Anenii Noi

  • 20.09.2016
  • 8040

 Lista secțiilor de votare Anenii Noi

Denumirea secţiei

de votare

Nr.

secţiei

de votare

 

Hotarele secţiei de votare

 

Adresa sediului  secţiei de

votare, date de contact

Anenii Noi

  1.

străzile: Suvorov, Novaia, B. Glavan,     A. Saharov, Parcului, 1 Mai, Cernîşevschi, Puşkin, Gorkii, Miciurin, Zarecinaia, Ciapaev, stradela Komarov, Komarov, Gribov, Frunze, Podgornaia, Tighina de la nr.7 pînă la sfîrşitul străzii, Zagorodnaia, Libertăţii, Trandafirilor, Păcii, Iachira, Koroliov

Casa de Cultură,      

str. Suvorov nr.7

tel.: 026522185

Anenii Noi

  2.

străzile: Concilierii Naţionale nr.5, 7, de la nr.9 pînă la sfîrşit (num. paritare şi neparitare) stradela Tihii, S.Lazo,                stradela Arteziană, Zorile, Primăverii, Victoriei, Soarelui, Vişinilor, Gagarin,        8 Martie, 9 Mai, Timireazev, Tineretului, Viilor, A.Matrosov, I. Creangă, I. Soltîs, Jukovski, Hajdău, Luceafărul,   stradela Uzinei, Şciusev, stradela Şciusev, stradela Prieteniei, Nucarilor, Berzarin, Livezilor de la nr.1 până la nr.17, Cantemir, Speranţei, Florilor, Doina, stradela Iujnîi

Centrul de Creaţie al Elevilor,

str. Concilierii Naţionale nr.22

tel.: 026522004

Anenii Noi

   3.

străzile: Concilierii Naţionale nr. 2, 3,6, 8; Tighina nr.1 pînă la nr.5, Chişinăului (numerele paritare  şi imparitare), Mărţişor, Sportivă, Z.Cosmodemeanscaia, Livezilor de la nr.18 până la nr.49

Liceul teoretic „A. Puşkin” str.Chişinăului nr.26,   

tel.: 026523496

Beriozchi

   4.

satul  Beriozchi

 

OMF  Beriozchi

tel.: 026565354

Hîrbovăţul Nou

   5.

satul  Hîrbovăţul Nou

 

Şcoala primară

tel.: 026577285

Ruseni

   6.

satul  Ruseni şi Albiniţa         

 

Căminul cultural

tel.: 026525709

Socoleni

   7.

satul  Socoleni

 

OMF s.Socoleni

tel.: 026556 2 30

Botnăreşti

    8.

satele  Botnăreşti şi  Salcia

 

Sediul  primăriei,

tel.: 0265793 51

Bulboaca

    9.

străzile: M. Eminescu, Albişoara, P.Movilă, Bulgară, Mioriţa, T.Ciorbă, Morilor, V. Lupu, G.Muzicescu, Frunze,  stradela V.Lupu, Traian, Decebal, P. Rareş, A.Donici, Mateevici, Testemiţeanu, Miron Costin, Iurie Ghereg, Hajdeu,      31 August,  I. Creangă, Mihai Sadoveanu, Alba Iulia, Petrarilor, Gh.Asachi, D.Cantemir, ZubcuCodreanu, Suveranităţii, Ştefan cel Mare, Tighina, Serelor, Vişinarilor, Teodorovici, Cuza Vodă, Independenţei, Al.Marinescu 

Gimnaziul„Anton Guzun”

str.A.Mateevici nr.1

tel.: 0265473 59

Bulboaca

10.

străzile: Cucuoarelor, Roşcani,             stradela Roşcani, Dacia, Varniţa, Gaidar, Iu.Gagarin, Păcii, Ştefan Neaga,           stradela Ştefan Neaga, Uzinelor, Victoriei, Trandafirilor, Podgorenilor, Nucarilor, M.Ciobanu, Plamadeala, A.Dimo, Livezilor,stradela Livezilor, Industrială

fosta ospătărie

str.Dacia nr.1

tel.: 0265472 35

Calfa

11.

satele Calfa şi Calfa Nouă.

Gimnaziu tel.: 026537282

Chetrosu

12.

străzile: Chişinăului nr.1, Entuziaştilor, Frunze, Tineretului, Livezilor, Independenţei, Arţarilor, Viliamsov,       stradela Viliamsov, Sportivă, Plopilor, S.Chireev, stradela S.Chireev, Viilor, stradela Şcolară, Moşiei, Luceafărului, Viitorului, Teilor, AlbaIulia, Ghioceilor, Prieteniei, Trandafirilor.

