Candidați înregistrați

L i s t a

candidaților înregistraţi pentru funcţia de primar la alegerile locale noi  din 1 noiembrie 2020

în circumscripția electorală comunală Piatra nr. 25/24, raionul Orhei

Nr.

d/o

(Nume/Prenume)

(de către cine a fost desemnat)

(denumirea formațiunii/ candidat independent)

Nr. și data hotărârii de înregistrare

Date biografice

Declarație de avere 

și interese personale

  1.  

Bodiu Viorica

Partidul Politic „Partidul Socialiștilor din Republica Moldova”

HCECE nr. 3 din 28.09.2020

Date biografice

Declarație de avere 

și interese personale

  1.  

Mădrăguna Victor

Partidul Politic „Partidul Acțiune și Solidaritate”

HCECE nr. 4 din 28.09.2020

Date biografice

Declarație de avere 

și interese personale

  1.  

Bușila Radu

Partidul Politic „Șor”

HCECE nr. 5 din 02.10.2020

Date biografice

Declarație de avere 

și interese personale

  1.  

Rotari Ion

Partidul Democrat din Moldova

HCECE nr. 6 din 02.10.2020

Date biografice

Declarație de avere 

și interese personale