Nr. 2235 - cu privire la acreditarea observatorilor internaționali din partea Asociației obștești „Reprezentanța din Moldova a International Republican Institute din SUA” în vederea monitorizării alegerilor parlamentare și a referendumului republican consultativ  din 24 februarie 2019

  • 04.02.2019
  • 627
  • 0

H O T Ă R Î R E

cu privire la acreditarea observatorilor internaționali din partea Asociației obștești

„Reprezentanța din Moldova a International Republican Institute din SUA” în vederea monitorizării alegerilor parlamentare și a referendumului republican consultativ

 din 24 februarie 2019

 

Asociația obștească „Reprezentanța din Moldova a International Republican Institute din SUA” a înaintat Comisiei Electorale Centrale un demers privind acreditarea a 17 persoane în calitate de observatori internaționali pentru monitorizarea alegerilor parlamentare și a referendumului republican consultativ din 24 februarie 2019.

Asociația obștească „Reprezentanța din Moldova a International Republican Institute din SUA” este o asociație calificată ce se ocupă, conform statutului ei, de apărarea drepturilor omului și a valorilor democratice.

În temeiul art. 18 alin. (2), art. 68 alin. (3) din Codul electoral nr. 1381-XIII din 21 noiembrie 1997, pct. 5, pct. 9 subpct. 2) şi pct. 15 din Regulamentul privind statutul observatorilor şi procedura de acreditare a acestora, aprobat prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 332 din 24 octombrie 2006, Comisia Electorală Centrală hotărăşte:

1. Se acreditează în calitate de observatori internaţionali 17 persoane din partea Asociației obștești „Reprezentanța din Moldova a International Republican Institute din SUA” în vederea monitorizării alegerilor parlamentare și a referendumului republican consultativ din 24 februarie 2019, conform anexei.     

2. Persoanele acreditate în calitate de observatori internaționali își vor desfășura activitatea în condițiile legislației Republicii Moldova.

3. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării, se publică pe pagina web oficială a Comisiei Electorale Centrale şi în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, cu respectarea prevederilor privind protecția datelor cu caracter personal.

 

Președintele

Comisiei Electorale Centrale                                                                                 Alina RUSSU

 

Secretarul

Comisiei Electorale Centrale                                                           Veaceslav AGRIGOROAE

 

Chișinău, 04 februarie 2019

Nr. 2235