Nr. 4999 - pentru modificarea anexei la hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr. 4965 din 5 iunie 2021 „Cu privire la organizarea secțiilor de votare pentru alegătorii din localitățile din stânga Nistrului (Transnistria), municipiul Bender și unele localități ale raionului Căușeni în cadrul alegerilor parlamentare anticipate din data de 11 iulie 2021”

  • 15.06.2021
  • 2475
  • 0

H O T Ă R Â R E

pentru modificarea anexei la hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr. 4965

din 5 iunie 2021 „Cu privire la organizarea secțiilor de votare pentru alegătorii

din localitățile din stânga Nistrului (Transnistria), municipiul Bender

și unele localități ale raionului Căușeni în cadrul alegerilor parlamentare anticipate

din data de 11 iulie 2021”

 

Prin hotărârea nr. 4965 din 5 iunie 2021, Comisia Electorală Centrală a dispus organizarea secțiilor de votare distincte pentru alegătorii din localitățile din stânga Nistrului (Transnistria), municipiul Bender și unele localități ale raionului Căușeni pentru alegerile parlamentare anticipate din data de 11 iulie 2021.

Ulterior, Inspectoratul General al Poliției, prin adresa din 15 iunie 2021, a informat Comisia Electorală Centrală că, în scopul asigurării în bune condiții a alegerilor din data de 11 iulie 2021, în cadrul Comisiei Unificate de Control la 10 iunie 2021 s-a pus în discuție subiectul neadmiterii acțiunilor ce ar putea periclita buna desfășurare a procesului electoral. Astfel, s-au constatat dificultăți pentru forțele de ordine în vederea asigurării bunei funcționalități a procesului electoral în cadrul secțiilor de votare din municipiul Bender și comuna Corjova, raionul Dubăsari. Cu privire la celelalte secții de votare, Comisia a fost informată despre disponibilitatea asigurării măsurilor stabilite la punctul 1, compartimentul referitor la Ministerul Afacerilor Interne, din hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr. 4826/2021.

În temeiul art. 18 alin. (2), art. 29 lit. b) art. 32 alin. (1) și alin. (3), art. 81 alin. (3) din Codul electoral nr. 1381/1997 și în conformitate cu pct. 4, pct. 12 şi pct. 13 din Regulamentul privind particularitățile constituirii și funcționării secțiilor de votare pentru alegătorii Republicii Moldova domiciliați în unitățile administrativ-teritoriale din stânga Nistrului (Transnistria), municipiul Bender şi unele localități ale raionului Căușeni, aprobat prin hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr. 1567/2018, precum și în urma răspunsurilor prezentate de autoritățile publice locale, Comisia Electorală Centrală hotărăște:

 

1. Anexa la hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr. 4965 din 5 iunie 2021 „Cu privire la organizarea secțiilor de votare pentru alegătorii din localitățile din stânga Nistrului (Transnistria), municipiul Bender şi unele localități ale raionului Căușeni în cadrul alegerilor parlamentare anticipate din data de 11 iulie 2021” se modifică, după cum urmează:

1) la pct. 15, textul „Comuna Corjova, raionul Dubăsari -1” se exclude;

2) la pct. 25, textulMunicipiul Bender -2” se exclude;

3) la rubrica ”Total”, numărul ,,44” se substituie cu numărul ,,41”.

2. Consiliul electoral al circumscripției electorale pentru localitățile din stânga Nistrului nr. 37 va opera modificările respective în hotărârea de constituire a secțiilor de votare.

3. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data adoptării, se publică pe pagina web oficială a Comisiei Electorale Centrale și în Monitorul Oficial al Republicii Moldova și poate fi contestată în decurs de 3 zile calendaristice de la data adoptării, fără respectarea procedurii prealabile, la Curtea de Apel Chișinău (adresa: str. Teilor, nr. 4, mun. Chișinău).

 

Președintele

Comisiei Electorale Centrale                                                                                                 Dorin CIMIL

 

Secretarul

Comisiei Electorale Centrale                                                                           Maxim LEBEDINSCHI

 

Chișinău, 15 iunie 2021

Nr. 4999