Nr. 075 - cu privire la confirmarea persoanei responsabile de finanțe (trezorierul) din partea Partidului Politic Partidul Acasă Construim Europa „PACE”, pentru perioada campaniei electorale a alegerilor locale noi din data de 21 noiembrie 2021

  • 19.10.2021
  • 290
  • 0
HOTĂRÂRE
cu privire la confirmarea persoanei responsabile de finanțe (trezorierul) din partea
Partidului Politic Partidul Acasă Construim Europa „PACE”, pentru perioada
campaniei electorale a alegerilor locale noi din data de 21 noiembrie 2021
 
La data de 18 octombrie 2021, Partidul Politic Partidul Acasă Construim Europa „PACE” a depus la Comisia Electorală Centrală un demers privind desemnarea doamnei Guzun Natalia în calitate de persoană responsabilă de finanțe (trezorier), pentru perioada campaniei electorale a alegerilor locale noi din data de 21 noiembrie 2021.
În temeiul art. 18 alin. (2) și art. 41 alin. (2) din Codul electoral nr. 1381/1997, pct. 8 din Regulamentul privind finanțarea campaniilor electorale ale concurenților electorali, aprobat prin hotărârea CEC nr. 2704/2019, Comisia Electorală Centrală hotărăște:
 
  1. Se confirmă doamna Guzun Natalia în calitate de persoană responsabilă de finanțe (trezorier) din partea Partidului Politic Partidul Acasă Construim Europa „PACE”  pentru perioada campaniei electorale a alegerilor locale noi din 21 noiembrie 2021.
  2. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data adoptării, se publică pe pagina web oficială a  Comisiei Electorale Centrale și în Monitorul Oficial al Republicii Moldova și poate fi contestată în decurs de 3 zile calendaristice de la data adoptării, fără respectarea procedurii prealabile, la Curtea de Apel Chișinău (adresa: str. Teilor, nr. 4, mun. Chișinău).
 
Președintele
Comisiei Electorale Centrale                                                                     Angelica CARAMAN
 
Secretarul
Comisiei Electorale Centrale                                                               Alexandr BERLINSCHII
 
Chișinău, 19 octombrie 2021
Nr. 75