 

Gimnaziu „Gr.Vieru”

str. Frunze nr.24

tel.: 026532117

Chetrosu

13.

străzile: Chişinăului nr.2-60, nr.3-69, nr.7/1, nr.7/2,Salciilor, Iazului, Medicului, stradela Medicului, Ion Creangă, stradela Ion Creangă, Caştanului, stradela Caştanului, M.Eminescu, Primului Învăţător, Plopului, stradela Plopului, stradela Ploilor, Izvoarelor, Sf.Dumitru, Igor Vieru, Vasile Alecsandri, Veronica Micle, Sf.Vasile, Victoriei, Bisericii, Andrei Doga, Bîcului, Tighina

Căminul cultural

str. I.Creangă nr.2

tel.: 026532700

Todireşti

14.

satul Todireşti

 Gimnaziu 

 str.Ştefan cel Mare nr. 65,   tel.: 026576586

Chirca

15.

satele  Chirca  şi  Botnăreştii Noi

Cantina Gimnaziului

tel.: 0265533 25

Ciobanovca

16.

satele Ciobanovca şi Mirnoe

Gimnaziu

tel.: 0265782 06

Troiţa Nouă

   17.

satele Troiţa Nouă  şi Balmaz

Gimnaziu 

 tel.: 0265513 67

Cobusca Nouă

   18.

satul Cobusca Nouă

sediul primăriei,

str. Ştefan cel Mare, 42

tel.73238, 73233

Cobusca Veche

   19.

satele Cobusca Veche şi Floreşti

căminul cultural

tel.: 026535 6 83

Delacău

   20.

satul  Delacău

 Gimnaziul

tel.: 0265362 30

Floreni

   21.

străzile: Ştefan cel Mare, Livezilor, Fântăniţa, Ciocărliei, Valahilor,             D. Cantemir, Stânjeneilor, 31 August, Bogdan P.Haşdeu, A. Lupan, M. Costin, I. Creangă, C.Negruzzi, I.Vatamanu, Cobzarilor, Mateevici, Hotinului, Dimo, M. Viteazu, Alecsandri, Luceafărul, Prieteniei, Doina, Dacilor, Eminescu, Florilor, Nucarilor, Mihail Groza, Trandafirilor, 8 Martie, Primăverii, Voluntarilor, T. Ciorbă,    Doina şi Ion Aldea Teodorovici, Grigore Vieru, Nicolae Sulac, Gheorghe Ghimpu,   Mihai Dolgan, Emil Loteanu. 

Gimnaziu

str. Ştefan сel Mare, 103 A

tel.: 0265615 18

 

Floreni

   22.

străzile: Chişinăului, CFM, Păcii, Cantonului

Grădiniţa de copii

„Poiana Picilor” str.Chişinăului nr.6,

 tel.: 0265932 10

Geamăna

   23.

satele Geamăna şi Batîc

Casa de cultură,

sala de festivităţi

tel.: 0265689 14

Gura Bîcului

   24.

satul Gura Bîcului

Gimnaziu

tel.: 0265416 80

Hîrbovăţ

   25.

Parţile de NordEst şi SudEst a satului pînă la strada ”ProtoiereuMitrofor Ioan Negură”, inclusiv şi partea stîngă a străzii  nominalizate  de la Nord spre Sud.

Şcoala primară

str.Păcii

tel.: 0265724 54

Hîrbovăţ

   26.

Parţile de NordVest, Vest şi SudVest a localităţii pînă la strada ”ProtoiereuMitrofor Ioan Negură”, inclusiv şi partea dreaptă a străzii de la Nord spre Sud

Liceul teoretic „I.Creangă”

tel.: 026572601

Maximovca

  27.

satul Maximovca

Sediul primăriei,

str. Renaşterii nr.2

 tel.: 0 22 359202;

        0 22 359341

Mereni

 28.

