Nr. 673 - cu privire la aprobarea unor modele ale documentelor electorale pentru alegerile locale noi din data de 16 octombrie 2022

  • 08.09.2022
  • 1206
  • 0
HOTĂRÂRE
cu privire la aprobarea unor modele ale documentelor electorale
pentru alegerile locale noi din data de 16 octombrie 2022
 
În temeiul art. 18 alin. (2) și alin. (4), art. 26 alin. (1) lit. f), art. 55, art. 58 alin. (5) și art. 72 alin. (3) din Codul electoral nr. 1381/1997, Comisia Electorală Centrală hotărăște:
 
1. Se aprobă modelele următoarelor documente electorale pentru alegerile locale noi din data de 16 octombrie 2022:
a) certificatul pentru drept de vot (conform anexei nr. 1);
b)  invitația la votare (conform anexei nr. 2).
       2. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data adoptării, se publică pe pagina web oficială a Comisiei Electorale Centrale și în Monitorul Oficial al Republicii Moldova și poate fi contestată în decurs de 3 zile calendaristice de la data adoptării, fără respectarea procedurii prealabile, la Curtea de Apel Chișinău (adresa: str. Teilor, nr. 4, mun. Chișinău).
 
Președinta
Comisiei Electorale Centrale                                                                        Angelica CARAMAN
                                                                    
Secretarul
Comisiei Electorale Centrale                                                          Alexandr BERLINSCHII
 
Chișinău, 8 septembrie 2022
Nr. 673