Componenţa CEC 2011 - 2016

  • 21228

Dr. Iurie Ciocan

( Preşedintele Comisiei Electorale Centrale)

Nascut la 19 mai 1971, mun. Chisinau.

Declarație de venit 2015

Declarație de  interes personal 2015

Declarație de venit 2014

Declarație de  interes personal 2014

Declarație de venit 2013

Declarație de  interes personal 2013

Declarație de venit 2012

Declarație de  interes personal 2012

 

Studii:

2008: sustine teza de doctorat, Academia de Stiinte a RM;

2004 – 2008: Universitatea de Stat din Moldova, Facultatea de Drept, licentiat în drept;

1999 – 2002: studii de doctorat, Academia de Administrare Publica de pe lînga Guvernul Republicii Moldova;

1997 – 1999:studii de masterat, Academia de Administrare Publica de pe lînga Guvernul Republicii Moldova, magistru în relatii internationale;

1989 – 1994:Universitatea Tehnica din Moldova, Facultatea de urbanism si arhitectura, specialitatea inginer.
 

Experienta profesionala:

Din 2011: presedinte al Comisiei Electorale Centrale;

2005– 2011: secretar al Comisiei Electorale Centrale;

2003 – 2005: membru al Comisiei Electorale Centrala;

Din 1999:lector universitar, Academia de Administrare Publica de pe lînga Guvernul Republicii Moldova, Catedra Drept International si Politica Externa.
 

Expert electoral deplin acreditat BRIDGE.

Titluri stiintifice: doctor în stiinte politice.

Titluri onorifice: Doctor Honoris Causa al Academiei Internationale de Informatizare pe lînga ONU (sectia RM)
 

Andrei Volentir

(Secretarul Comisiei Electorale Centrale)

Nascut la 1 mai 1975, or. Floresti, r-nul Floresti.

 

 

Studii:

1996 – 2000: Scoala Nationala de Studii Politice si Administrative, facultatea Administratie publica, Bucuresti, România;

1995 – 1996: Universitatea de Stat din Moldova, facultatea de Stiinte politice, Chisinau, Republica Moldova;

1990 – 1995: Colegiul Republican de Microelectronica si Tehnica de Calcul, Chisinau, Republica Moldova.

 

Experienta profesionala:

Din 2011: secretar al Comisiei Electorale Centrale;

2010 – 2011: sef, Sectia informare legislativa, Aparatul Presedintelui Republicii Moldova;

2006 – 2009: consultant, Parlamentul Republicii Moldova;

2001 – 2009: lector universitar, Universitatea de Studii Politice si Economice Europene, catedra Stiinte politice si drept;

2002 – 2005: jurist, societatea comerciala „Triada” SRL;

2000 – 2002: consilier juridic, Asociatia Primarilor si Consilierilor Crestin Democrati.


Dr. Ştefan Urîtu

(Membru al Comisiei Electorale Centrale)

Nascut la 9 ianuarie 1951,  s. Ustia, r. Dubasari

 

Studii:

1980 – 1983: doctorand/cercetator stiintific inferior, Institutul de metalurgie neferoasa „I. P. Bardin”, Moscova;

1973 – 1977: Institutul Pedagogic de Stat din Tiraspol, facultatea fizici si matematici;

1966 – 1967: Colegiul de veterinari si zootehnie din Carmanova, r-l Grigoriopol.

 

Experienta profesionala:

Din octombrie 2015: membru al Comisiei Electorale Centrale;

2011 - octombrie 2015: vicepresedinte al Comisiei Electorale Centrale;

august – decembrie 2010: deputat în Parlamentul RM de Legislatura a XVIII-a;

februarie – septembrie 2010: consilier al Presedintelui RM în probleme politice;

1993 – 2010: presedinte, Comitetul Helsinki pentru Drepturile Omului din Republica Moldova;

1988 – 2010: docent/conferentiar, pro-decan, facultatea de fizici si matematici, Universitatea de Stat din Tiraspol, cu sediul la Chisinau;

1989 – 1992: membru, Consiliul Republican al Frontului popular;

1990 – 1993: în cadrul sectiei Tiraspol a Frontului Popular, fondeaza prima asociatie neguvernamentala – Comitetul pentru Drepturile Omului din Transnistria, avînd ca scop monitorizarea crimelor contra umanitatii savârsite de agentii fostului KGB si a regimului separatist instaurat de grupul „ALPHA” a BFI (ФСБ);

1983 – 1988: lector superior, Catedra de fizica, Universitatea de Stat din Tiraspol;

1977 – 1979: lector, Institutul Pedagogic de Stat din Tiraspol, Facultatea fizici si matematici.

