Nr. 4524 - cu privire la aprobarea Programului calendaristic pentru realizarea acţiunilor de organizare şi desfăşurare a alegerilor locale noi ale primarilor comunei Ochiul Roș, raionul Anenii Noi, şi comunei Sărata-Galbenă, raionul Hînceşti, din data de 15 mai 2016

  • 04.03.2016
  • 4392
  • 0

HOTĂRÎRE

cu privire la aprobarea Programului calendaristic pentru realizarea acţiunilor

de organizare şi desfăşurare a alegerilor locale noi ale primarilor comunei Ochiul Roș, raionul Anenii Noi, şi comunei Sărata-Galbenă, raionul Hînceşti, din data de 15 mai 2016

 

În scopul punerii în aplicare a hotărîrii Comisiei Electorale Centrale nr. 4342 din 8 decembrie 2015 cu privire la stabilirea datei alegerilor locale noi ale primarilor comunei Ochiul Roș, raionul Anenii Noi, şi comunei Sărata-Galbenă, raionul Hînceşti, şi în temeiul art. 18, 22 şi 26 din Codul electoral nr. 1381-XIII din 21 noiembrie 1997, Comisia Electorală Centrală hotărăşte:

 

1. Se aprobă Programul calendaristic pentru realizarea acţiunilor de organizare şi desfăşurare a alegerilor locale noi ale primarilor comunei Ochiul Roș, raionul Anenii Noi, şi comunei Sărata-Galbenă, raionul Hînceşti, din data de 15 mai 2016 (se anexează).

2. Prezentul program se remite pentru informare şi realizare în limita competenței autorităților publice ale comunelor Ochiul Roș din raionul Anenii Noi și Sărata–Galbenă din raionul Hîncești, partidelor politice reprezentate în Parlament, precum şi organelor electorale după constituirea acestora.

3. Monitorizarea nivelului de realizare a acţiunilor din Program se va efectua de către Direcţia management alegeri și alte subdiviziuni responsabile din cadrul Aparatului Comisiei Electorale Centrale.

4. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării, se publică pe site-ul oficial al Comisiei Electorale Centrale şi în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

 

Președintele
Comisiei Electorale Centrale

 

 

Iurie CIOCAN

Secretarul
Comisiei Electorale Centrale

 

Andrei VOLENTIR

 

Chișinău, 4 martie 2016

Nr. 4524