Nr. 2463 - pentru modificarea poziției 54 din anexa la hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr. 2373 din 20 martie 2024 „Cu privire la lista partidelor politice care au dreptul de a participa la alegerile locale noi și parțiale din 19 mai 2024”

  • 17.04.2024
  • 406
  • 0

HOTĂRÂRE

pentru modificarea poziției 54 din anexa la hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr. 2373 din 20 martie 2024

„Cu privire la lista partidelor politice care au dreptul de a participa la alegerile locale noi și parțiale din 19 mai 2024”

 

Prin hotărârea nr. 2373 din 20 martie 2024, a fost dată publicității Lista partidelor politice, înregistrate de Agenția Servicii Publice la situația din 18 martie 2024, care au dreptul să participe la alegerile locale noi și parțiale din 19 mai 2024.

Ulterior, Agenția Servicii Publice, prin adresa înregistrată la Comisie sub nr. CEC-7/13207 din 27 martie 2024, a informat despre schimbarea denumirii Partidului Politic „Bugeacul Nostru” în Partidul Politic Partidul pentru Viitorul Moldovei.

De asemenea, Președintele Partidului Politic Partidul pentru Viitorul Moldovei, Vasile Tarlev, a înaintat Comisiei Electorale Centrale un demers, înregistrat sub nr. CEC-7/13519 din 16 aprilie 2024, solicitând modificarea hotărârii nr. 2373 din 20 martie 2024 prin înlocuirea denumirii partidului din Partidul Politic „Bugeacul Nostru” în Partidul Politic Partidul pentru Viitorul Moldovei. La demers sunt anexate în copie decizia Agenției Servicii Publice și extrasul din registrul de stat, documente ce confirmă schimbarea denumirii partidului politic respectiv.

Având în vedere modificarea efectuată și în scopul utilizării în procesul de recepționare a documentelor și de înregistrare a concurenților electorali a datelor actualizate ce privesc partidele politice, în temeiul art. 27 lit. g) și 63 alin. (2) lit. a) din Codul electoral nr. 325/2022, Comisia Electorală Centrală h o t ă r ă ș t e:

 

  1. La poziția 54 din anexa la hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr. 2373 din 20 martie 2024 „Cu privire la lista partidelor politice care au dreptul de a participa la alegerile locale noi și parțiale din 19 mai 2024”, textul „Partidul Politic „Bugeacul Nostru”” se înlocuiește cu textul „Partidul Politic Partidul pentru Viitorul Moldovei”.

2. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data adoptării, se publică pe pagina web oficială a Comisiei Electorale Centrale și poate fi contestată în decurs de 3 zile, fără respectarea procedurii prealabile, la Curtea de Apel Chișinău (adresa: str. Teilor, nr. 4, mun. Chișinău).

 

Președinta

Comisiei Electorale Centrale                                                                              Angelica CARAMAN

 

Chișinău, 17 aprilie 2024

Nr. 2463