Nr. 906 - pentru modificarea anexei nr. 2 la hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr. 725/2022 „Cu privire la crearea Grupului interinstituțional de lucru pentru elaborarea și pilotarea Sistemului Informațional de Vot prin Internet”

  • 31.01.2023
  • 1984
  • 0
H O T Ă R Â R E
pentru modificarea anexei nr. 2 la hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr. 725/2022
„Cu privire la crearea Grupului interinstituțional de lucru pentru elaborarea și
pilotarea Sistemului Informațional de Vot prin Internet”
 
În temeiul art. 25, art. 32 din Codul electoral și în conformitate cu pct. 3 lit. b), pct. 8 lit. b) și pct. 9 subpct. 5) lit. c) din Concepția Sistemului informațional automatizat de stat „Alegeri”, aprobată prin Legea nr.101/2008, cu modificările ulterioare, Comisia Electorală Centrală hotărăște:
 
1. Anexa nr. 2 la hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr. 725/2022 „Cu privire la crearea Grupului interinstituțional de lucru pentru elaborarea și pilotarea Sistemului Informațional de Vot prin Internet” se modifică după cum urmează:
- la acțiunea nr. 41Consultarea publică a Caietului de Sarcini și a Specificațiilor Tehnice”, în rubrica „Termenul de realizare a acțiunii”, cuvântul „Ianuarie” se înlocuiește cu cuvântul „Martie”;
- la acțiunea nr. 5 „Pregătirea documentației de anunțare a achiziției”, în rubrica „Termenul de realizare a acțiunii”, cuvântul „Ianuarie” se înlocuiește cu cuvântul „Aprilie”;
- la acțiunea nr. 6 „Desfășurarea procedurilor de achiziții”, în rubrica „Termenul de realizare a acțiunii”, textul „Februarie - Aprilie” se înlocuiește cu textul „ Mai - Iunie”;
- la acțiunea nr. 7 „Configurarea infrastructurii tehnice”, în rubrica „Termenul de realizare a acțiunii”, cuvântul „Septembrie” se înlocuiește cu cuvântul „Decembrie ”;
- la acțiunea nr. 8 „Elaborarea Sistemului Informațional”, în rubrica „Termenul de realizare a acțiunii”, textul „Octombrie 2023” se înlocuiește cu textul „Februarie 2024”;
- la acțiunea nr. 9 „Instruirea personalului tehnic”, în rubrica „Termenul de realizare a acțiunii”, textul „Septembrie 2023” se înlocuiește cu textul „Ianuarie-Februarie  2024”;
- la acțiunea nr. 10 „Elaborarea cerințelor tehnice pentru testarea și auditul sistemului”, în rubrica „Termenul de realizare a acțiunii”, cuvântul „Iunie” se înlocuiește cu cuvântul „Decembrie”;
- la acțiunea nr. 11 „Desfășurarea procedurilor de achiziții”, în rubrica „Termenul de realizare a acțiunii”, textul „Iulie 2023” se înlocuiește cu textul „Ianuarie 2024”;
- la acțiunea nr. 12 „Auditarea Sistemului”, în rubrica „Termenul de realizare a acțiunii”, textul „Octombrie 2023” se înlocuiește cu textul „Ianuarie- Aprilie 2024”;
- la acțiunile nr. 13 „Testarea Sistemului Informațional și darea în exploatare (acceptanța)” și nr. 14 „Ajustarea documentației interne”, în rubrica „Termenul de realizare a acțiunii”, textul „Octombrie 2023” se înlocuiește cu textul „Iunie 2024” ;
- la Capitolul III „Campania de informare” acțiunea nr. 4 „Mediatizarea procesului de dezvoltare și implementare a sistemului”, textul „Septembrie 2023” se înlocuiește cu textul „Iunie 2023 – Februarie 2024” ;
2. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data adoptării, se publică pe pagina web oficială a Comisiei Electorale Centrale și în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.
 
Președinta
Comisiei Electorale Centrale                                                                          Angelica CARAMAN
 
Chișinău, 31 ianuarie 2023
Nr. 906