Nr. 2231 - pentru modificarea anexei la hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 2170 din 28 ianuarie 2019 „Privind demersul de înregistrare a candidaților la funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova pentru circumscripția națională din partea Partidului Regiunilor din Moldova, a simbolului electoral şi confirmarea reprezentantului cu drept de vot consultativ în Comisia Electorală Centrală şi a persoanei responsabile de finanțe (trezorierul)”

  • 04.02.2019
  • 876
  • 0

H O T Ă R Î R E

pentru modificarea anexei la hotărîrea Comisiei Electorale Centrale

nr. 2170 din 28 ianuarie 2019 „Privind demersul de înregistrare a candidaților la funcția

de deputat în Parlamentul Republicii Moldova pentru circumscripția națională

din partea Partidului Regiunilor din Moldova, a simbolului electoral şi confirmarea reprezentantului cu drept de vot consultativ în Comisia Electorală Centrală

şi a persoanei responsabile de finanțe (trezorierul)”

 

La 29 ianuarie 2019, președintele Partidului Regiunilor din Moldova a depus la Comisia Electorală Centrală un demers prin care solicită modificarea ordinii candidaților în lista de candidați la funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova în circumscripția națională din partea Partidului Regiunilor din Moldova, conform procesului-verbal nr. 002/2019 al ședinței Consiliului Politic al Partidului Regiunilor din Moldova din 29 ianuarie 2019, la care s-a decis modificarea ordinii în cazul a 40 de candidați din numărul total de 43 înregistrați.

În temeiul art. 18 alin. (2) și art. 88 din Codul electoral nr. 1381-XIII din 21 noiembrie 1997, Comisia Electorală Centrală hotărăște:

 

1. Anexa la hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 2170 din 28 ianuarie 2019 „Privind demersul de înregistrare a candidaților la funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova pentru circumscripția națională din partea Partidului Regiunilor din Moldova, a simbolului electoral şi confirmarea reprezentantului cu drept de vot consultativ în Comisia Electorală Centrală şi a persoanei responsabile de finanțe (trezorierul)” se expune într-o nouă redacție, conform anexei.

2. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării, se publică pe pagina web oficială a Comisiei Electorale Centrale şi în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

 

Președintele

Comisiei Electorale Centrale                                                                                      Alina RUSSU

 

Secretarul

Comisiei Electorale Centrale                                                                    Veaceslav AGRIGOROAE

 

Chişinău, 04 februarie 2019

Nr. 2231