străzile: Decebal nr.9-19, Mioriţei, Viilor nr.1-10, Bujorilor 1-9, Izvoarelor 1-38, Hatmanei 1-9, Bugeacului 1-22, D. Cantemir 1-45, stradela 1 D. Cantemir 1-15, stradela 2 D. Cantemir 1-23, 3 D. Cantemir, 1-16, B. Glavan 1-49, Victoriei 1-21, Ştefan cel Mare 2-102, 1-91, stradela Ştefan   cel Mare 1-18, Bucovinei 1-30, stradela Bucovinei 1-19, Arhangelului Mihail 1-19, stradela Arhangelului Mihail 1-32, Miron Costin 1-34, Alba Iulia 1-18, Independenţei 1-77,  Păcii 1-13, Trandafirilor 1-12, Festivalului 19, I. Gagarin 1-93, Albişoara 1-50, Blajinilor 158, stradela Blajinilor 2-14, stradela 2 Blajinilor 2-12, Fîntînilor 1-19, Rufa 1-39, Satîrului 1-11, A.Russo 1-51, Entuziaştilor 1-31, Daciei 1-34, Zorilor 1-13, T.Şevcenco 1-18, 31 August 2-122, Dragoş Vodă 1-29, Garoafelor.

Şcoala  primară grădiniţă

str.Ştefan cel Mare nr.71

tel.: 026554347

Mereni

   29.

străzile: 31 August 1-93, Dumbrăvilor 1-88,Unirii 1-74, Speranţei 123,  Alexandru Cel Bun 1-81,stradela Alexandru cel Bun 1-4, I.Creangă 1-23, 1 Mai 1-46, Cobzarului 1-55,stradela Cobzarului 1-17, Tinereţei 1-35, Prieteniei 1 -47,       Vasile  Lupu 1-28, 8 Martie 1-19, Hotinului 1-14, Ştefan Neaga 1-30, Grigore Ureche 1-18, Horelor 1-22, Ştefan Cel Mare 111-119, Chişinăului 1-44, Struguraş 1-28, Doinelor 2-32, Vasile Alecsandri 1-48, Pescarilor 1-18, Valahiei 1-33, George Cojbuc 1-16, Colinelor 2-46, Deşteptării 1-41, 27 august 1-48, Haiducului 1-23, Livezilor 1-30, Prisăcarului 1-20, Florilor 1-28, Hîrtopului 1-25, Nicolae Costenco 1-12, Cucoarelor 1-7, Cutezanţei 1-53,      Mihai Eminescu 1-23, Emil Nicula,                stradela Prieteniei 113.

Liceul teoretic

”Emil Nicula”,

 str.Ştefan cel Mare nr.104

tel.: 026554304

Merenii Noi

   30.

satul  Merenii Noi

Grădiniţa de copii

str.Şcolii nr.2

tel.: 026562588

Ochiul Roş

   31.

satele Ochiul Roş şi Picus

Clădirea fostului Gimnaziu,      str.Molodiojnaia

tel.: 026558236

Puhăceni

   32.

satul Puhăceni

Complexul  sportiv, str. Centrală nr.25

tel.: 026575853

Roşcani

   33.

satul Roşcani

Sediul primăriei, str.Ştefan cel Mare nr.15

tel.: 026538498

Speia

34.

satul Speia

Sediul primăriei,     str.Ştefan cel Mare nr.4  tel.743 67

Şerpeni

35.

satul Şerpeni

Gimnaziul

str.Ştefan cel Mare nr.18

tel.: 0265342 38

Teliţa

36.

satele Teliţa şi Teliţa Nouă

  Căminul cultural,    

  str.M.Eminescu

tel.: 0265312 17

Ţînţăreni

37.

satul Ţînţăreni

Casa de cultură str. M.Eminescu

tel.: 026533 906

Creţoaia

38.

satul Creţoaia

Şcoala primară,

str.Şcolii  nr.7

tel.: 0265632 92

Varniţa

39.

De la str.Tighina spre partea de sus a satului, inclusiv  toată  str.Tighina 

Centrul de Cultură 

 şi Tineret,  

str.Tighina, nr.60

 tel.: 0265463 15

Varniţa

40.

De la str.Tighina spre partea de jos a satului 

 Centrul Multifuncţional ”Asclepio”

str.Tighina nr.60

tel.: 0265936 79

Varniţa

41.

Pentru locuitorii mun.Bender şi părţii stîngi a Nistrului

Holul Liceului teoretic, str.I.Creangă 20a,     

tel.: 026546235

Varniţa

42.

Pentru locuitorii mun.Bender şi părţii stîngi a Nistrului

Sala de festivităţi a Liceului teoretic, str.I.Creangă 20a,

tel.: 026593996

Zolotievca

43.

satele Zolotievca şi Nicolaevca

incinta Gimnaziului Zolotievca,

 tel.: 0265951 66

Larga

44.

satul Larga

Şcoala primară, str. Centrală 67

tel.: 0265592 05