 

Titluri stiintifice: doctor în fizica.


Vasile Gafton

(Membru al Comisiei Electorale Centrale)

Nascut la 26 august 1967, s. Tîrnova, r-nul Donduseni.

 

Studii:

1990 – 1994: Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Iasi, România, Facultatea de drept, licentiat în drept.

 

Experienta profesionala:

Din 2011: membru, al Comisiei Electorale Centrale;

2005 – 2011: membru al Comisiei Electorale Centrale;

2007 – prezent: avocat, Cabinetul avocatului  „Vasile Gafton”;

2005 – 2007: consultant, fractiunea Partidului Democrat din Moldova, Parlamentul RM;

1994 – 2004: anchetator superior, anchetator pe cauze speciale, Procuratura mun. Chisinau; sef-adjunct, Directia urmarire penala,  Procuratura Generala.


Svetlana Guţu

 (Membru al Comisiei Electorale Centrale)

 

Nascuta la 26 mai 1955, mun. Chisinau.

 

Studii:

1996 – 2000: Universitatea de Stat din Moldova, Facultatea de Drept, licentiata în drept;

1995 – 1998: masterat în administratie publica, Academia de Administratie Publica pe lînga Guvernul RM;

1974 – 1979: Universitatea de Stat din Moldova, Facultatea Filologie.

 

Experienta profesionala:

Din 2011: membru al Comisiei Electorale Centrale;

1999 – prezent: jurist, Stadionul Republican;

1997 – 1999: jurist, Directia Generala de Ocrotire a Copilului;

1991 – 1996: secretar, Comisia Administrativa a Comitetului Executiv Raional, Edinet.

Stagii si formari:

-         Femeile pot reusi, Asociatia „Femeile laburiste din Norvegia”;

-         Comunicarea politica, Fundatia Jean Jaurès;

-         Managementul campaniei electorale, Institutul Republican International;

-         Gender, liderism si reteaua de comunicare, Femeile PSD din Suedia.


Vitalie Modrîngă

( Membru al Comisiei Electorale Centrale)

 

Nascut la 4 aprilie 1967, satul Isnovat, raionul Criuleni

 

 

Studii:

1989 - 1994     Universitatea de Stat din Moldova, facultatea de drept.

 

 

 

Experienta profesionala:

2012 - 2014    consultant national, UN Women în Moldova;

2012 -2011    consultant principal, Cancelaria de Stat a Republicii Moldova;

2011 - 2006   Presedinte, Centrul de Drept si Interese Comunitare,

                    jurist  – Liga pentru apararea drepturilor omului,  prin cumul

                    jurist la saptamânalul juridic  „Dreptul”;

2006 - 2005    sef al Departamentului teoria si practica judiciara, saptamânalul juridic  „Dreptul”;

2004 - 2002    sef al Serviciului analiza legislatiei în cadrul Centrului pentru Drepturile Omului;

2002 - 1998    consultant principal în Sectia promulgare a Serviciului acte ale Presedintelui din Aparatul Presedintelui
                      Republicii Moldova;

1998 -1997    sef al Secretariatului la Curtea Constitutionala a Republicii Moldova;                                     

1997 - 1995    profesor la catedra discipline juridice a  Colegiului   Republican de Informatica;

1995 - 1994    jurist în cadrul Ministerului Tineretului Sportului si Turismului.


Vadim Moţarschi

( Membru al Comisiei Electorale Centrale)

 

Nascut la 22 martie 1981, mun. Chisinau.

Studii

2003 – 2004: masteratul în drept, Universitatea Libera Internationala din Moldova;

1998 – 2003: Universitatea de Stat din Moldova, Facultatea de Drept,licentiat în drept.

