Nr. 1731 - pentru aprobarea Regulamentului privind particularitățile de desemnare și înregistrare a candidaților la funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova

  • 03.07.2018
  • 2153
  • 0

 

H O T Ă R Î R E

pentru aprobarea Regulamentului privind particularitățile de desemnare și înregistrare a candidaților la funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova

 

În scopul reglementării particularităților de desemnare și înregistrare a candidaților la funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova și în temeiul art.18 alin.(2), art.22 alin.(1) lit.c) din Codul electoral nr. 1381-XIII din 21 noiembrie 1997, Comisia Electorală Centrală h o t ă r ă ș t e:

1. Se aprobă, conform anexei, Regulamentul privind particularitățile de desemnare și înregistrare a candidaților la funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova.

2. Se abrogă hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 2652 din  9 septembrie 2014 ”Pentru aprobarea Instrucţiunii cu privire la particularităţile înregistrării blocurilor electorale pentru alegerile parlamentare”;

3. Prezenta hotărîre se publică pe site-ul oficial al Comisiei Electorale Centrale şi în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

 

Preşedintele

Comisiei Electorale Centrale                                                                                      Alina RUSSU

 

Secretarul

Comisiei Electorale Centrale                                                                  Veaceslav AGRIGOROAE

 

Chișinău, 3 iulie 2018

Nr. 1731