Nr. 4103 - cu privire la aprobarea Programului calendaristic pentru realizarea acțiunilor de organizare și desfășurare a alegerilor pentru funcția de Președinte al Republicii Moldova din 1 noiembrie 2020

  • 15.08.2020
  • 3335
  • 0

H O T Ă R Â R E

cu privire la aprobarea Programului calendaristic

pentru realizarea acțiunilor de organizare și desfășurare a alegerilor

pentru funcția de Președinte al Republicii Moldova din 1 noiembrie 2020

 

În scopul punerii în aplicare a Hotărârii Parlamentului Republicii Moldova nr. 65 din 21 mai 2020 cu privire la stabilirea datei alegerilor Președintelui Republicii Moldova şi în temeiul art. 18 alin. (2), art. 26 şi art. 107 din Codul electoral nr. 1381/1997, Comisia Electorală Centrală hotărăşte:

 

1. Se aprobă Programul calendaristic pentru realizarea acțiunilor de organizare şi desfășurare a alegerilor pentru funcția de Președinte al Republicii Moldova din 1 noiembrie 2020, conform anexei.

2. Prezentul program se trimite, spre informare şi realizare în limita competențelor, partidelor politice, instanței judecătorești, autorităților publice centrale și locale, precum şi organelor electorale, după constituirea lor.

3. Monitorizarea nivelului de realizare a acțiunilor din program se va efectua de către Direcția management alegeri din cadrul Aparatului Comisiei Electorale Centrale.

4. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data adoptării, se publică pe pagina web oficială a Comisiei și în Monitorul Oficial al Republicii Moldova și poate fi contestată  în decurs de 3 zile calendaristice de la data adoptării, fără respectarea procedurii prealabile, la Curtea de Apel Chișinău (adresa: str. Teilor, nr. 4, mun. Chișinău).

 

Preşedintele

Comisiei Electorale Centrale                                                                                          Dorin CIMIL

 

Secretarul

Comisiei Electorale Centrale                                                                        Maxim LEBEDINSCHI

 

Chișinău, 15 august 2020

Nr. 4103