Nr. 3072 - cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul raional Basarabeasca

  • 29.11.2019
  • 1417
  • 0

 

HOTĂRÂRE

cu privire la atribuirea unor mandate de consilier

în Consiliul raional Basarabeasca

 

Comisia Electorală Centrală a recepționat cererile de demisie ale consilierilor Pușcari Piotr, Reniță Valentina, Arnaut Natalia aleși pe lista Partidului Politic „Partidul Socialiștilor din Republica Moldova”, Scutari Petru ales pe lista Blocului electoral „ACUM Platforma DA și PAS”, Popov Ion, Martînov Mihail aleși pe lista Partidului Democrat din Moldova și Niculiță Victor ales pe lista Partidului Liberal Democrat din Moldova în Consiliul raional Basarabeasca, precum și documentele necesare atribuirii mandatelor de consilier următorilor candidați supleanți.

Conform documentelor electorale pe care le deține Comisia Electorală Centrală, mandatele de consilier în Consiliul raional Basarabeasca le revin candidaților supleanți Rusu Gheorghe, Custurov Vitali, Godoroja Andrei de pe lista Partidului Politic „Partidul Socialiștilor din Republica Moldova”, Cazacu Svetlana de pe lista Blocului electoral „ACUM Platforma DA și PAS”, Untila Tatiana de pe lista Partidului Democrat din Moldova și Stratu Ion de pe lista Partidului Liberal Democrat din Moldova. Listele au fost confirmate prin hotărârea Judecătoriei Cimișlia din 7 noiembrie 2019.

În temeiul art. 18 alin. (2), art. 22 alin. (1) lit. u), art. 144 alin. (12) din Codul electoral nr. 1381/1997, art. 5 alin. (2) lit. f) și alin. (3) din Legea nr. 768/2000 privind statutul alesului local și în conformitate cu pct. 15 lit. e) și pct. 29 lit. b) și e) din Regulamentul cu privire la procedura de ridicare și atribuire a mandatelor de consilier, aprobat prin hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr. 2514/2019, Comisia Electorală Centrală hotărăște:

 

1. Se ridică, în baza cererilor de demisie, mandatele consilierilor Pușcari Piotr, Reniță Valentina, Arnaut Natalia aleși pe lista Partidului Politic „Partidul Socialiștilor din Republica Moldova”, Scutari Petru ales pe lista Blocului electoral „ACUM Platforma DA și PAS”, Popov Ion, Martînov Mihail aleși pe lista Partidului Democrat din Moldova și Niculiță Victor ales pe lista Partidului Liberal Democrat din Moldova în Consiliul raional Basarabeasca.

2. Se atribuie mandatele de consilier în Consiliul raional Basarabeasca candidaților supleanți Rusu Gheorghe, Custurov Vitali, Godoroja Andrei de pe lista Partidului Politic „Partidul Socialiștilor din Republica Moldova”, Cazacu Svetlana de pe lista Blocului electoral „ACUM Platforma DA și PAS”, Untila Tatiana de pe lista Partidului Democrat din Moldova și Stratu Ion de pe lista Partidului Liberal Democrat din Moldova

3. Se preavizează consilierii Rusu Gheorghe, Custurov Vitali, Godoroja Andrei, Cazacu Svetlana, Untila Tatiana și Stratu Ion asupra obligației de a respecta termenul de 30 de zile pentru înlăturarea stării de incompatibilitate în cazul apariției acesteia.

4. Se declară vacant un mandat de consilier în Consiliul raional Basarabeasca.

5. Secretarul Consiliului raional Basarabeasca va transmite Comisiei Electorale Centrale documentele necesare atribuirii mandatului următorului candidat supleant de pe lista Partidului Democrat din Moldova.

6. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data adoptării, se publică pe pagina web oficială a Comisiei și poate fi contestată în decurs de 30 de zile de la comunicare prin depunerea cererii prealabile la Comisia Electorală Centrală (adresa: mun. Chișinău, str. Vasile Alecsandri, nr. 119).

 

Președintele

Comisiei Electorale Centrale                                                                                               Dorin CIMIL

 

Secretarul

Comisiei Electorale Centrale                                                                           Maxim LEBEDINSCHI

 

Chişinău, 29 noiembrie 2019

Nr. 3072