Nr. 2251 - pentru modificarea anexei la hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 1995 din 25 decembrie 2018 „Cu privire la degrevarea de atribuţiile de la locul de muncă permanent şi convocarea unor membri ai consiliilor electorale ale circumscripţiilor electorale uninominale, constituite pentru organizarea şi desfăşurarea alegerilor parlamentare și a referendumului republican consultativ din data de 24 februarie 2019”,  cu modificările ulterioare

  • 05.02.2019
  • 891
  • 0

 

H O T Ă R Î R E

pentru modificarea anexei la hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 1995

din 25 decembrie 2018 „Cu privire la degrevarea de atribuţiile de la locul de muncă permanent şi convocarea unor membri ai consiliilor electorale ale circumscripţiilor electorale uninominale, constituite pentru organizarea şi desfăşurarea alegerilor parlamentare și a referendumului republican consultativ din data de 24 februarie 2019”,

 cu modificările ulterioare

 

În conformitate cu art. 18 alin. (2), art. 26 alin. (1) lit. n), art. 35 alin. (4) din Codul electoral nr. 1381-XIII din 21 noiembrie 1997 și în baza propunerilor înaintate de către Consiliul electoral al circumscripţiei electorale uninominale nr. 41, or. Leova, Comisia Electorală Centrală hotărăşte:

 

  1. În anexa la hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 1995 din 25 decembrie 2018 „Cu privire la degrevarea de atribuţiile de la locul de muncă permanent şi convocarea unor membri ai consiliilor electorale ale circumscripţiilor electorale uninominale, constituite pentru organizarea şi desfăşurarea alegerilor parlamentare și a referendumului republican consultativ din data de 24 februarie 2019”, cu modificările ulterioare, la poziţia „Consiliul electoral al circumscripţiei electorale uninominale nr. 41, or. Leova”, cuvintele „Munteanu Ela, membru” se exclud.
  2. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării, se publică pe pagina-web oficială a Comisiei Electorale Centrale şi în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

 

Preşedintele
Comisiei Electorale Centrale                                                                                   Alina RUSSU

 

Secretarul
Comisiei Electorale Centrale                                                            Veaceslav AGRIGOROAE

 

Chişinău, 05 februarie 2019

Nr. 2251