H O T Ă R Î R E cu privire la contestaţia nr. ALG-9/73 din 3 iunie 2011 a dlui Veaceslav Colesnic, reprezentantul Partidului Comuniştilor din Republica Moldova în Comisia Electorală Centrală

  • 04.06.2011
  • 458
  • 0

H O T Ă R Î R E

cu  privire la contestaţia nr. ALG-9/73 din 3 iunie 2011 a dlui Veaceslav Colesnic, reprezentantul Partidului Comuniştilor din Republica Moldova în Comisia Electorală Centrală

 

Pe data de 3 iunie 2011 dl Veaceslav Colesnic, reprezentantul Partidului Comuniştilor în Republica Moldova (în continuare – PCRM), a depus la Comisia Electorală Centrală o contestaţie (înregistrată sub nr. ALG-9/73)prin care solicită constatarea încălcării prevederilor art. 47 alin. (6) din Codul electoral şi avertizarea concurentului electoral Partidul Democrat din Moldova (în continuare - PDM).

În motivarea contestaţiei se arată că PDM distribuie un material publicitar electoral, sub forma unei foi volante, care contravine prevederilor art. 47 alin. (6) din Codul electoral. Astfel,  contestatarul susţine că potrivit art. 641 alin. (6) din Codul electoral, răspunderea pentru conţinutul materialelor electorale publicitare, difuzate sau publicate, o poartă concurentul electoral.

După examinarea contestaţiei depuse şi a materialului prezentat în calitate de probă la aceasta, Comisia Electorală Centrală a constatat următoarele.

În temeiul art. 47 alin. (6) din Codul electoral, candidaţii nu pot folosi mijloacele şi bunurile publice (resursele administrative) în campaniile electorale, iar autorităţile/instituţiile publice şi cele asimilate acestora nu pot transmite/acorda concurenţilor electorali bunuri publice sau alte favoruri decît pe bază de contract, în condiţii de egalitate pentru toţi concurenţii electorali.

Astfel, Comisia Electorală Centrală reţine că în motivarea contestaţiei depuse, contestatarul indică asupra încălcării prevederilor art. 47 alin. (6) din Codul electoral, însă nu specifică esenţa acestora, şi anume nu aduce careva argumente care să confirme utilizarea resurselor administrative, or norma citată prevede clar utilizarea de mijloace şi bunuri publice în campania electorală, fapt care nu a avut loc.

Semnarea în calitate de şef-interimar al statului şi de preşedinte de partid nu reprezintă o încălcare deoarece acesta este statutul şi funcţia dlui M. Lupu la acest moment şi aceasta nu poate fi contestat.

Din considerentele expuse şi în conformitate cu art. 18, 26, 47 şi 65-67 din Codul electoral nr. 1381-XIII din 21 noiembrie 1997, Regulamentul privind procedura de examinare şi soluţionare a contestaţiilor de către organele electorale în perioada electorală, aprobat prin hotărîrea CEC nr.3353 din 20 iulie 2010,Comisia Electorală Centrală HOTĂRĂŞTE:

 

1. Se respinge contestaţia ALG-9/73 din 3 iunie 2011 a dlui Veaceslav Colesnic, reprezentantulPartidului Comuniştilor din Republica Moldova în Comisia Electorală Centrală, ca fiind neîntemeiată.

2. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării.

 

Preşedintele
Comisiei Electorale Centrale                                                    Iurie CIOCAN

 

Secretarul
Comisiei Electorale Centrale                                                 Andrei VOLENTIR

 

Chişinău, 4 iunie 2011

Nr. 277