Nr. 574 - cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul sătesc Milești, raionul Nisporeni

  • 30.06.2022
  • 1537
  • 0
HOTĂRÂRE
cu privire la atribuirea unor mandate de consilier
în Consiliul sătesc Milești, raionul Nisporeni
 
Consiliul sătesc Milești, raionul Nisporeni, prin decizia nr. 3/1 din 25 august 2021, a ridicat mandatul consilierului Vîlcu Vladimir ales pe lista Blocului electoral „ACUM Platforma DA și PAS”, în legătură cu absența fără motive întemeiate de la trei ședințe consecutive ale consiliului. Astfel, a devenit vacant un mandat de consilier atribuit blocului electoral respectiv.
De asemenea, Comisia a recepționat și cererea de demisie a consilierului Chiţanu Fiodor ales pe lista Partidului Democrat din Moldova în consiliul sătesc Milești, raionul Nisporeni și documentele necesare atribuirii mandatelor de consilier următorilor candidați supleanți.
Conform documentelor electorale pe care le deține Comisia Electorală Centrală, mandatele de consilier în Consiliul sătesc Milești le revin candidaților supleanți Trocinel Dumitru de pe lista Blocului electoral „ACUM Platforma DA și PAS” și Podribenicova Nina de pe lista Partidului Democrat din Moldova, confirmate prin hotărârea Judecătoriei Ungheni din 25 octombrie 2019. La adoptarea hotărârii privind atribuirea mandatelor, Comisia reține declarația de refuz a candidatului supleant Britcaru Olga de pe lista Blocului electoral „ACUM Platforma DA și PAS” și certificatul de deces (în copie) al candidatului supleant Petic Nicolae de pe lista Partidului Democrat din Moldova.
Totodată, Comisia constată că decizia nr. 3/1 a fost adoptată de consiliu pe data de 25 august 2021, iar la Comisie aceasta a fost recepționată pe 17 iunie 2022, astfel nu a fost respectat termenul stabilit la punctul 30 din Regulamentul cu privire la procedura de ridicare şi atribuire a mandatelor de consilier, aprobat prin hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr. 2514/2019.
În același timp, Comisia constată imposibilitatea atenționării secretarului Consiliului sătesc Milești asupra necesității respectării termenului legal stabilit, din motivul numirii recente (începând cu data de 1 iunie 2022) a acestuia în funcția deținută.
În temeiul art. 18 alin. (2), art. 22 alin. (1) lit. u), art. 144 alin. (12) din Codul electoral nr. 1381/1997, art. 10 alin. (1) din Codul administrativ nr. 116/2018, art. 24 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 436/2006 privind administrația publică locală, art. 5 alin. (2) lit. a) și f) şi alin. (3) din Legea nr. 768/2000 privind statutul alesului local şi în conformitate cu pct. 15 lit. e), pct. 16 lit. c), pct. 23, pct. 29 lit. b), c), d), e) și lit. g) și pct. 30 din Regulamentul cu privire la procedura de ridicare și atribuire a mandatelor de consilier, aprobat prin hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr. 2514/2019, Comisia Electorală Centrală hotărăște:
 
1. Se ia act de vacanţa unui mandat de consilier ce revine Blocului electoral „ACUM Platforma DA și PAS” în Consiliul sătesc Milești, raionul Nisporeni.
2. Se ridică, în baza cererii de demisie, mandatul consilierului Chiţanu Fiodor ales pe lista Partidului Democrat din Moldova în Consiliul sătesc Milești, raionul Nisporeni.
3. Se atribuie mandatele de consilier în Consiliul sătesc Milești, raionul Nisporeni, candidaților supleanți Trocinel Dumitru de pe lista Blocului electoral „ACUM Platforma DA și PAS” și Podribenicova Nina de pe lista Partidului Democrat din Moldova.
4. Se preavizează consilierii Trocinel Dumitru și Podribenicova Nina asupra obligației de a respecta termenul de 30 de zile pentru înlăturarea stării de incompatibilitate în cazul apariției acesteia.
5. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data adoptării, se publică pe pagina web oficială a Comisiei și poate fi contestată în decurs de 30 de zile de la comunicare prin depunerea cererii prealabile la Comisia Electorală Centrală (adresa: mun. Chișinău, str. Vasile Alecsandri, nr. 119).
 
Președinta
Comisiei Electorale Centrale                                                                 Angelica CARAMAN
 
Secretarul
Comisiei Electorale Centrale                                                          Alexandr BERLINSCHII
 
Chișinău, 30 iunie 2022
Nr. 574