Verifică-te în RSA

Registrul de Stat al Alegatorilor (RSA) este un sistem informațional unic integrat de evidența a alegatorilor din Republica Moldova, destinat colectarii, stocarii, actualizarii si analizei informatiei despre cetatenii Republicii Moldova, inclusiv despre cei din strainatate, care au atins vîrsta de 18 ani și nu au interdicții legale de a alege.

RSA este constituit în baza Registrului de Sat al Populației, fiind actualizat continuu cu datele furnizate de Agenția Servicii Publice, Ministerul Justiției și administrația publica locala.

Datele introduse în RSA sunt în limba româna și se folosesc de catre Comisia Electorala Centrala exclusiv în scopul formarii listelor electorale. Accesul la informația din RSA este limitat.

Alegatorul este introdus în lista electorala a secției de votare în baza adresei de domiciliu sau a adresei de reședința.

În calitate de utilizator al RSA, alegatorul prin introducerea IDNP-ului din actul de identitate, poate afla adresa și numarul secției de votare la care a fost arondat la ultimile alegeri.

 

verifica.cec.md