Candidați înregistrați

Nr.

d/o

Numele

Prenumele

Sexul

Anul naşterii

 

Domiciliul/

Reședința

Profesia

Funcţia

Locul de muncă

Denumirea

partidului politic, blocului electoral care l-a desemnat/

candidat independent

Datele biografice

Declarația de avere și interese personale

Certificatul de integritate

1.

Sîrbu

Ina

F

1969

Chișinău

Inginer in construcții profesor de biologie și chimie

-

-

Partidul Democrat din Moldova

Datele biografice

Declarația de avere și interese personale

Certificatul de integritate

2. Para Gheorghii M 1953

mun. Chișinău,

or. Cricova

Manager,

profesor

președinte Sindicatul Constructorilor din Sankt-Petersburg Partidul Socialiștilor din Republica Moldova Datele biografice Declarația de avere și interese personale Certificatul de integritate
3. Țipovici

Nicolae

 

M 1978 or. Fălești Inginer manager administrator GȚ „Nicolai Țîpovici” Partidul Politic ”Partidul Nostru” Datele biografice Declarația de avere și interese personale Certificatul de integritate
4. Klimenco Valerii M 1953 mun. Chișinău Jurnalist, istoric președinte

Congresul

Comunităților ruse din Republica Moldova

Partidul Politic „ȘOR” Datele biografice Declarația de avere și interese personale Certificatul de integritate
5. Frăsîneanu Dorin M 1993

mun. Chișinău,

or. Cricova

Jurist, politolog student College of Europe Blocul Electoral„ACUM Platforma DA și PAS” Datele biografice Declarația de avere și interese personale Certificatul de integritate

6.

Pogorea

Dumitru

M

1964

r. Căușeni,

s. Taraclia,

 

Inginer constructor

director

ÎI „Pogorea”

Candidat independent

Datele biografice Declarația de avere și interese personale Certificatul de integritate

7.

Ticuș

Igor

M

1950

r. Ștefan Vodă, s. Ermoclia

 

economist

director

Radio Moldova Mea

Candidat independent

Datele biografice Declarația de avere și interese personale Certificatul de integritate