Nr. 2232 - cu privire la acreditarea observatorilor naționali din partea Asociației obștești „MIRAD” în vederea monitorizării alegerilor parlamentare din 24 februarie 2019

  • 04.02.2019
  • 648
  • 0

H O T Ă R Î R E

cu privire la acreditarea observatorilor naționali din partea Asociației obștești

„MIRAD” în vederea monitorizării alegerilor parlamentare din 24 februarie 2019

 

Asociația obștească „MIRAD” a înaintat Comisiei Electorale Centrale un demers privind acreditarea a 20 de persoane în calitate de observatori naționali pentru monitorizarea alegerilor parlamentare din 24 februarie 2019.

Conform statutului și calificării, Asociația obștească „MIRAD” se ocupă de apărarea drepturilor omului și a valorilor democratice.

În temeiul art. 18 alin. (2) și art. 68 alin. (4) și alin. (6) din Codul electoral nr. 1381-XIII din 21 noiembrie 1997, pct. 5 și pct. 9 din Regulamentul privind statutul observatorilor și procedura de acreditare a acestora, aprobat prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 332 din 24 octombrie 2006, Comisia Electorală Centrală h o t ă r ă ş t e:

 

1. Se acreditează în calitate de observatori naționali 20 de persoane din partea Asociației obștești „MIRAD” în vederea monitorizării alegerilor parlamentare din 24 februarie 2019, conform anexei.

2. Persoanele acreditate în calitate de observatori naționali își vor desfășura activitatea în condițiile legislației Republicii Moldova.

3. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării, se publică pe pagina web oficială a Comisiei Electorale Centrale și în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, cu respectarea prevederilor privind protecția datelor cu caracter personal.

 

Preşedintele

Comisiei Electorale Centrale                                                                                   Alina RUSSU

 

Secretarul

Comisiei Electorale Centrale                                                             Veaceslav AGRIGOROAE

 

Chişinău, 04 februarie 2019

Nr. 2232