

Corpaci

29

în hotarele satului Corpaci

Primăria Corpaci, sala de şedinţe

tel.: 0246 57-3-19

Cuconeștii Noi

30

în hotarele satului Cuconeștii Noi și satului Cuconeștii Vechi

Gimnaziu Cuconeștii Noi

tel.: 0246 52-3-83

Fetești

31

în hotarele satului Fetești

Primăria Fetești, sala de şedinţe 

tel.: 0246 62-6-94

Gașpar

32

în hotarele satului Gașpar

Casa de cultură Gașpar,

tel.: 0246 93-5-34

Goleni

33

în hotarele satului Goleni

Primăria Goleni, sala de şedinţe

 tel.: 0246 65-5-36

Gordinești

34

în hotarele satului Gordinești

Casa de cultură  Gordinești

tel.: 0246 60-3-36

Hancăuți

35

în hotarele satului Hancăuți

Căminul cultural  Hancăuți

tel.: 0246 44-3-42

Hincăuți

36

în hotarele satului Hincăuți și satului Clișcăuți

Casa de cultură  Hincăuți

tel.: 0246 76-3-36

Poiana

37

în hotarele satului Poiana

Casa de cultură  Poiana

tel.: 0246 79-2-53

Hlinaia

38

în hotarele satului Hlinaia

Casa de cultură  Hlinaia

tel.: 0246 50-1-38

Lopatnic

39

în hotarele satului Lopatnic

Casa de cultură  Lopatnic

tel.: 0246 48-2-31

Parcova

40

în hotarele satului Parcova

Casa de cultură Parcova tel.: 0246 69-3-30

Fîntîna-Albă

41

în hotarele satului Fîntîna-Albă

Casa de cultură Fîntîna-Albă

tel.: 0246 77-2-16

Rotunda

42

în hotarele satului Rotunda și satului Hlinaia Mică

Casa de cultură 

tel.: 0246 67-5-95

Ruseni

43

în hotarele satului Ruseni și satului Slobodca

Gimnaziu Ruseni

tel.: 0246 65-3-03

Stolniceni

44

în hotarele satului Stolniceni

Casa de  cultură  Stolniceni

tel.: 0246 63-3-49

Șofrîncani  

45

în hotarele satului Șofrîncani

Casa de cultură Șofrîncani

tel.: 0246 68-2-38

Terebna

46

în hotarele satului Terebna

Primăria Terebna, sala de ședințe

tel.: 0246 55-3-97

Tîrnova

47

în hotarele satului Tîrnova

Casa de cultură Tîrnova

 tel.: 0246 54-2-36

Trinca

48

în hotarele satului Trinca

Casa de cultură Trinca

tel.: 0246 41-2-36

Viișoara

49

în hotarele satului Viișoara

Casa de cultură Viișoara

 tel.: 0246 42-6-02

Zăbriceni

50

în hotarele satului

Casa de cultură  Zăbriceni

tel.: 0246 51-3-82

Onești

51

în hotarele satului Onești

Azilul de bătrîni Onești,

tel.: 0246 51-8-35