Nr. 997 - cu privire la acreditarea observatorilor internaționali din partea Ambasadei Ucrainei în Republica Moldova în vederea monitorizării alegerilor Guvernatorului (Bașcanului) al UTA Găgăuzia și a alegerilor parțiale pentru Adunarea Populară a UTA Găgăuzia din 30 aprilie 2023

  • 21.03.2023
  • 412
  • 0
HOTĂRÂRE
cu privire la acreditarea observatorilor internaționali din partea
Ambasadei Ucrainei în Republica Moldova în vederea monitorizării
alegerilor Guvernatorului (Bașcanului) al UTA Găgăuzia și a alegerilor parțiale
pentru Adunarea Populară a UTA Găgăuzia din 30 aprilie 2023
 
Ambasada Ucrainei în Republica Moldova a înaintat Comisiei Electorale Centrale un demers privind acreditarea a șase persoane în calitate de observatori internaționali pentru monitorizarea alegerilor Guvernatorului (Bașcanului) al UTA Găgăuzia și a alegerilor parțiale pentru Adunarea Populară a UTA Găgăuzia din 30 aprilie 2023.
În temeiul art. 32, art. 88 alin. (4) și art. 155 alin. (5) din Codul electoral nr. 325/2022 și în conformitate cu pct. 5, pct. 9 subpct. 2) și pct. 15 din Regulamentul privind statutul observatorilor și procedura de acreditare a acestora, aprobat prin hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr. 332/2006, cu modificările ulterioare, Comisia Electorală Centrală h o t ă r ă ș t e:
 
1. Se acreditează în calitate de observatori internaționali șase persoane din partea Ambasadei Ucrainei în Republica Moldova în vederea monitorizării alegerilor Guvernatorului (Bașcanului) al UTA Găgăuzia și a alegerilor parțiale pentru Adunarea Populară a UTA Găgăuzia din 30 aprilie 2023, conform anexei.
2. Persoanele acreditate în calitate de observatori internaționali își vor desfășura activitatea în condițiile legislației Republicii Moldova.
3. Hotărârea se comunică entității care a solicitat acreditarea observatorilor.
4. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data adoptării, se publică pe pagina web oficială a Comisiei Electorale Centrale și în Monitorul Oficial al Republicii Moldova și poate fi contestată în decurs de 3 zile calendaristice de la data adoptării, fără respectarea procedurii prealabile, la Curtea de Apel Chișinău (adresa: str. Teilor, nr. 4, mun. Chișinău).
 
Secretarul
Comisiei Electorale Centrale                                                                  Alexandr BERLINSCHII
 
Chișinău, 21 martie 2023
Nr. 997