logo

Comisia Electorală Centrală a Republicii Moldova

Confirmarea jurnaliștilor


https://a.cec.md/ro/confirmarea-jurnalistilor-14837_106956.html

Instituțiile mass-media au dreptul să reflecte alegerile liber de orice ingerință din partea autorităților publice, a concurenților electorali sau a altor entități. Jurnaliștii, inclusiv liberii profesioniști (bloggeri și vloggeri), pentru reflectarea generală a alegerilor (filmări de protocol, inclusiv în incinta organelor electorale cu acordul președintelui organului electoral, interviuri, reportaje etc.) își exercită atribuțiile fără a avea nevoie de vreun permis special. Jurnaliștii, inclusiv liberii profesioniști (bloggeri și vloggeri), care pe lângă reflectarea generală intenționează să facă uz de drepturile prevăzute de art. 89 alin. (6) din Codul electoral trebuie să obțină calitatea de observator în temeiul procedurilor instituite de CEC.

Instituțiile mass-media au dreptul să reflecte alegerile liber de orice ingerință din partea autorităților publice, a concurenților electorali sau a altor entități.
Jurnaliștii, inclusiv liberii profesioniști (bloggeri și vloggeri), pentru reflectarea generală a alegerilor (filmări de protocol, inclusiv în incinta organelor electorale cu acordul președintelui organului electoral, interviuri, reportaje etc.) își exercită atribuțiile fără a avea nevoie de vreun permis special. Jurnaliștii, inclusiv liberii profesioniști (bloggeri și vloggeri), care pe lângă reflectarea generală intenționează să facă uz de drepturile prevăzute de art. 89 alin. (6) din Codul electoral trebuie să obțină calitatea de observator în temeiul procedurilor instituite de CEC.

Pentru confirmarea jurnaliștilor legitimați de instituțiile mass-media și/sau a interpreților se vor depune următoarele documente:

  • cerere din partea instituției mass-media care solicită confirmarea, însoțită de lista jurnaliștilor angajați/legitimați propuși pentru a fi confirmată,
  • copiile de pe extrasele privind înregistrarea instituției de către autoritățile publice relevante.

*În cazul unui liber profesionist, cererea va fi însoțită de o dovadă din partea asociației naționale de jurnaliști și/sau o listă a publicațiilor.

Cererile privind confirmarea jurnaliștilor legitimați de instituțiile mass-media naționale se depun la sediul CEC (str. V. Alecsandri, nr 119, MD 2012, Chișinău, Republica Moldova; e-mail: info@cec.md) sau la sediul consiliilor electorale de circumscripție.

Termenul limită de depunere a cererilor este de 5 zile până la ziua alegerilor, adică 30 octombrie 2023.