Nr. 2551 - cu privire la aprobarea Programului calendaristic pentru realizarea acțiunilor de organizare și desfășurare a alegerilor locale generale din 20 octombrie 2019

  • 31.07.2019
  • 4387
  • 0

H O T Ă R Î R E

cu privire la aprobarea Programului calendaristic

pentru realizarea acțiunilor de organizare și desfășurare

a alegerilor locale generale din 20 octombrie 2019

 

În scopul punerii în aplicare a Hotărîrii Parlamentului Republicii Moldova nr. 53 din 18 iunie 2019 privind desfășurarea alegerilor locale generale şi în temeiul art. 18 alin. (2), art. 26 şi art. 130 din Codul electoral nr. 1381-XIII din 21 noiembrie 1997, Comisia Electorală Centrală hotărăşte:

 

1. Se aprobă Programul calendaristic pentru realizarea acțiunilor de organizare şi desfăşurare a alegerilor locale generale din data de 20 octombrie 2019, conform anexei.

2. Prezentul program se trimite, spre informare şi realizare în limita competențelor, partidelor politice, instanțelor judecătorești, autorităților publice centrale și locale, precum şi organelor electorale, după constituirea lor.

3. Monitorizarea nivelului de realizare a acțiunilor din program se va efectua de către Direcţia management alegeri din cadrul Aparatului Comisiei Electorale Centrale.

4. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării, se publică pe pagina web oficială a Comisiei și în Monitorul Oficial al Republicii Moldova și poate fi contestată în decurs de 30 de zile de la comunicare prin depunerea cererii prealabile la Comisia Electorală Centrală (adresa: str. Vasile Alecsandri, nr. 119, mun. Chișinău).

 

Președintele

Comisiei Electorale Centrale                                                                                             Dorin CIMIL

 

Secretarul

Comisiei Electorale Centrale                                                                       Maxim LEBEDINSCHI

                    

Chișinău, 31 iulie 2019

Nr. 2551