Nr. 1706 - cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Inești, raionul Telenești

  • 03.12.2023
  • 507
  • 0
H O T Ă R Â R E
cu privire la atribuirea unui mandat de consilier
în Consiliul sătesc Inești, raionul Telenești
 
Comisia Electorală Centrală a recepționat cererea de demisie a consilierului Druţa Aliona aleasă pe lista Partidului Politic „PARTIDUL SCHIMBĂRII” în Consiliul sătesc Inești, raionul Telenești, precum și documentele necesare atribuirii mandatului de consilier următorului candidat supleant.
Conform documentelor electorale pe care le deține Comisia Electorală Centrală, mandatul de consilier în Consiliul sătesc Inești îi revine candidatului supleant Druţa Vasile de pe lista Partidului Politic „PARTIDUL SCHIMBĂRII”, confirmată prin hotărârea nr. 32 din 13 noiembrie 2023 a Consiliului electoral al circumscripției electorale sătești Inești nr. 34/16.
În temeiul art. 25 lit. q) și r), 32 și 172 alin. (12) din Codul electoral nr. 325/2022, art. 10 alin. (1), 164 alin. (1) și 165 alin. (1) din Codul administrativ nr. 116/2018, art. 5 alin. (2) lit. h) şi alin. (3) din Legea nr. 768/2000 privind statutul alesului local şi în conformitate cu pct. 28 lit. h), 29, 45 lit. b) și 46 lit. a) din Regulamentul cu privire la procedura de confirmare a legalității alegerilor, validarea şi atribuirea mandatelor de primar şi de consilier, aprobat prin hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr. 1104/2023, Comisia Electorală Centrală hotărăște:
 
1. Se ridică, în baza cererii de demisie, mandatul consilierului Druţa Aliona aleasă pe lista Partidului Politic „PARTIDUL SCHIMBĂRII” în Consiliul sătesc Inești, raionul Telenești.
2. Se atribuie mandatul de consilier în Consiliul sătesc Inești, raionul Telenești, candidatului supleant Druţa Vasile de pe lista Partidului Politic „PARTIDUL SCHIMBĂRII”.
3. Se preavizează consilierul Druţa Vasile asupra obligației de a respecta termenul de 30 de zile pentru înlăturarea stării de incompatibilitate în cazul apariției acesteia.
4. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data adoptării, se publică pe pagina web oficială a Comisiei și poate fi contestată în decurs de 30 de zile de la comunicare prin depunerea cererii prealabile la Comisia Electorală Centrală (adresă: Republica Moldova, MD-2012, mun. Chișinău, str. Vasile Alecsandri, nr. 119, e-mail: info@cec.md).
 
Președinta
Comisiei Electorale Centrale                                                                   Angelica CARAMAN
 
Chişinău, 3 decembrie 2023
Nr. 1706