 

Experienta profesionala:

Din 2011: membru al Comisiei Electorale Centrale;

din 2011: avocat;

octombrie – decembrie 2010: reprezentant cu drept de vot consultativ în Comisia Electorala Centrala;

2008 – 2010: sef, Directia Drept si Relatii Externe, Serviciul de Informatii si Securitate al Republicii Moldova;

2006 – 2008: consultant principal, Directia Drept si Relatii Publice, Aparatul Presedintelui Republicii Moldova

2006 – 2006: jurist superior, Directia Suport Juridic în Activitatea de Creditare, Litigii Creditare, Executare, BC „Moldova-Agroindbank” SA;

2003 – 2006: Sef, Sectia Economica, Directia Grefei, Curtea Suprema de Justitie a Republicii Moldova

2001 – 2003: consultant juridic, A.P. „Clinica Juridica”.


Eduard Răducan

(Membru al Comisiei Electorale Centrale)

 

Nascut la 10 iulie 1975

 

Studii:

2010 – Universitatea de Stat din Moldova, Facultatea Drept, doctorand;

2002 – 2003: Universitatea de Stat din Moldova, Facultatea Drept, masterat;

1997 – 2001: Universitatea de Stat din Moldova, Facultatea Drept;

1992 – 1997: Universitatea Tehnica din Moldova­, Facultatea Urbanistica si Arhitectura.

 

Experienta profesionala:

Din decembrie 2011: membru al Comisiei Electorale Centrale;

2010 – 2011: avocat stagiar;                                                                                        

2008 – 2010: ofiter de informatii, Serviciul de Informatii si Securitate;

2007 – 2008: sef Sectie, Ministerul Justitiei;

2005 – 2007: vicedirector al Departamentului de Executare Departamentul de Executare, Ministerul Justitiei;

2004 – 2006: lector, Academia de Administratie Publica  pe  lînga Presedintele RM

2002 – 2005: consultant principal, Sef Serviciu, Directia Drept si relatii publice Aparatul Presedintelui Republicii Moldova;

1998 – 2002: ofiter corpul de comanda, Ministerul Afacerilor Interne al RM.


Alexandru Simionov

(Membru al Comisiei Electorale Centrale)


Nascut la 13 octombrie 1978 , or. Dubasari.


Studii:

2007:Centrul European pentru Studii de Securitate, Germania/SUA;

2004:Participant in cadrul Programului studii pentru tinerii lideri politici SUA. Studierea sistemului electoral al SUA;

2001 – 2002: masterat, Universitatea de Stat din Moldova, Facultatea Relatii Internationale, Stiinte Politice si Administrative, magistru in stiinte politice;

1998 – 2002: Universitatea de Stat din Moldova, Facultatea de Drept, specialitatea Drept public, sectia fara frecventa;

1995 – 2000: Universitatea de Stat din Moldova, Facultatea Relatii Internationale, Stiinte Politice si Administrative, specialitatea Relatii Internationale.


Experienta profesionala:

Din 2011: membru al Comisiei Electorale Centrale;

2008 – 2009: expert detasat in cadrul Secretariatului Regional pentru Cooperare Parlamentara in Europa de Sud-Est, pe parcursul Presedintiei Republicii Moldova in cadrul SEECP;

2008: lector in cadrul proiectului Parlamentul Tinerilor, Chisinau

2003 – 2009: consultant principal, Comisia pentru Politica Externa si Integrare Europeana, Parlamentul Republicii Moldova;

2002 – 2003: secretar III, Ministerul Afacerilor Externe;

2007 – 2008: expert in cadrul Proiectul PNUD privind Consolidarea Capacitatilor Institutionale ale Parlamentului Republicii Moldova in domeniul Integrarii Europene;

2007: participant in cadrul Programului John Smith Memorial Trust,  Londra, Marea Britanie;

2001 – 2007: lector, Catedra Relatii internationale, Universitatea de Stat din Moldova, Facultatea Relatii Internationale, Stiinte Politice si Administrative;

2000 – 2001: asistent de proiect, Reprezentanta Inaltului Comisariat al ONU pentru Refugiati;

1999: stagiere in cadrul Misiunii OSCE in Republica Moldova.


Igor Vremea

(Membru al Comisiei Electorale Centrale (februarie - septembrie 2011)


Nascut la 17 martie 1973.

