Nr. 1579 - cu privire la confirmarea unui jurnalist al European PressPhoto Agency pentru reflectarea și monitorizarea turului doi al alegerilor locale generale din data de 19 noiembrie 2023 

  • 14.11.2023
  • 1343
  • 0

HOTĂRÂRE

cu privire la confirmarea unui jurnalist al European PressPhoto Agency pentru reflectarea și monitorizarea turului doi al alegerilor locale generale

din data de 19 noiembrie 2023 

 

Jurnalistul acreditat de Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene din partea European PressPhoto Agency, Dumitru Doru, a înaintat Comisiei Electorale Centrale o cerere privind confirmarea sa pentru reflectarea și monitorizarea turului doi al alegerilor locale generale din data de 19 noiembrie 2023.

În temeiul art. 1, 80 alin. (8) lit. d) și 89 alin. (6) din Codul electoral nr. 325/2022 și în conformitate cu pct. 13, 16, și 19 din Regulamentul privind reflectarea alegerilor de către instituțiile mass-media, aprobat prin hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr. 1137/2023, Comisia Electorală Centrală hotărăște:

 

1. Se confirmă jurnalistul din partea European PressPhoto Agency, Dumitru Doru, pentru reflectarea și monitorizarea turului doi al alegerilor locale generale din data de 19 noiembrie 2023.

2. Persoana confirmată își va desfășura activitatea în condițiile legislației Republicii Moldova și va beneficia de drepturile observatorilor în condițiile art. 88 alin. (9) din Codul electoral nr.325/2022.

3. Hotărârea se comunică entității care a solicitat confirmarea jurnalistului.

4. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data adoptării, se publică pe pagina web oficială a Comisiei Electorale Centrale și poate fi contestată în decurs de 3 zile, fără respectarea procedurii prealabile, la Curtea de Apel Chișinău (adresa: str. Teilor, nr. 4, mun. Chișinău).

 

Președinta

Comisiei Electorale Centrale                                                                            Angelica CARAMAN

 

Chișinău, 14 noiembrie 2023

Nr. 1579