Fălești

  • 20.09.2016
  • 7203

 Lista secțiilor de votare Fălești

Denumirea secţiei de votare

Nr. secţiei de votare

Hotarele secţiei de votare

Adresa sediului secţiei de votare, date de contact.

or.Făleşti

17/1

Str.T.Arghezi; strada şi stradela Donici; strada şi stradela 31 August; str.N.Milescu-Spătaru; str.Lacului; strada şi stradela Lăutaru; strada şi stradela Verde; str.I.Neculce; str.G.Ureche; strada şi stradela T.Ciorbă; strada şi stradela Moldovei; str.Livezilor; str.Şt. cel Mare de la nr.53 pînă la nr.149 şi de la nr.36 pînă la nr.142; str.A.Mateevici de la nr. 1 pînă la nr. 111 şi de la nr. 2 pînă la nr.48

Casa de Cultură

 str.Şt. cel Mare,52

tel.: 0259 2-27-55

or.Făleşti

17/2

Strada, stradela şi trecătoarea M.Eminescu; str.M.Kogîlniceanu; str.Bucovinei; strada şi stradela

N.Testimiţanu; str.Gh. Asachi; str.D.Cantemir;

str.Cărămizilor; str.l Mai; strada şi stradela C.Stere;

str.B.P. Hajdeu; str.Pădurilor; str.A.Russo; str.Răzeşilor; str.V.Lupu; str.P.Halipa; str.A.Mateevici de la nr.52 pînă la nr.96 şi de la 113 pînă la 143; strada şi stradela Decebal.

Liceul Teoretic

„Ion Creangă”

str. Şt. cel Mare, 89

tel.: 0259 2-24-38

or.Făleşti

17/3

str.Bălţului; str.Sorocii; str.Prutului; str.Luceafărului; str.Nistrului; str.Păcii; str.Putnei; str.A.Lăpuşneanu;

strada şi stradela B.Glavan; str.G.Muzicescu; str.P.Movilă; str.C.Negruţi; str.Dosoftei; str.Carpaţilor; str.Pieţii; str.G.Cojbuc; str.Al. Cel Bun de la nr. 23 pînă la nr. 69 şi de la nr. 48 pînă la nr. 90; str.Al.cel Bun de la nr.l pînă la nr. 21 şi de la nr. 2 pînă la nr. 46; str.Alunişului; str.Plopilor; str.Doina; str.E.Sîrbu; str.Florilor; str.Suveranităţii; str.Viitorului; str.Meşterilor; str.Hotinului; strada şi stradela Tineretului;

Liceul Teoretic

„Mihai Eminescu”

str. Alexandru Lăpuşneanu,l

tel.: 0259 2-21-83

or.Făleşti

17/4

Cart.Victoriei;str.Frunze; strada şi srt-la D.Vodă; str.P.Rareş; str.A.Pumnu; str.Şt.cel Mare de la nr. 1 pănă la nr. 51 şi de la nr.2 pînă la nr.34; str.Cernăuţilor;  str.C.Neamţului; str.Vişinulor; str.L.Maternă; str.Viilor; str.Nouă; str.Norocului; str.Botoşani; str.M.Viteazu; str.M.Costin; str.Trandafirilor; str.G.Vieru, stradela M.Viteazu

Liceul Teoretic

A.S ’’Puşkin”

Str. Şt. cel Mare, 8

tel.: 0259 2-55-66

sectorul gara

feroviară Făleşti

17/5

str.V.Alexandri; str.C.Albă; str.Şciusev; str. I.Soltîs; str. I.Creangă; str. Mioriţei; str. Basarabiei; str.Horia; strada şi stradela Şiretului;str. C.Porumbescu; str.C.Bîstriţei; str.Feroviară; str.D.Roşie; str. N.Gribov; strada şi stradela Burebista; str. Ungheniului; strada şi stradela B.Vodă; str. Nucilor; str. S.Lazo; str.Iachir; str.G.Căruntu; str. T.Ciobanu; strada şi stradela Chişinăului;str. Arborilor; str. Ciocîrliei; str.Industrială;  str. Primăverii;str. Nuferilor; str. Răutului; str.E.Bucov; str. Traian; str. A.Negură; str. Constructorilor; str.Cozminului;str.I.Dumeniuc; str.Uzinilor; str.I.Păscăluţă; str.L.Dubinovschi;str. Curceatov; str.Izvorului.

Căminul de Cultură

str. Ungheniului ,3

tel.: 0259 2-71-86

localitatea

Fabrica de Zahăr

Făleşti

17/6

str. Iaşi: str. C.Stamati; str. Şt. Neaga; str. Sărata Veche; str. M.Sadoveanu; str. Gagarin.

Casa de Cultură

tel.: 0259 2-75-58

Albineţul Vechi

17/7

Albineţul Vechi

Casa de Cultură,

tel.: 025970-1-69

Albineţul Nou

17/8

Albineţul Nou

Grădiniţa de copii,

tel.: 025970-3-36

Rediu de Jos

17/9

Rediu de Jos

Rediu de Sus

Căminul Cultural

tel.: 025950-6-36

Bocani

17/10

Bocani

Casa de Cultură

tel.: 025978-8-48

Catranîc

17/11

Catranîc

Primăria

tel.: 025952-8-54

Călineşti

17/12

Călineşti

Liceul Teoretic „G.Vrabie”