 

Studii:

1998 – 2003: studii  de doctorat, Universitatea de Stat din Moldova       

2000: magistru în drept, Universitatea de Stat din Moldova  

1992 – 1997: Universitatea de Stat din Moldova, Facultatea Drept, licentiat în drept;

1988-1992: Scoala pedagogica din Calarasi, profesor de clasele primare.

 

Experienta profesionala:

februarie – septembrie 2011: membru al Comisiei Electorale Centrale;

2009 – 2010: presedinte, Comisia securitate nationala, aparare si ordine publica,  Parlamentul RM;

2009 – 2010: deputat în Parlamentul RM de Legislatura a XVIII-a;

mai – august 2009: vicepresedinte, Comisia juridica pentru numiri si imunitati, Parlamentul RM;

aprilie – august 2009: deputat în Parlamentul RM de Legislatura a XVII-a;

2008 – prezent: conferentiar universitar, Catedra Drept penal si criminologie, Facultatea de drept, Universitatea de Stat din Moldova;

2007 – 2009: consilier al Presedintelui Republicii Moldova în problemele juridice, sef , Directia drept si relatii publice, Aparatul Presedintelui RM;

2005 – 2007: secretar I, Ambasada Republicii Moldova în Republica Ungara (Ministerul Afacerilor Externe si Integrarii Europene al Republicii Moldova);

2004 – 2005: conferentiar universitar, Catedra Drept penal si criminologie, Facultatea de drept, Universitatea de Stat din Moldova;

2003 – 2005: sef adjunct, Serviciul acte ale Presedintelui, Directia drept si relatii publice, Aparatul Presedintelui RM

2002 – 2004: lector,  Catedra Drept penal si criminologie, Facultatea de drept, Universitatea de Stat din Moldova;

2002 – 2003: sef, Sectia promulgare, Serviciul Acte ale Presedintelui, Directia drept si relatii publice, Aparatul Presedintelui RM;

2002 – 2007: membru, presedinte, Comisia de Certificare pe lînga Ministerul Justitiei;

2001 – 2002: sef adjunct,Catedra Drept penal si criminologie, Facultatea de drept, Universitatea de Stat din Moldova;

1998 – 2002: lector, Catedra Drept penal si criminologie, Facultatea de drept, Universitatea de Stat din Moldova;

1998 – 2002: avocat;

1997 – 1998: lector stagiar, Catedra Drept penal si criminologie, Facultatea de drept, Universitatea de Stat din Moldova.

 

Titluri stiintifice:  Doctor în drept


 

Ştefan Creangă

( Membru al Comisiei Electorale Centrale (februarie 2011 - februarie 2014)

 

Născut la 16 mai 1973 s. Goteşti, r-n Cantemir.

 

Studii:

1995 – 2001: Universitatea de Stat din Republica Moldova, Facultatea de Drept, specialitatea Drept public, licenţiat în drept;

Cursuri de perfecţionare:

-         „Dezvoltarea sistemului de achiziţii electronice în Moldova: probleme şi direcţii pe viitor”, Dr. Paul  Schapper;

-         „Conflictele de interese”, Transparency International Moldova;

-         “Twinning Project Management”, Prof. Mioara Diaconescu (Romania);

-         “Instruire specializată pentru negociatorii acordului de asociere EU - RM”, IDIS Viitorul;

-         “Evaluarea caracteristicilor tehnice ale Sistemului electronic de achiziţii din Moldova”, Anton Angelov;

-         Seminar de creştere a competenţelor: achiziţiile de bunuri, lucrări şi servicii de consultanţă în cadrul operaţiunilor finanţate de Banca Mondiala;

-         “International Procurement Management”, Torino, Republica Italiana;

-         “Workshop on the WTO Government Procurement Procedures”.

 

Experientă profesională:

2011- februarie, 2014: membru al Comisiei Electorale Centrale;

2009 – 2014: Director General, Agenţia Achiziţii Publice;

2009: consultant principal, Parlamentul RM;

2006 – 2008: jurist, consilier al directorului general, S.A. „IPTEH”;

2002 – 2006: consultant principal, Comisia Electorala Centrala.

2002: consultat, sef adjunct al  Direcţiei generale drept public, Centrul de Creaţie Legislativa pe lîngă Guvernul RM;

2001- 2002: lector, Universitatea Real-Umanistică;

1998 – 2002: expert de proiect, Organizaţia neguvernamentală “Ex Lege”.