tel.: 025961-3-49

Călugăr

17/13

Călugăr

Casa de Cultură

tel.: 025979-5-70

Frumuşica

17/14

Frumuşica, Socii Vechi

Grădiniţa de copii

tel.: 025994-2-71

Socii Noi

17/15

Socii Noi

Căminul Cultural

tel.: 0259 94-3-45

Chetriş

17/16

Chetriş, Chetrişul Nou

Gimnaziu

tel.: 025951-9-11

Ciolacu Nou

17/17

Ciolacu Nou

Casa de Cultură

tel.: 025967-4-41

Ciolacu Vechi

17/18

Ciolacu Vechi

Pocrovca

Cămin Cultural

tel.: 025978-2-14

Făgădău

17/19

Făgădău

Cămin Cultural

tel.: 025992-1-86

Şoltoaia

17/20

Şoltoaia

Cămin Cultural

tel.: 025992-1-31

Egorovca

17/21

Egorovca

Gimnaziu

tel.: 025975-3-50

Ciuluc

17/22

Ciuluc

Cămin Cultural

tel.: 025975-3-98

Gara Catranîc

17/23

Gara Catranîc

Școala primarăgradinița

tel.: 025975-3-28

Făleştii Noi

17/24

Făleştii Noi

Casa de Cultură

tel.: 025960-6-82

Pietrosu Nou

17/25

Pietrosu Nou

Cămin Cultural

tel.: 025960-5-33

Glinjeni

17/26

Glinjeni

Casa de Cultură

tel.: 025971-0-53

Hiliuţi

17/27

Hiliuţi

Răuţelul Nou

Casa de Cultură

tel.: 025974-5-70

Hîncești

17/28

Hînceşti

Căminul Cultural

tel.: 025951-1-38

Horeşti

17/29

Horeşti

Căminul Cultural

tel.: 025977-1-57

Lucăceni

17/30

Lucăceni

Cămin Cultural

tel.: 025977-2-00

Unteni

17/31

Unteni

Cămin Cultural

tel.: 025977-2-09

Ilenuţa

17/32

Ilenuţa

Casa de Cultură

tel.: 025968-3-20

Işcălău

17/33

Işcălău

Primăria

tel.: 025977-3-36

Burghelea

17/34

Burghelea

Grădinița de copii

Tel:025958-0-16

Doltu

17/35

Doltu

Gimnaziu

tel.: 025958-5-73

Izvoare

17/36

Izvoare

Casa de Cultură

tel.: 025969-3-40

Logofteni

17/37

Logofteni

Casa de cultură

tel.: 025960-0-36

Moldovanca

17/38

Moldovanca

Căminul cultural

tel.: 025966-2-33

Mărăndeni

17/39

Mărăndeni

Casa de Cultură

tel.: 025972-3-47

Musteaţa

17/40

Musteaţa

Gimnaziu

tel.: 025950-5-59

Natalievca

17/41

Natalievca

Ţapoc

Palatul de Cultură

tel.: 025955-1-91

Beleuţi

17/42

Beleuţi

Ivanovca

Cămin cultural

tel.: 025992-9-33

Comarovca

17/43

Comarovca

Cămin Cultural

tel.: 025992-5-46

Popovca

17/44

Popovca

Cămin Cultural

Tel:025955-1-54

Năvîrneţ

17/45

Năvîrneţ

Liceul Teoretic

tel.: 025973-3-72

Obreja Veche

17/46

Obreja Veche

Casa de Cultură

tel.: 025965-9-10

Obreja Nouă

17/47

Obreja Nouă

Căminul  Cultural

tel.: 025993-1-23

Pietrosu

17/48

Pietrosu

Primărie

tel.: 025956-4-32

Măgura Nouă

17/49

Măgura Nouă

Măgura

Cămin Cultural

tel.: 025993-7-51

Pînzăreni

17/50

Pînzăreni

Pînzărenii Noi

Casa de Cultură

tel.: 025957-9-59

Pîrliţa

17/51

Pîrliţa

Casa de Cultură

tel.: 025962-0-62

Pompa

17/52

Pompa

Pervomaisc

Primăria

tel.: 025955-6-40

Suvorovca

17/53

Suvorovca

Grădinița de copii

tel.: 025955-5-68

Pruteni

17/54

Pruteni

Cozmenii Vechi

Drujneni

Casa de Cultură

tel.: 025994-8-35

Valea Rusului

17/55

Valea Rusului

Casa de Cultură

tel.: 025992-8-09

Răuţel

17/56

Răuţel

Liceul Teoretic „A.Mateevici” (vestibul)

tel.: 025954-2-67

Risipeni

17/57

Risipeni

Casa de Cultură

tel.: 025959-2-10

Bocşa

17/58

Bocşa

Sediul ASECOOP Bocşa

tel.: 025994948

Sarata Veche

17/59

Sarata Veche

Casa de Cultură

tel.: 025964-3-36

Hitreşti

17/60

Hitreşti

Gimnaziu

tel.: 025965-4-40

Sarata Noua

17/61

Sarata Noua

Casa de Cultură

Tel:025993-1-29

Scumpia

17/62

Scumpia

Casa de Cultură

tel.: 025963-8-73

Măgureanca

17/63

Măgureanca

Nicolaevca

Hîrtop

Casa de Cultură

tel.: 025979-5-42

Taxobeni

17/64

Taxobeni

Casa de Cultură

tel.: 025968-4-99

Hrubna Nouă

17/65

Hrubna Nouă

Vrăneşti

Cămin Cultural

tel.: 025993-3-82

Răuţel

17/66

Răuţel

Liceul Teoretic „A.Mateevici” (sala de festivităţi)

tel.: 025994-9-47